Przełomowe trendy, które zmienią HR w 2017 roku (część 1) – Skilo litecoin цена

Ogromne Przemiany kulturowe społeczeństw, wzrastająca konkurencja na rynkach, technologiczny POSTEP, Zmiana oczekiwań i podejścia hacer Pracy przyniesiona przez pokolenie Millenialsów (pisaliśmy o TYM w artykule pt. “Millenialsi i nowoczesne Technologie wyznaczają Nowe moda w Pracy“), un także odwieczne dążenie liderów Personalidades Organizaciones ¿osiągania coraz lepszych wyników biznesowych spowodują, że nadchodzące lata będą bardzo dużym i ciekawym wyzwaniem dla HR. W kolejnej serii artykułów przedstawimy Wam najważniejsze trendy w HR, które będą zmieniać jego oblicze w 2017 roku i w kolejnych latach. Według Josha Bersina ha recibido una solicitud por correo electrónico de Delteitte w dziedzinie procesów HR, transformacji cyfrowej (archivo de texto de artykule pt. „Transformacja cyfrowa w HR”) i technologii HR, prognozuje zmiany w obszarach:

W kolejnych artykułach omówimy szerzej nadchodzące trendy. Jednak, aby właściwie zrozumieć istotę zmian, niezbędne jest wyjaśnienie ich genezy. Według Josha Bersina zmiany jakie czekają HR w 2017 roku i w następnych latach, są kolejnym rozdziałem historii, która rozpoczęła się już kilż dekad temu. Wyodrębnia on w tej historii dwa nurty przemian:

Odzwierciedla ona Nowe potrzeby biznesowe Personalidades Organizaciones, związane ze Zmiana firma podejścia hacer zarządzania ludźmi [3] .W latach 80. i 90. XX wieku HR skupiał się tradycyjnych funkcjach: tworzeniu standardów dotyczących wynagrodzeń i benefitów, obsadzaniu stanowisk w Personalidades Organizaciones zgodzie z wymogami, czy Ocenianiu pracowników. Technologia HR wykorzystywana do tych celów była oparta na systemach mainframe i koncentrowała się głównie na prowadzeniu bazy danych o pracownikach, analizichchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch Wększość firm samodzielnie zajmowała się obliczaniem wynagrodzeń na zainstalowanych lokalnie systemach, co wymagało sporych z reco vado de la vapotación de la vapotación de la carga de la carga de la luz de la polilla de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de China. Rozgorzała prawdziwa wojna o talenty. Funkcja HR skoncentrowała się wokół pozyskania i utrzymania kluczowych pracowników. Organizacje potrzebowały oprogramowania, które umożliwiłoby zautomatyzowane i zintegrowane zarządzanie talentami. Dostawcy technologii HR wyszli naprzeciw nowym wyzwaniom. Popularność w tamtym czasie zdobyły m.in. systemy instalowane i działające na serwerach innej firmy (ang. software-as-a service (SaaS), lub de software bajo demanda alojado), które zapoczątkowały odwrót od wcześniejszych systemoww instalowanych na własnych arpón de la arca de paz en un chispeante en un chispeante o en un arsenal. szlaki rozwiązaniom w chmurze [3] .Począwszy od 2010 roku, rynek zdominowały systemy oparte na technologii tzw. chmury (ang. cloud computing). Wiele znaczących światowych korporacji, zdecydowało się zastąpienie starszych systemów HR nowocześniejszymi rozwiązaniami [3]. Rynek technologii jest niezwykle dynamiczny i innowacyjny. W ostatnim czasie intensywnie rozwijają się także nowe podejścia i rozwiązania, o których warto wspomnieć:

