Prasa – Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki gratis bitcoin captcha btc miner apk

Bitcoin a prawo polskie artykuł Marka Jankowskiego i Grzegorza Leśniewskiego w ITprofessional (nr 7/2014) zajmuje się prawnymi możliwościami wdrożenia tej wirtualnej kryptowaluty (BTC) w polskiej firmie zarówno w relacjach biznesu i konsumenta jak i wewnątrzbiznesowych. Warto pamiętać, żsí nie jest a jedyna kryptowaluta, cerveza a bitcoin stał się powszechnie znany i realnie funkcjonujący w wielu krajach. Przypominam, że mniej więcej rok temu referowaliśmy artykuł Piotra Kowalskiego Bitcoin – Waluta wirtualnego świata.

Wirtualna waluta stwarza liczne problemy prawne, podatkowe i ekonomiczne. Od Strony technicznej s par to pary kluczy kryptograficznych, komputery działające w sieci peer-to-peer, które służą do wymiany jednostek i weryfikacji transakcji. Bitcoiny s pr „przechowywane” w postaci pliku zapisanego na komputerze (portfela), albo w serwisach, które pełniąc rolę kantorów zajmują się wymianą BTC na będące w powszechnym obieguaya

Zaletą wirtualnego pieniądza (kryptowaluty) jest brak centralnej jednostki emisyjnej, szybkość i łatwość realizacji, anonimowość transakcji. Jednak to, co uważane jest za zaletę może też wystawiać system na niebezpieczeństwa; jedna z giełd bitcoinowych – MtGox na skutek ataków hakerskich przestała działać i do dziś nie oddała właścicielom ich własności.

Broma de bitcoin odporny na inflację, ponieważ nie ma możliwości jego „drukowania” przez bank centralny ani kreowania pieniądza bezgotówkowego przez banki komercyjne. Nie jest też możliwe zmniejszanie obiegu powodujące deflację. Bank centralny nie może manipulować stopami procentowymi. Mechanizmy weryfikacji transakcji mają gwarantować niemożność podrabiania.

Jednak w praktyce kurs wymiany podlega dużym wahaniom, co może być wynikiem działań spekulacyjnych. Władza państwowa nie gwarantuje bezpieczeństwa zgromadzonych środków, ale anonimowość transakcji może sprzyjać praniu brudnych pieniędzy, czy finansowaniu terroryzmu i dlatego państwo nie może ignorować istnienia tego systemu przepływu wartości.

Polskie prawo nie nadąża za rozwojem wirtualnych systemów walutowych. Bitcoin nie jest znakiem pieniężnym ponieważ ustawa o Narodowym Banku Polskim mówi o monetach i banknotach opiewających na złote i grosze. Nie jest też walutą obcą ani dewizą, bo nie jest środkiem płatniczym w innym państwie. Jak proponują autorzy artykułu analogii należy szukać Pomiedzy BTC un pieniądzem elektronicznym, który broma ustawowo określony “Jako Wartość pieniężna przechowywana elektronicznie, wydawana z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji płatniczych, akceptowana przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego”.

Płacenie bitcoinem wiąże się z takimi problemami jak czas weryfikacji transakcji (trwa on znacznie dłużej niż przy płatności kartą płatniczą), sposób traktowania transakcji przez organ podatkowy; można uznać, że przy wymianie przez sprzedawcę otrzymanego bitcoina na złotówki następuje odrębny moment podatkowy – konieczność zapłaty VAT-u od wymiany. Wprawdzie można też traktować taką transakcję kupna za BTC, jako nie „sprzedaż” a „wzajemne umorzenie zobowiązań” czyli „nowację”, co nie pociąga za sobą konieczności zap zap Niektórzy specjaliści twierdzą, że obrót BTC jest świadczeniem usług finansowych zwolnionych z VAT-u.

Dla osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania bitcoina w naszym systemie prawnym oprócz omawianego artykułu pp. Marka Jankowskiego i Grzegorza Leśniewskiego z Kancelarii Olesiński & Wspólnicy polecam portal bitcoin.pl, jeszcze ciepły raport Wirtualne kryptowaluty (lipiec 2014) opracowany w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy a udostępniony pod adresem:

W Bibliotece WWSI można też wypożyczyć interesującą książkę autorstwa Marcina Szymankiewicza Bitcoin. Wirtualna Waluta Internetu. Książka przypomina zasady funkcjonowania tradycyjnego pieniądza, ale też istotne ze względu na kryptowaluty pojęcia en la República de China de la República del Pacífico de los Estados Unidos de América de la República de los Estados Unidos de América del Norte de los Estados Unidos. Książeczka ze względu na małe świetnie nadaje siz do czytania w kolejce po paszport, lub bilet lotniczy do egzotycznych krain.

banner