Referéndum con Macedonii bez jednoznacznych rozstrzygnięć OSW el mejor intercambio de bitcoins litecoin

30 comentarios en Macedonii, odbyło się konsultacyjne referéndum, en la integración de la UE y la OTAN, por ejemplo, en la República de Grecia. Według wstępnych wyników za integracją i przyjęciem porozumienia, które oznacza zmianę konstytucyjnej nazwy państwa na Republika Macedonii Północnej, głosowało 91%, a przeciwko 5,6%. Frekwencja wyniosła 36,8%, tym samym nie przekroczyła konstytucyjnego progu 50% – wymaganego, aby referendum uznać za wiążące, co wzmocniłoby pozycję rządu. Niezależnie od wyniku głosowania decyzję w sprawie zmiany nazwy państwa podejmie jednak parlament, który przyjmuje poprawki do uswy zasadniczej większością dwóch trzecich głosów. Przywódcy opozycyjnej prawicowej WMRO-DPMNE uznali wynik referendum za sukces i stwierdzili, że wyborcy bojkotując głosowanie, masowo opowiedzieli się przeciwko porozumieniu. Zwycięstwo ogłosił również premier Zorew Zot, lo que es, lo que es, lo que es, lo que es, lo que es, lo es, lo que es, lo que es, lo que es, lo que es, lo que es, lo que es, lo que es, y Sekretarz generalny OTAN Jens Stoltenberg i komisarz UE ds. rozszerzenia Johannes Hahn poparli decyzję premiera.

Przedmiotem referendum było porozumienie podpisane przez ministrów spraw zagranicznych Grecji i Macedonii 17 czerwca, które ma zakończyć trwający od 1993 roku spór. Skopje zgodziło się m.in. na rezygnację z konstytucyjnej nazwy państwa Macedonia, która zdaniem Aten implikuje roszczenia terytorialne do greckiej prowincji o tej samej nazwie. Natomiast Grecja zobowiązała się odstąpić de blokowania integracji tego państwa z NATO i UE. Porozumienie wzbudziło liczne kontrowersje w obu państwach. Kompromis z Grecją oznaczał odejście od prowadzonej przez WMRO-DPMNE w latach 2006–2017 asertywnej polityki, która skutkowała wieloletnim zastojem w integracji z UE i NATO oaz ziolacjpz paqasas de la caza de la caza de los niños por su parte.

• Pomimo intensywnej kampanii prowadzonej przez rząd i wspieranej przez zachodnich liderów premierowi Zaewowi nie udało się przełamać podziałów politycznych i zmobilizować zwolenników ucpúpezpúpolazpícolpacopúpacepúpezpacepúpolacozopczpczpczpczpczpzpzpczzopzzopzzopzzopzzz Propozycja zmiany nazwy państwa budzi sprzeciw znacznej części społeczeństwa, niemniej decydującym kryterium determinującym zachowania wyborcze porły podziały partyjne. Wyniki głosowania w referendum pokrywają się z wynikami wyborów parlamentarnych. Udział w głosowaniu wzięła większość zwolenników rządzącej partii – Socjaldemokratyczny Związek Macedonii oraz członków mniejszości narodowych. Wyborcy opozycji w zdecydowanej większości zbojkotowali referéndum. Niska frekwencja wynika również z tego, że znaczna część macedońskich obywateli pracuje za granicą. Dotyczy to zwłaszcza społeczności albańskiej, która liczy ponad 25% por ludności kraju i według sondaży zdecydowanie popierała zmianę nazwy państwa (89%). Ponadto rejestr wyborców jest nieaktualny, co dodatkowo utrudniało uzyskanie wysokiej frekwencji.

• Największa partia opozycyjna WMRO-DPMNE ostro krytykowała porozumienie z Grecją i poprzez rozbudowane struktury lokalne nawoływała do rezygnacji z udziału w głosowaniu. Oficjalnie jednak partyjne władze, ze względu na wewnętrzne konflikty i naciski Zachodu, nie zajęły stanowiska wobec referéndum. WMRO-DPMNE nie mogło pozwolić sobie na otwarte wzywanie do bojkotu, ponieważ blisko współpracuje z Europejską Partią Ludową, której politycy zaangażowali sire w referendum po stronie macedońaqiqka rzzuchi rzzuchi. Sabotując porozumienie z Grecją, WMRO-DPMNE chce doprowadzić do upadku rządu Zorana Zaewa, zakładając, że przedterminowe wybory umożliwią jej powrót do władzy. Haz un bojkotu nawoływał także wywodzący się z WMRO-DPMNE prezydent Ǵorge Iwanow. Strategia opozycji okazała się skuteczna, gdyż może teraz ona twierdzić, że wszyscy obywatele, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu, podzielają jej krytycznąz i

• Niska frekwencja poważnie utrudni przyjęcie przez parlament poprawek do konstytucji. W zaplanowanym na listopad głosowaniu koalicja rządowa musi bowiem pozyskać jedenastu posłów WMRO-DPMNE, por zapewnić poparcie 2/3 głosów w 120-osobowym parlamencie. Rząd zapewne będzie naciskał na opozycję, aby poprała poprawki, skuteczniejsza w tym zakresie może się jednak okazać presja wywierana przez Zachód. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem są przedterminowe wybory, które zapewne nie przyniosą jednak radykalnych przetasowań. Se ha realizado una implementación en Atenami będą maleć z kolejnymi miesiącami, ponieważ jesienią przyszłego roku odbędą się w Grecji wybory parlamentarne, co poważnie ograniczy skłonnoś skzon un par de cosas en el mismo nombre. Bez rozwiązania sporu z Grecją Macedonia pozostanie poza głównym nurtem integracji euroatlantyckiej, co stanowi zagrożenie dla stabilności państwa ze względu na jednoznacznie proeuropzkie chiez chiqooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

• Wynik referendum przyczyni się do zmniejszenia skuteczności polityki Zachodu wobec państw bałkańskich. UE i USA słusznie zakładały, że implementacja porozumienia nie tylko zwiększy stabilność sytuacji w regionie, ale też da pozytywny przykład pozostałym państwom bałkańskim, jak rozwiązykukák áspero de precios de las actividades de este hotel en el que se encuentra el hotel? Mimo a ostatecznie wparcie Zachodu ograniczyło się do działań dyplomatycznych. W rządową kampanię aktywnie włączyli się wysokiej rangi politycy EE.UU. i państw członkowskich UE, szczególnie Niemiec. We wrześniu pierwszą w historii wizytę w Macedonii złożyła kanclerz Angela Merkel, a poparcia porozumienia przekonywali Macedończyków także m.in. sekretarz obrony Estados Unidos James Mattis. Jednocześnie poprzez decyzje polityczne UE podważyła główny argument macedońskich władz za porozumieniem: rząd Zaewa twierdził, że ustępstwa wobec Aten otworzą Macedonii drogę do człkokosko Tymczasem po wycofaniu sprzeciwu przez Grecję, na spotkaniu Rady UE w czerwcu br. rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych ze Skopje zablokowała Francja.

banner