Przegląd prasy – revisión de billetera bitcoin archiwum 2013 coinbase

Media donosiły w ostatnim czasie o przypadku, gdy po śmierci lekarza prowadzącego przychodnię rehabilitacyjną przeszło 2 tys. pacjentów zostało pozbawionych świadczeń rehabilitacyjnych. Na skutek śmierci tego medyka wygasła bowiem umowa z NFZ. Podobna sytuacja miała miejsce w styczniu 2013 r., kiedy w Filipowie niedaleko Suwałk zmarł lekarz rodzinny, który od lat sprawował opiekę medyczną nad mieszkańcami gminy. Jako że prowadził on indywidualną praktykę lekarską, umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta z NFZ wygasła. Ponieważ gmina nie była w stanie utworzyć publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej, jej mieszkańcy uzyskali dostęp do lekarza podstawowej Opieki Zdrowotnej dopiero po dwóch miesiącach (tyle trwało zawarcie umowy nowego lekarza z NFZ). Takie sytuacje nadal będą się zdarzać, ponieważ ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków v

Spirala zadłużenia publicznych szpitali się nakręca. W drugim kwartale tego roku ich zobowiązania łączne wyniosły już 10,88 mld zł. A najwięcej w Ciągu ostatnich 10 lat. Dla porównania w 2003 r. było a 8,5 mld zł. Para obtener más información sobre wszystkich – pacjentów, samych placówek ochrony zdrowia czy NFZ. Ale szczególnie zła dla samorządów. Te bowiem do końca września muszą zdecydować, czy spłacą ubiegłoroczny ujemy wynik finansowy podległych SP ZOZ. Jeżeli tego nie zrobią, muszą albo taką placówkę przekształcić w spółkę, albo zlikwidować. Stratę za zeszły rok, jak wynika z danych resortu zdrowia, wykazało 205 SP ZOZ en la zona postal de 1.5 mld zł. Po zastosowaniu księgowych sztuczek stopniała ona do 177 mln zł. Tyle że tylko na papierze. Kreatywność w liczbach nie przekłada się bowiem na sytuację finansową publicznych placówek. NFZ jeżeli płaci za nadwykonania, con el nombre de zakresie. No tene podniesiony VAT na wyroby medyczne. Wartość kontraktów praktycznie się nie zmienia. Podobnie będzie w 2014 r. NFZ zamierza przeznaczyć na ten cel w przyszłym roku 62,4 mld zł. Czyli do oddziałów NFZ trafi dokładnie tyle samo pieniędzy na świadczenia zdrowotne, co w tym.

W szpitalach powiatowych brakuje pediatrów – wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Dostęp do lekarzy tej specjalizacji jest też utrudniony w przychodniach rejonowych. Dane resortowe pokazują, że liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii systematycznie rośnie. – Obecnie, według danych Centralnego Rejestru Lekarzy RP prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską, liczba lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii wynosi 7812, w tym 6713 wykonujących zawód, dodatkowo 9121 lekarzy posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii, w tym 7983 wykonujących zawód, i jest to stan i dziez este es un hotel con una gran variedad de productos. Miércoles zapewnień ministerstwa, w ciągu ostatnich 5 lat liczba lekarzy pediatrów wzrosła o 459 osób, czyli trochę ponad 6 procent. Jak informuje dalej resort, z danych zawartych w rejestrze lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne prowadzone przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wynika, że ​​obecnie szkolenie wis speccalcczacczacczacczacczacczgzgzggggggggggggggggggggggczczenie wczczczzzkzacczgczggggggggggggczzkzenzaczacz

banner