Rozliczanie sprzedaży kryptowaluty Biuro Rachunkowe Kielce Warszawa Kraków Katowice Łódź cryptocurrency colapso del mercado

Inwestycje w wirtualną walutę bitcoin oraz inne Kryptowaluty cieszą się coraz większą popularnością. Przepisy polskiego prawa nie określają jednak, na jakich zasadach ma być opodatkowana sprzedaż kryptowalut – odnoszą się do tego jedynie interpretacje organów skarbowych. Criptomoneda llamada ripple należy jednak zdawać sobie sprawę, że handel kryptowalutami, czy nawet ich sporadyczna sprzedaż, powinny zostać w odpowiedni sposób opodatkowane. Jak to zrobić, podpowiadają eksperci cafe finance.

Jeżeli zdarzy się wam zakupić bitcoin, czy inną kryptowalutę, po czym dokonacie jej sprzedaży z zyskiem, uzyskany przychód należy opodatkować. Ódródłem takiego przychodu w deklaracji PIT będzie przychód z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowany na zasadach ogólnych, tj. Wg skali podatkowej. Mejor criptomoneda bajo 1 dólar 2018 taki rodzaj sprzedaży zakwalifikowany zostanie do grupy wyżej wymienionych przychodów, niezależnie od tego, czy kryptowaluta została pozyskana wwyniku jej „wykopania”, czy zakupu od podmiotu trzeciego.

Prywatna sprzedaż rozliczana jest wyłącznie w związku ze zbyciem kryptowaluty, a dla rozliczenia tego typu przychodu należy wybrać deklarację PIT-36. Należy również pamiętać, że w przypadku, gdy przychód uzyskany był w obcej walucie, istnieje obowiązek jego przewalutowania. Do tego celu należy wykorzystać średni kurs waluty, która zostaje przewalutowana, według NBP, z dnia poprzedzającego transakcję sprzedaży.

Regularny handel kryptowalutą wymaga założenia działalności gospodarczej. Zobowiązuje to danego podatnika do postępowania zgodnie, z zzadami dotyczącymi prowadzenia działalności, czyli opłpá tica de la z o poza de la zaceta de los animales en la ciudad de los animales en la ciudad de México. Mejor criptomoneda para comprar 2018 podatnik jest również zobowiązany do prowadzenia ewidencji podatkowej prowadzonej działalności, tj. KPiR lub ewidencji przychodów oraz ewidencji zakupu i sprzedaży IVA (w przypadku czynnego podatnika IVA). Handel kryptowalutami kwalifikuje się jako sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indzie indzie indziej niesklasyfikowanych.

W przypadku transakcji odbywających się w walucie obcej, podatnik musi pamiętać o konieczności dokonania przewalutowania. Podobnie jak we wcześniejszym przypadku, do tego celu również należy wykorzystać kurs waluty, która zostaje przewalutowana, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego transakcję nabycia lub sprzedaży. W przypadku prowadzenia uproszczonych ksiąg podatkowych, po ustaleniu kwot w złotówkach, należy dokonać rozliczenia podatkowego różnic kursowych, tj. Różnicy między kwotą uzyskaną po przeliczeniu na podstawie średniego kursu NBP a kwotą uzyskaną po przeliczeniu na podstawie faktycznego kursu waluty z dnia dokonania transakcji.

– W przypadku pierwotnego nabycia kryptowaluty, tj. Poprzez jej wydobycie, koszty te można rozliczyć pośrednio, czyli uwzględnić np. Zużytą w tym celu energię. W w w bra form w w w w w w w w w w w w w Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze aby aby aby aby aby aby aby aby aby aby

– natomiast w przypadku wtórnego nabycia kryptowaluty, tj. Poprzez np. Nabycie od osoby trzeciej, kosztem będzie cena, po jakiej dokonano transakcji. Plataforma de comercio de criptomonedas en EE. UU. Przy Dokonywaniu Transakcji w ten sposób, korzystnie będzie wybrać skalę podatkową, dla której obowiązująca broma deklaracja PIT-36 bądź podatek liniowy w przypadku dochodów powyżej 85 528 zł, dla którego obowiązująca broma deklaracja PIT-36L.

banner