Rana – wikipedia bitcoin кошелек

I nord-sør retning knytter E6 kommunen sammen med Bodø i nord og Trondheim i sør. I østlig retning går E12 og i vestlig retning kystriksveien. I tillegg finnes det ni fylkesveier. Nordlandsbanen går gjennom Rana, og kommunen har Nord-Norges nest største havn. I 1968 ble Mo i Rana Lufthavn, Røssvoll en del av det norske kortbanenettet, med trafikkering av turbopropfly.

Fra 1589 hasta 1738 var Rana et sogn i Alstahaug prestegjeld. Tengo 1738 años, Rana tiene una lista de preselección de Nesna, mens indre Rana ble et sogn i Hemnes prestegjeld. I 1838 ble dette sognet delt i Nord-Rana sogn og Sør-Rana sogn, og i 1843 ble Nord-Rana sogn innlemmet i det nye Mo prestegjeld; i 1964 ble sistnevnte delt i tre, gjennom utskillelsen av Nord-Rana prestegjeld og Gruben prestegjeld. [a] [b]

Denne geistlige inndelingen fikk betydning para gjennomføringen av formannskapslovene. En 1838, Nesna Herred Og Mo Herred opprettet. Geografisk omfattet Nesna ytre Rana, mens Mo herred tilsvarte indre Rana. En 1839 hemnes herred skilt ut fra Mo herred. Enviar por correo electrónico Sør-Rana sogn, mens det resterende Mo herred omfattet Nord-Rana sogn. En 1923 me mudé delt i de kommunene Nord-Rana og Mo bykommune. I 1964 ble Nord-Rana, deler av Sør-Rana, Mo bykommune samt Sjonaområdet i Nesna slått sammen til den nye Rana kommune.

I 1971 ble det satt opp en statue i bronse av Rana-Niejta i parken nedenfor butikken LA Meyer i Mo i Rana. Statuen ble laget av kunstneren Arne Durban, og ble finansiert av Bergens Privatbank i 1970 i forbindelse med bankens 25-årsjubileum i Mo i Rana. Información general sobre Rana kommune 19. de noviembre de 1970. En lignende statue stod utstilt inne i det tidligere bygget til Bergens Privatbank, senere Bergen Bank y deretter Den norske Bank (DNB) i Fridtjof Nansens gate 29. Etter en Nordlandsbanken ble et datterselskap av DNB den 4. december 2003, ble statuen flyttet fra DNB-bygget hasta Nordlandsbankens filial i Nordahl Griegs gate 10 i Mo i Rana. Filialen blir heleid av DNB den 1. oktober 2012.

Størstedelen av berggrunnen i Rana er glimmerskifer og krystallinsk kalkstein i konsentriske sirkler rundt et granittmassiv som delvis dekkes av Svartisen. I Dunderlandsdalen og Langvassgrenda danner kalksteinen bratte vegger i dalsidene. Elver som har tært bort kalklag, er blitt til underjordiske elver og grotter. De mest kjente av Ranas omkring 200 grotter, er Grønligrotta og Setergrotta.

I Dunderlandsdalen er det betydelige mengder jernmalm, marmor, dolomitt, hematitt og magnetitt. Et massiv med marmor i Langvassgrenda danner «marmorslottet». Vestmofjellet i Rana har store forekomster av svovelkis; druserom flere km inne i fjellet finnes de sjeldne mineralene apofylitt og thaumasitt. Ved Alteren finns forekomster av kleberstein.

Mo i Rana er fra gammelt av et handelssentrum en Helgeland. Det har vært jordbruk siden jernalderen, selv om kysten ble ryddet og bebodd før innlandet. Bergverk og utførsel av nordlandsbåter og fangstprodukter har vært basisen for handelen. De rike fangst- og bergverkområdene rundt ga grunnlag para en sped byutvikling. Det var også et klebersteinbrudd av betydning en Alteren, chaleco de Ranfjorden. Fra 1730-årene var det et sameked en Mo i Rana om sommeren. I 1770-årene ble det fast handel, og i 1860 fikk L.A. Meyer ved kongelig reskript rett til å drive landhandel.

Handelen med Sverige tok seg opp. En av grunnene til den økte handelen over grensen var en det inntraff nødår i Nord-Sverige og i store deler av Nordkalotten i denne perioden, spesielt i årene 1864, 1865 og 1867. I 1880 står L.A.Meyer Skipsekspedisjon årlig para utskiping av ca. 800 båter, som i hovedsak er produsert i Rana. I mars 1924 mottok firmaet et parti på 24 000 ryper fra Tärnaområdet. Rypene gikk i hovedsak til eksport til England.

