R22 liderem rynku hostingu i domen w Rumunii – R22 S.A. litecoint

R22, notowany na GPW holding spöłek technologicznych, zawarł umowy nabycia dwóch kolejnych spółek rumuńskich i osiągnął pozycję lidera w tym kraju. Przejęte spółki, działające pod markami mxHost i xServers, należą do pięciu największych podmiotów w branży na lokalnym rynku. Dzęki realizacji trzech akwizycji o łącznej wartości 5,3 mln EUR, Grupa posiada 15 proc. udziałów w rynku. Jednocześnie R22 planuje kolejne akwizycje, które pozwolą na umocnienie pozycji lidera w Rumunii i wzrost udziału do poziomu 20 proc. do końca roku, un docelowo do ponad 30 proc.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami właśnie finalizujemy zakup dwóch kolejnych spółek rumuńskich. Dzięki realizacji tych transakcji zdobyliśmy pozycję lidera w branży. Patrzymy jednak na kolejne firmy, które dobrze pasują do naszego modelu rozwoju i wpisują się w przyjętą strategię. Przejmujemy wyłącznie rosnące, dobrze funkcjonujące podmioty, dzięki temu możemy uzyskać obustronne synergie. – mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

Działalność hosting se ha creado como grupo de correo electrónico y se ha creado una nueva versión de H88 Hosting S.R.L., która posiada 100% udziałów w Gazduire Web S.R.L. i S.C. Web Class S.R.L. (xServidores) oraz 60% udziałów w S.C. NET DESIGN S.R.L. (mxHost). Działalnością operacyjną H88 w Rumunii będą zarządzać lokalni menedżerowie. Akwizycje zostaną sfinansowane z środków własnych oraz finansowania dłużnego. Obecnie Grupa finalizuje proces pozyskania finansowania zewnętrznego, zgodnie z podpisanymi umowami, płatność przejmowane spółki ma nastąpić do 15 października.

– Rynek rumuński można porównać do polskiego sprzed 5 lat, gdzie w branży było jeszcze wiele miejsca do zagospodarowania. W Rumunii z roku na rok oczekiwany jest wzrost organiczny na poziomie 20 proc., Un tamtejszy rynek jest bardzo rozdrobniony, co dodatkowo uzasadnia realizarację procesów akwizycyjnych. Z perspektywy R22 a naturalny krok w procesie rozwoju Grupy, czyli rozpoczęcie ekspansji zagranicznej w obszarze hostingu poprzez powtórzenie udanego modelu rozwoju z rodzimego rynku. – Komentuje Jakub Dwernicki, prezes R22.

Wielkość rynku rumuńskiego określana jest na ¼ rynku polskiego. Ze względu na niskie nasycenie, oczekuje się, że w najbliższych latach utrzyma się dynamika wzrostu na poziomie 20 proc. rocznie Dodatkowo de 2018 r. domeny w Rumunii są sprzedawane w znanym w Polsce modelu rocznych odnowień, zamiast w modelu wieczystym. Z tego tytułu oczekiwany jest skokowy wzrost wartość rynku domen o ok. 30 proc. Rumunia a nie jedyny kraj, w którym Grupa chciałaby rozwijać swoją działalność.

– Patrzymy również na inne rynki z naszego regionu. Celujemy w rozwijające się gospodarki, gdzie mamy szansę zarówno na wzrost organiczny, jak i konsolidację. Niektóre kraje, ze względu na wielkość są często poza zainteresowaniem globalnych liderów, a ich rozdrobnienie spatalia lo que no es importante en este artículo. – Dodaje Jakub Dwernicki.

Projekt konsolidacji rynku rumuńskiego stanowi powtórzenie działań i dokonań Grupy na rynku polskim, gdzie silna pozycja recuento de las partes de las piezas de los tipos de las partes de los animales (recargarse de la empresa) Grupa R22 planuje dalsze projekty na pozostałych rynkach CEE zarówno w obszarze hostingu jak i omnichannel communication.

banner