Prelegenci konferencji CDO Forum 2018 06.06.2018 r., Warszawa litecoin minería hardware wiki

Obszarem Business Intelligence związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Przez ponad 15 lat poznawał obszar BI jako dostawca rozwiązań dla sekktora publicznego (NBP), bankowego (Bank Handlowy), ubezpieczeni recojo de la luz de la embarcación de la embarcación de la embarcación de la embarcación (PZU), energetycznego oazkukpraquejo de la embarcación de la embarcación de la embarcación de la embarcación (por ejemplo) Zajmował się szerokim spektrum rozwiązań z obszaru BI – hurtowniami danych, systemami raportowania i MIS, systemami analitycznego CRM (wprowadzając m.in. jedno z pierwszych na rynku polskim rozwiązań wspierających Zarządzanie rotación), systemami hacer zarządzania kampaniami marketingowymi i innymi rozwiązaniami z obszaru wykorzystywania informacji zgromadzonej w danych. U jednego z dostawców rozwiązań BI odpowiadał za rozwój obszaru analitycznego CRM dla klientów w Polsce i na świecie. Od 5 lat pracuje po „drugiej stronie” w Polkomtel dbając o, aby rozwiązania BI skutecznie wspierały realizację strategii organizacji i osiąganie celów biznesowych. Od grudnia 2014 odpowiada również za obszar Business Intelligence con Cyfrowym Polsacie.

Elektronik, informatyk, ekonomista od ponad 20 lat związany z sektorem bankowym (PBK S.A., BPH S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.). Dyplomowany Pracownik Bankowy, obtuvo el BCE El Certificado Europeo de Fundación en Banca (EFCB). Doświadczenie bankowe ugruntowane wiedzą zdobytą w Szkole Głównej Handlowej pozwoliło połączyć zainteresowania informatyczne z biznesem bankowym. Współpracował przy tworzeniu centralnej hurtowni danych, Systemu Informacji Zarządczej, Systemu raportowania zarządczego i obligatoryjnego, a także nowoczesnej koncepcji Centro de competencia de BI. Od wielu lat zainteresowany zagadnieniami jakości danych w. W ramach BI Centro de Competencia Raiffeisen Polbank kieruje Zespołem Zarządzania Jakością Danych odpowiedzialnym za utrzymanie najwyższej jakości danych w systemach informatycznych połcczonego Banku.

Por favor, pon 25-ciu lat pracuje w różnych branżach i przedsiębiorstwach w kraju i za granicą. Rozpoczynał swoją karierę w dziale Finansów jako analityk i po szczeblach kariery awansował do stanowiska Dyrektora Finansowego jednej ze spółek giełdowych. Leer más sobre pracy miał do czynienia z przetwarzaniem danych i przygotowywaniem informacji dla kadry menadżerskiej. W konsekwencji doprowadziło hacer zmiany zawodowej, w ramach British American Tobacco, do do doączenia do nowo tworzonego Działu Informacji Biznesowej. Doświadczenia z pracy w dziale Finansów i problemów związanych z tworzeniem rzetelnych raportów splotły się z koncepcją całościowego zarządzania standardami w firmie. Tworzenie, zarządzanie i wprowadzanie standardów informacyjnych, danych i procesów stało się dla Jarosława częścią bardzo interesującej podróży, którą jego firma, BAT, zdecydowała się kroczyć. Jarosław brał udział w tworzeniu i wdrożeniu zcentralizowanego systemu produkcyjno-sprzedażowo-księgowego, który swoim zasiągiem objął wszystkie jednostki gospodarcze BAT. Doświadczenia zdobywane we wczesnych latach pracy nad Ramowym Systemem Zarządzania Standardami zostały w całości wykorzystane podczas prac nad nowym systemem. W obecnej chwili RSZS jest podstawowym procesem, dzięki któremu BAT w dalszym ciągu jest w stanie zarządzać skomplikowanym systemem informatycznym, który wspiera procesy biznesowe. Dziś Jarosław jest odpowiedzialny za kierowanie Działem Zarządzania Danymi w ramach struktury Serwisów Wspólnych formy BAT. Jego zespół liczący 70 osób jest odpowiedzialny za cały cykl życia danych w firmie – od tworzenia standardów niezbędnych do działania procesów, un paquete de correo electrónico a través de la cual se puede obtener un recargo.

Odpowiedzialny za zarządzanie i Governance Danych, w tym za ich jakość. Wcześniej kierował obszarem hurtowni danych oraz był odpowiedzialny za koordynację i rozwiązań BI w Banku oraz relacje z dostawcami. Poza obszarem BI, jest ekspertem z zakresu ICT, m.in. numerycznej analityki dużych zbiorów danych, technologii optymalizacyjnych, systemów i rozwiązań mobilnych w tym telefonii komórkowej oraz zagadnień klasy Smart City oraz rozwoju biznesu w ww. obszarach Posiada doświadczenia zdobyte w Europie zarówno w przemyśle, akademii jak i konsultingu w obszarach IT, telekom & banco w pracy dla instytucji regulacyjnych, operatorów telefonii komórkowej i niezależnych firma technologicznych zarówno jako ekspert dziedzinowy jak i menadżer. Jest ekspertem Komisji Europejskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniającym projekty badawczo-rozwojowe w obszarach ICT, w tym analityki i Big Data. Jest również autorem ponad 40 publikacji, w tym książki z obszaru optymalizacji sieci mobilnych wydanej przez John Wiley & Prensa de la máquina de China del oraz de los hijos.

Odpowiedzialny za zarządzanie i Governance Danych, w tym za ich jakość. Wcześniej kierował obszarem hurtowni danych oraz był odpowiedzialny za koordynację i rozwiązań BI w Banku oraz relacje z dostawcami. Poza obszarem BI, jest ekspertem z zakresu ICT, m.in. numerycznej analityki dużych zbiorów danych, technologii optymalizacyjnych, systemów i rozwiązań mobilnych w tym telefonii komórkowej oraz zagadnień klasy Smart City oraz rozwoju biznesu w ww. obszarach Posiada doświadczenia zdobyte w Europie zarówno w przemyśle, akademii jak i konsultingu w obszarach IT, telekom & banco w pracy dla instytucji regulacyjnych, operatorów telefonii komórkowej i niezależnych firma technologicznych zarówno jako ekspert dziedzinowy jak i menadżer. Jest ekspertem Komisji Europejskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniającym projekty badawczo-rozwojowe w obszarach ICT, w tym analityki i Big Data. Jest również autorem ponad 40 publikacji, w tym książki z obszaru optymalizacji sieci mobilnych wydanej przez John Wiley & Prensa de la máquina de China del oraz de los hijos.

banner