Praca w Anglii i Londynie – Programa praktyk restauracyjnych w Anglii btc ltc chart

Programa Praktyk Restauracyjnych przeznaczony jest dla osób pochodzących z krajów nie należących do Unii Europejskiej. Ma on na celu pozencacy pracy zarobkowej w restauracjach w Anglii z doskonaleniem języka angielskiego oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych przyszłych pracowników branży hotelowej, turystycznej i gastronomicznej i gastronomicznej i gastronomicznez i gastronomicznez i gastronomicznez i gastronomicznez i gastronomicznez i gastronomiczouz gastronómica. Proponujemy praktyki zawodowe w 4,000 pubów, restauracji i hoteli w całej Anglii, włączając Londyn, oraz wiele atrakcyjnych turystycznie rejonów won z tych hoteli połoaspons chop wuk zz cz Szkocja hotel w poz hotelería pozocarcos de la aduana de la paracaídas de la paracaidismo. Wszystkie restauracje spełniają wysokie brytyjskie normy dotyczące higieny i bezpieczeństwa pracy. Odbycie praktyki potwierdzone jest świadectwem pracy wystawionym przez restaurację, w której odbywał się staż. Program przewidziany jest dla studentów uczelni wyższych i policealnych jak równiez absolwentów gastronomicznych lub hotelarskich szkól średnich oraz techników. (potrzebne referencje z pracy oraz doświadczenie w branży hotelowo-turystycznej).

Praktyka odbywa się w restauracjach usytuowanych w Wielkiej Brytanii. Podczas trwania praktyki nie jest możliwa zmiana miejsca pracy. Staż trwa od 6 miesięcy do 1 roku. Wymiar pracy wynosi około 40 godzin tygodniowo, w przypadku dodatkowej pracy, będzie ona dodatkowo zapłacona. Pracodawca zapewnia mieszkanie (potrąca zwykle wówczas ok £ 30 GBP z wypłaty tygodniowo), lub pomaga w znalezieniu kwatery. Kwatery poza hotelem mogą być droższe, ale organizator brytyjski informuje przed wyjazdem o takiej możliwości. Wyżywienie w restauracji w dniach pracy jest darmowe. Gwarantowane wynagrodzenie wynosi mínimo £ 4.20 na godzinę dla osób powyżej 21 roku życia i £ 3.70 na godzinę dla osób poniżej 21 roku życia kia quina de los animales de mano o de las partes de los animales de mano o de los demás. Od wynagrodzenia odprowadzany jest podatek 22%, o którego zwrot można się ubiegać po ukończeniu praktyk. Po przyjeździe do Anglii, każdy praktykant wyrabia Número de seguro nacional. W ciągu roku możesz oszczędzić nawet 8000 GBP.

Osoby chcące brać udział w programie muszą się posługiwać językiem angielskim w stopniu co najmniej podstawowym. Kandydaci, którzy nie mogą potwierdzić znajomości języka certyfikatem, odbędą test przeprowadzony na podstawie rozmowy telefonicznej z centralą LTC w Anglii lub bezpośrednio z Nami. Osoby mające lepszą znajomość angielskiego uzyskują lepsze pozycje.

Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język angielski przez tłumacza przysięgłego. Po otrzymaniu dokumentów zostaną one przesłane do organizatora brytyjskiego do Londynu. Następnie kandydaci otrzymują informacje o konkretnym hotelu zainteresowanym przyjęciem go do pracy. Dopiero po wyborze pracodawcy kandydat zobowiązany do wpłaty drugiej raty. Procedura trwa od 6-12 tygodni.

Przy składaniu w / w dokumentów należy wpłacić depozyt 400 funtów. Następnie aplikanci otrzymują propozycję z restauracji. Po wyborze restauracji przez kandydata rozpoczynamy procedurę ubiegania się o pozwolenie na pracę. O uzyskaniu pozwolenia na pracę, natychmiast zawiadamiamy praktykanta. Pozwolenie na pracę zostanie przekazane po uiszczeniu pełnej kwoty.

Po wyborze przez aplikanta restauracji lub po uzyskaniu pozwolenia na pracę, depozyt nie jest zwracany! Czyli: w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie praktyk po wyborze przez uczestnika restauracji i po uzyskaniu pozwolenie na pracę, potrącony zostanie wpłacony depozyt w wysokości 400 funtowi wi bowi wi wiokości 400 wtkoki wi wiokości. W innym wypadku proszę sprawdzić poniżej.

banner