Regulamin – Opłacalny Software criptomoneda billetera

2.1 niniejszy regulador (zwany dalej „regulaminem”) reguluje wzajemne prawa i obowiązki wynikające w związku z zawarciem umowy sprzedaży (zwana dalej "umową sprzedaży") między sprzedającym i każdą inną osobą fizyczną (zwaną dalej "kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Cryptocurrency trading app canada działalność internetowa jest obsługiwana przez sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej sprzedającego – www.Oplacalnytzweas.png.png.jpg

2.8 regulamin może zostać zmieniony przez sprzedającego. Przepis ten nie ma wpływu na prawa i obowiązki wynikające po okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu. Sprzedawca jest zobowiązany do powiadomienia o zmianie regulaminu na stronie internetowej. Kupujący, który nie zgadza się ze zmianą regulaminu, zobowiązany jest powiadomić sprzedającego o swoim braku zgody na zmianę regulaminu lub wypowiedzieć umowę na tej podstawie. Cryptocurrency trading library aktualna wersja regulaminu jest destępna na stronie internetowej sprzedawcy, jak również wysyłana za pośrednictwem poczty correo electrónico wraz z potwierdzeniem zamówienia. 3) produkty

7.3 podczas tworzenia konta użytkownika na stronie internetowej oraz zamawiania towaru, kupujący jest zobowiązany do przedstawienia prawidłowych i prawdziwych informacji. Carpeta de escritorio crypto zmiany danych, o których mowa w koncie użytkownika kupującego, kupujący w razie potrzeby ma obowiązek zaktualizować. Dane dostarczone przez kupującego na koncie użytkownika i podczas procedury zamówienia s uważane przez sprzedawcę za poprawne i aktualne.

8.1 strona sprzedającego dostarcza informacji o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów. W cenę towarów podanych na stronie jest wliczony podatek IVA ors wszelkie pozostałe opłaty. La mejor billetera criptográfica reddit ceny towarów obowiązują tak długo, jak są one wyświetlane na stronie internetowej. Software de minería Cryptocoin przepis ten nie narusza prawa sprzedającego do zawarcia umowy sprzedaży podstawie indywidualnie negocjowanych warunków.

12.8 sprzedający nie broma zobowiązany hacer pieniędzy zwrotu, jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie broma poprawnie wypełnione i podpisane przez kupującego lub w przypadku kiedy brakuje dowolnej, kluczowej części towarów (takich JAK certyfikat autentyczności bądź certyfikat elektroniczny) bądź kiedy zwrócony towar zostanie uznany za nieodwracalnie uszkodzony.

13.3 kupujący wyraża zgodę na Przetwarzanie Danych osobowych przez sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, a także w celu utworzenia i utrzymania konta użytkownika. Jeżeli kupujący nie zdecyduje inaczej, kupujący zobowiązuje się również do zgody na przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcę w celu wysyłania wiadomości i informacji handlowych kupuj, un cúbito. Sprzedawca może prowadzić przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim – partnerom biznesowym sprzedającego do celów marketingowych i wysyłania propozycji biznesowej z danymi osobowymi. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości określona na podstawie niniejszego artykułu nie jest jednoznaczna z tym, że zawarcie umowy sprzeda quiny mozli możliwe.

13.10 jeżeli prawo krajowe tak stanowi, konsument może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie musi odbywać się za pośrednictwem poczty i musi być wysłane na adres sprzedającego. Sprzedawca lub osoby trzecie, które uzyskały dane od sprzedawcy s zobowiązane do natychmiastowego zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych konsumenta.

14.7 jeżeli kupujący odstępuje od umowy sprzedaży, kupujący zobowiązzz jest do przesłania sprzedającemu zawiadomienia ucceso fechado por su"oświadczenie o odstąpieniu od umowy"). Formularz oświadczenia można pobrać na Stronie Internetowej sprzedawcy (patrz art. 12.5). Cryptocurrency precios gráfico en vivo W przypadku niespełnienia tego obowiązku, wycofanie się z umowy zakupu jest uznane za niemożliwe, a sprzedający jest upionyy niezaakceptowania prawa kupującego do odstppcia.

banner