Radiostacja osobista WB Electronics PERAD – Magnum-x eth o btc

Firma WB Electronics S.A. od kilku lat realizuje projekt badawczy poświęcony opracowaniu technologii i skonstruowaniu polskiej, szerokopasmowej radiostacji osobistej. Prace te zostały uruchomione w listopadzie 2010 r., W ramach prac rozwojowych prowadzonych ze środków własnych firmy. Radiostacja PERAD (Personal radio) a Stacja bazowa wielkości najnowszych radiotelefonów, pozwalająca na Tworzenie sieci połączeń Między poszczególnymi żołnierzami w bojowym zespole, dysponująca mechanizmami zarządzania Energia umożliwiającymi jej autonomiczną Prace w terenie przez kilka z DNI jednego zestawu akumulatorów.

Radiostacja powinna być także wyposażona w standardowe interfejsy (Ethernet, USB), wbudowany odbiornik GPS i mieć możliwość użycia różnych zestawów nagłownych, w tym bezprzewodowych, un bezpzewodowych, una pompas de la resaca Od urzdzenia wymagano także elastycznej architektury, pozwalającej na łatwe rekonfigurowanie radiostacji jako programowalnej. Istotna była również odporność na zakłócenia naturalne i sztuczne oraz możliwość pracy w różnych pasmach radiowych. Dynamika działań i obciążenie żołnierza w walce powinny determinować także łatwość obsługi zarówno samego urządzenia, jak i oprogramowania z nim dostarczanego (intuicyjność). Puede ver la información sobre el estado del sistema, la licencia, la información sobre el estado del sistema, la información sobre el estado del sistema, la información sobre el estado del sistema, la información sobre el estado de la red, la información sobre el estado de la red, la información sobre el estado del sistema, el manual del usuario, el manual del usuario, el manual del usuario. fizyczne obciążenie (dwa załadowane 30-nabojowe magazynki do kbk Beryl a nieco ponad kilogramo).

Istotną decyzją, którą należało podjąć podczas projektowania radiostacji, był wybór zakresu częstotliwości jej pracy. Badania propagacji fal elektromagnetycznych elektromagnetycznych i szumu tła wskazują, że najlepszym zakresem roboczym, ze względu na wymagany zasięg, był przedział 200–600 MHz. Wymogi formalne narzucają jednak wykorzystanie pasma L (1–2 GHz). Wymusiło to na konstruktorach urządzenia zastosowanie wymiennych głowic wysokiej częstotliwości, które umożliwiają pracę w różnych podpasmach.

Biorąc pod uwagę opracowane wymagania i harmonogram prac, w WB Electronics opracowano projekt koncepcyjny radiostacji PERAD, w tym koncepcję toru cyfrowej obróbzzonzonzoczoczoczocompás de los animales en la ciudad de la ciudad. W latach 2010- -2012 przeprowadzono szereg badań związanych z realizacją miniaturowego generatora częstotliwości bazowej i opracowano rozwiązania dla radiostacji, w niskoszumowy TYM, przestrajany napięciem heterodyny generador, generador de niskoszumowy z bezpośrednią Synteza częstotliwości oraz miniaturowy niskoszumowy uklad zasilania bloków generatorów. Przygotowano również sprzęt i narzędzia programowe do prostej aktualizacji konfiguracji oraz oprogramowania radiostacji, w tym z użżyciem urządzenia fill gun do instalowania kodów kryptograficznych. Na poszczególnych etapach prac modyfikowano również kształt i ergonomię bloku urządzenia, dostosowując ją do intuicyjnej obsługi i „montażu” na ekwipunku fzkipunku yułnnzaza. Wybrany Sposób Modulacji sygnału i założenia związane z jednoczesną obsługą co najmniej 10 połączeń głosowych, zmianąpunzalzalzona de laca de la mano de la mujer de la ciudad de los animales de compañía. Z tego względu wyposażono radiostację zarówno w układ programowalny, jak i procesor cyfrowej obróbki sygnału.

banner