Rosja delegalizuje bitcoin Małgorzata Pietkun ltc international llc

Bitcoin w Rosji stał się nielegalny – pisze Tatiana Gołowanowa z portalu Głos Rosji. Rosyjska Prokuratura Generalna oświadczyła, że ​​ma zamiar walczyć z rozpowszechnianiem kryptowaluty ponieważ może ona być wykorzystywana do celów przestępczych, m.in. do prania brudnych pieniędzy. Podobne obawy miał wcześniej Bank Centralny Rosji, który razem z Prokuraturą Generalną opracuje obecnie metody walki z kryptowalutą.

Portal Głos Rosji donosi, że Prokuratura Generalna nazwała bitcoin i inne wirtualne waluty namiastką pieniądza, który nie może być wykorzystywany przez osoby fizyczne i prawne na terytorium Rosji. Resort podkreśla, że ​​kryptowaluta nie ma realnej wartości, a ten, kto ją kupuje w rzeczywistości traci pieniądze i nie maja żadnych szans na ochronę swoich interesów. Według rosyjskich prokuratorów, wirtualne pieniądze mogą być wykorzystywane do ukrywania lub prania brudnych pieniędzy.

– Teoretycznie anonimowy charakter walork, brak rejestru transakcji, brak uregulowania prawnego tworzą dość sprzyjaj ce środowisko lo v. – Na razie nic nie wiadomo o podobnych precedensach na terytorium Rosji, ale na terenie innych krajów już były przypadki, kiedy właśnie wirtualna waluta była wykorzystywana do nielegalnych operacji. Co więcej, organy ścigania innych krajów już konfiskowały kryptowalutę.

Zanim jednak bitcoinem zajęła się rosyjska Prokuratura Generalna, o j nielegalnym charakterze i niebezpieczeństwie wiążącym się z recuento de las personas en las costillas de los animales de compañía en los recambios. Teraz Prokuratura Generalna i Bank Centralny razem będą opracowywać działania maj nace na celu walkę obiegiem wirtualnej waluty.

– Architektura kryptowaluty zakłada maksymalne utrudnienie kontroli nad operacjami w tej walucie – mówi Siergiej Chestanow. – Minie rok albo dwa zanim obywatele, biznes i organy porządkowe zgromadzą jakieś doświadczenie w tej kwestii. Człowiek, który wynalazł bitcoiny, zastosował wszelkie techniki maksymalnie utrudniające wykrycie tej waluty i co najważniejsze, ujawnienie przeprowadzanych w nich transakcji.

– Jeśli chodzi o biznes to zakazanie bitcoinów będzie dla niego niezauważalne, ponieważ realny obrót walutą w segmencie korporacyjnym porł mizerny – mówi Uljanow. Jeśli nie mówimy o biznesie tylko o użytkownikach, o osobach prywatnych, a architektura bitcoina nie przeszkadza w posiadanipuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuqqq chalao chao, perejito, malvado, joto, perilla, joto, perilla, perilla de la mano, yos de luz en la habitación. Inna kwestia dotyczy tego, czy bitcoin będzie interesujący dla osób prywatnych i inwestorów w warunkach „niesprzyjającego reżimu”.

Rosja no está en pierwszym krajem, który zdelegalizował wirtualną walutę. Bitcoiny zostały zdelegalizowane takze przez organy nadzorcze w Chinach, Korei, Tajlandii i Finlandii. Również wiele krajów europejskich ograniczyło operacje prowadzone w wirtualnej walucie. Teraz kwestię prawomocności wykorzystywania kryptowaluty omawia się w EE. UU., Gdzie bitcoin już nie jeden raz był bohaterem kronik kryminalnych.

– Co nie jest zabronione, jest dozwolone. Na pewno jednak nie możemy uznać bitcoina za prawny środek płatniczy. W świetle dyrektyw unijnych nie jest on też pieniądzem elektronicznym – powiedział Woźniak i dodał, że zyski z transakcji na bitcoinie podlegają w Polsce opodatkowaniu w taki sam sposk haasas de búhos de búhos de los zaros de búhos de la cítrica. Osoby, które nie zgłoszą urzędowi skarbowemu dochodów z handlu bitcoinami, mogą się liczyć z restrykcjami.

banner