Analítica de personas wg Bersina to podejście opierające się gromadzeniu w systemie análisis de personas de rozumieniu oznacza pomiar skuteczności procesów HR i programów L&D w firmach. Obecnie jednak przyjmuje się nową, szerszą perspektywę znaczeniową, zgodnie z którą people analytics a zrozumienie wszystkich danych dotyczących pracowników oraz tego, jaki mają one wpłac en este hotel. Działy HR zaczynają zdawać sobie sprawę, że ich przyszłość zależy od umiejętności właściwego wykorzystania danych dotyczących pracowników oraz tworzenia na ich podstawie prognz i it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it it in it y yoin it y yozi. Już dziś są firmy, które wydają miliony dolarów na konsolidację swych plataforma HR, tylko po to, aby móc lepiej zrozumieć dane dotyczące ludzi. Wzrost popularności i wykorzystania analítica de personas jest jednym z ważniejszych trendów w HR i biznesie HR [3]. Omówimy go szerzej w naszym kolejnym artykule.

Platformy mobilne – w ostatnim czasie obserwujemy eksplozję ich popularności. Według Josha Bersina oprogramowanie HR w przyszłości będzie budowane całkowicie w oparciu o architekturę mobilną. Tecnología chmury zejdzie natomiast na drugi plan. Antes de usarlo, haga clic en un dispositivo móvil para “realojarlo” o “rehacer” en un chakre – en un teléfono móvil, en un zapato y en un frasco. Tworzenie wiadomości tekstowych, korzystanie z aplikacji, gier i innych narzędzi na urządzeniu mobilnym jest całkowicie odmienne w porównaniu do podobnych funkcji dostępnych na PC. Aplikacje mobilne stają się w dużo większym stopniu częścią naszej prywatnej, osobistej sfery życia, w niespotykany wcześniej sposób. Niektóre z nich słyszą nasz głos, rozumieją naszą mowę, un nawet rozpoznają nasze nastroje [3].

Obszar HR stosunkowo wolno adaptuje technologie mobilne (pomimo że większość dostawców oprogramowania HR posiada mobilne wersje swoich produktów), ale według Josha Bersina rozwój tej tendencji to tylko kwestia czasu. Para zmiana, która trwa i otworzy drzwi dla kreatywnych producentów aplikacji mobilnych [3]. Amerykańscy pracownicy sprawdzają swoje smartfony średnio 8 bilionów razy dziennie [2]. Spójrzmy na niezwykłą popularność gry mobilnej Pokemon GO – w ciągu pierwszych kilku tygodni od wejścia na rynek zdobyła en un ponad 30 milionów użytkowników [6]. Para pokazuje niezwykłą siłę oddziaływania urządzeń i aplikacji mobilnych oraz to, że stały się one nieodłącznym elementem naszej egzystencji.

Na przestrzeni ostatnich kilku dekad obserwujemy także zmianę filozofii HR i sposobu, w jaki organizacje zarządzają ludźmi. Przez ostatnie 10 lat firmy były szczególnie skoncentrowane na budowaniu strategii strategii gestión de talento, pozyskaniu i zatrzymaniu najlepszych pracowników [5]. Obecnie, w dobie zwiększającej się dysproporcji Pomiedzy wysoko wykwalifikowanymi kandydatami un pozostałymi, niedobór talentów Nadal broma problemem, ale organizacje są mniej zaangażowane w procesy związane z zarządzaniem talentami. W centrum zainteresowania jest: motywacja i zaangażowanie pracowników, praca zespołowa, środowisko pracy, innowacyjność i współpraca [3, 5]. Priorytetem jest zreformowanie sposobu, w jaki ludzie wykonują swoją pracę. Tego potrzebne jest stworzenie narzędzi zespołow ow ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier ier Podsumowując, podejście talent management zostało zastąpione przez personas gestión [3].

[4] Josh Bersin, People Analytics Market Growth: Diez cosas que debe saber, 1 de julio de 2016, http://joshbersin.com/2016/07/people-analytics-market-growth-ten-things-you-need -saber/ . [5] Josh Bersin, ¿Por qué la gestión de personas está reemplazando la gestión del talento? 25 de enero de 2015, http://joshbersin.com/2015/01/why-people-management-is-replacing-talent-management/.

banner