«20-30-årene var preget av arbeidsledighet og mye fattigdom. Mange hadde nødsarbeid og de som arbeidet i Mofjellet var privilegerte. Su var det bedre betalt. Den beste driftsperioden var fra 1937, men det ble slutt da krigen brøt ut. Firma L.A.Meyer var en viktig instans i nærings- og kulturlivet y Rana før krigen og presten var en ivrig forkjmper for fullføringen av Nordlandsbanen, »minnes mangeårig stortingsrepresentant og lokalpolitiker i Rana, Per Karstensen. [20]

Rana er rik på jernmalm og elektrisk energi, noe som var betydningsfullt para etableringen av industri. Gruvedrift ble etablert i Bossmo Gruber (1894-1938), Dunderland Iron Ore Company (1902-1947), Rana Gruber (1937-), Norsk Jernverk (1946-1988) y Norsk Koksverk (1964-1988). Disse var dominerende for sysselsettingen i byen, medførte etablering av «Dunderlandsbanen» og utskipingshavn. Det var ca. 3200 respuestas de la última vez Norsk Jernverk alene. Befolkningsveksten ble nærmest eksplosiv på kort tid på grunn av etableringen av tungindustrien.

Rana er tradisjonelt en industrikommune. Etter opprettelsen av den «nye» Rana kommune i 1964, fikk Det norske Arbeiderparti rent flertall under valgene i 1963, 1967, 1971, 1975, 1979 og 1983. Etter nedleggelsene av hjørnesteinsbedrifter som Norsk Jernverk y Norsk Koksverk, mistet partiet det rene flertallet, men beholdt likevel ordføreren. Bajo Valgene i 1987, 1991, 1995 y 1999 hadde partiet flertall sammen med Sosialistisk Venstreparti.

I 2003 ble Sosialistisk Venstreparti størst, og fikk ordføreren i et samarbeid med Høyre, Kristelig Folkeparti o Venstre, algunos de los miembros más importantes de la actualidad y de la actualidad en Det norske Arbeiderparti var mulig. Yo 2007 ble Geir Waage (Det norske Arbeiderparti) ordfører gjennom et samarbeid mellom Det norske Arbeiderparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Valget i 2011 ble historisk ettersom et samarbeid på borgerlig side medførte at kommunen for første gang fikk en borgerlig ordfører og varaordfører. Kai Henning Henriksen fra Høyre ble ordfører, mens Allan Andreas Johansen fra Fremskrittspartiet ble ny varaordfører.

Mo i Rana lufthavn, Røssvoll ble åpnet 1. juli 1968 som en del av det norske kortbanenettet. Flyplassen eies y unidades de Avinor AS, og har daglige avganger til Bodø, Mosjøen, Sandnessjøen, Rørvik, Brønnøysund og Trondheim. Den betjenes av flyselskapet Widerøe, som benytter turbopropfly bajo flyvningene. Fra 1968 ble det benyttet Twin Otter og fra 1981 også Dash 7. Fra 1993 til 1995 ble begge disse flytypene utfaset til fordel para Dash 8.

Den 24. mars 2017 kunngjorde Erna Solbergs regj a det skal bygges en ny o st strer flyplass langs E12 en Hauan i Mo i Rana. Flyplassen skal legges inn i Nasjonal plan de transporte 2018-2029, og det blir bevilget 1.47 milliarder kroner til formålet. [21] Rana kommune selv bidrar med 300 millones coronas av finansieringen. [22] Flyplassens navn blir Mo i Rana lufthavn, Steinbekkhaugen. [23] Den nye flyplassen kommer til å ha teknologi para automatizar og fjernstyring som hittil ikke er blitt tatt i bruk på andre flyplasser. Vedtaket avsluttet en 10 år lang politisk prosess. [24] [25] [26] [27] [28] [30] [30] [31] [32] [32] [35] [35] ] [41] [42] [43] [44] Havn [rediger | Rediger Kilde]

Dialekten i Rana (ranværing) har både vestnorske og østnorske språktrekk. I motsetning til vestnorsk har tradisjonell ranværing kløyvd infinitiv, gamle jamvektsord har i ranværingsdialekt a-end (å vara, å svara, å søva, å løva), mens overvektsord i hovedsak er apokopert (unntatt er verbo med stammeending -j: å hesje, å herje, å belje). Ranværing har tjukk l para både norrøn rd og l (østnorsk språktrekk). Personlig pronomen 1. person entall er eg, nektingsadverb ikkje eller ittje (mange unge sier ikke). På grunn av tett kontakt sobre grensen gjennom flere hundre år har flere svenske lånord funnet veien inn i ranværingsdialekten.

Rana kommune har en rekke idrettslag: Mo Idrettslag (grunnlagt 1904, fotball), Bossmo / Ytteren IL (grunnlagt 1908, fotball, skiskyting, langrenn, mm) y IL Stålkameratene (grunnlagt 1935, fotball, judo, friidrett, mm) er tre av de største, men de fleste bydelene har også egne lag, spesielt innenfor fotball. Også en del mindre idretter har etern lag i Rana, blant annet boksing, sprangridning, paragliding og styrkeløft.

banner