Przedsiębiorcy o ostatnich dwóch latach – muratorplus.pl bitcoin y litecoin wallet

"Obraz minionych dwóch lat kadencji Sejmu broma Daleki od doskonałości un różne głośne sprawy, które pojawiają się przed Trybunałem Konstytucyjnym, w Sposób dość jasny wskazują na to, że nie tylko pracodawcy, ale również Trybunał jak i Rzecznik Praw Obywatelskich krytycznie oceniają tworzone w tym okresie prawo" – podsumowuje ostatnie dwa lata parlamentu Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich – "Regularnie występowaliśmy do rządu z apelem or tworzenie, tak przecież potrzebnego, prawa przyjaznego przedsiębiorcom. Wielokrotnie zwracaliśmy się też do władz or przestrzeganie zasad dialogu społecznego, niestety ignorancja rządu doprowadziła ostatecznie do zawieszenia prac nad umową społecznną" – Dodaje Prezydent KPP.

Polityka ostatnich dwóch lat, zamiast wspierać rozwój gospodarczy Polski, niejednokrotnie wstrząsała polską przedsiębiorczością. Działo się tak m.in. w wyniku zmian mających miejsce w spółkach Skarbu Państwa, czy lustracji majątkowej menadżerów spółek giełdowych. Dodatkowo głosowania z ostatnich dni pokazały, że zarówno rząd, jak i posłowie są skłonni lekką ręką rozdawać miliardy złotych na cele społeczne i nakładaće zobowizzzázzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzoyzzzoyzzzoyzzzzzzzoyzzzzoyzzzzoyzzzzoyzzzzoyzzzzoyzzzzoyzzzzoyzzzzoyzzzzoyzzzzoyzzzoyzzzzzoyzzzzzzzzzzzzzzzzzoyzzzzzzzzzzzzzzzzzi Przy braku reformy finansów publicznych, zdarzenia te negatywnie wypłyną na stan budżetu i gospodarki.

Puntos de referencia 400 ustaw przyjętych przez ten parlament, tylko około 50 można zaliczyć do szeroko rozumianego obszaru gospodarki. Praktycznie nie da się wymienić ani jednej ustawy o dużym znaczeniu dla gospodarki, której przyjęcia oczekiwali przedsiębiorcy. Spośród przyjętych ustaw, aż 49 dotyczyło problematyki społecznej i socjalnej – wiele z nich poważnie zwiększa przywileje dla wielkich grup społecznych lub wielkie transfery na świadczenia społzzuzz unz. Más de 19 ustaw miało charakter politycznego rozliczania się z przeszłością lub z ideologią związaną z "IV RP".

KPP, oceniając odchodzący rząd, zwraca uwagę, że w tym parlamencie problemy przedsiębiorczości nie znajdywały zrozumienia większości sejmowej. Głos środowisk społecznych ograniczany był w pracach nad ustawami i spełniał raczej funkcje kosmetyczne niż doradcze. Nie uwzględniano wielu opinii środowisk gospodarczych, co zaważyło na jakości stanowionego prawa. Bywało, że nim ustawa weszła w życie, trzeba było wnosić projekty nowelizacji i zmiany fatalnych rozwiązań – tak bylo na Przykład w przypadku ustawy o zmianie ustawy o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Praktyką naganną były sytuacje, kiedy władze Sejmu nie reagowały na przekazywane im opinie prawników-konstytucjonalistów, Biura Legislativo: W rezultacie powstawało wadliwe prawo a ustawy były zaskarżane do Trybunału Konstytucyjnego. Tylko za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich trafiło do Trybunału w latach 2006-2007 aż 33 ustawy.

Zablokowane zostały oczekiwane przez nas ustawy, między innym nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Inne, jak nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, nie doczekały się nawet uchwalenia. Nawet tak reklamowane przez rząd obniżenie pozapłacowych kosztów pracy wpłynęło głównie na podniesienie wynagrodzeń, a nie na poprawę sytuacji na rynku pracy. Dokonano też niekorzystnych zmian w zakresie tzw. samozatrudnienia. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w praktyce pozbawiła wiele osób możliwości zarabiania w oparciu or tę formę pracy. Niewiele było pozytywnych wyjątków, do których zaliczyć można tylko uchwalenie ustawy punto. budownictwa społecznego, czy przyjęcie korzystnych zapisów regulujących telepracę.

banner