Poznajemy Docker Swarm – Linux Polska Open Source Company ethz zurich

• balanceo de carga – klaster dostarcza prostej konfiguracji w której KONTENERY publikują porty sieciowe udostępniane na balancerze carga – jeśli któryś z serwerów nie ma kontenera instancji (ze względu na określoną régule lokalizacji kontenerów lub ich skalowanie), mimo a przyjmie połączenie i przekieruje je hacer najbliższej działającej instancji

Niewątpliwie wiele możemy zrobić bez używania Swarma i – może dlatego – jest en często pomijany na etapie poznawania i eksperymentowania z Dockerem. Warto jednak poznać i tę część ekosystemu, ponieważ odpowiada ona na bardziej zaawansowane potrzebe i pokazuje w jaki sposób finalnie Docker może sprawdzić się jako platforma wykorzystywana komyyky

Zaczynamy od instalacji Docker CS, więc wspieranej przez firmę Docker instancji Docker Engine – podstawowego demona odpowiedzialnego za budowanie, dostarczanie i uruchamianie kontenerów. Instale la instalación y el sistema operativo de Windows en el sistema operativo (Linux, Mac, Windows) y el sistema operativo de nube (AWS, Azure). W przypadku naszego systemu – Ubuntu – wystarczyło pobrać z internetu i uruchomić kilka komend (ze względu na brak możliwości jego weryfikacji, pamiętajcie aby zawsze uruchamiać laboratorio na dedykowanej maszynie, po ktorá zakończeniu Pracy będzie można przywrócić hacer poprzedniego stanu przez przywrócenie ze snapshotu / backupu lub reinstalację):

Na powyższym filmie widzimy próbę uruchomienia kontenera UCP (kontener bootstrapujący interaktywną instalację środowiska Docker Enterprise Edition), która nie ucr. Aby rozwiązać ten problema wystarczy pobrać i uruchomić skrypt https://packages.docker.com/1.13/install.sh który automatycznie zainstaluje niezbędne repozytorium i wykona aktualizację pakietów. Nam pozostaje tylko zrestartowanie serwera. Kolejne uruchomienie kontenera UCP prowadzi nas przez proces instalacji, w czasie którego musimy odpowiedzieć na pytanie pod Jaquim adresem będzie publicznie dostępne nasze GUI (w możemy labie a pominąć) oraz jaki użytkownik i haslo ma zostać startowo skonfigurowany. W efekcie uzyskamy adres https, który powinien zaprowadzić nas do konsoli graficznej, gdzie po zalogowaniu wgrywamy plik licencji. Licencję testową możemy darmowo uzyskać na okres 30 dni po zostawieniu swojego adresu correo electrónico na stronie startowej Docker Enterprise Edition.

Kolejnym krokiem, jaki powinniśmy wykonać będzie dodanie kilku nowych serwerów, aby zasymulować działanie pełnoprawnego klastra. Ponieważ w naszym labie dysponujemy zazwyczaj tylko jednym fizyczcymnz fzyczajym, wykorzystamy do tego celu oprogramowanie VirtualBox por z preinstalowanym Docker Engine. Docker Machine instalujemy bardzo prosto:

Jeśli nasz VirtualBox i Docker Machine s juz gotowe – możemy przystąpić do instalacji dodatkowych serwerów. W GUI wybieramy pozycję “+ Agregar nodo”. Uruchamiamy instalację Docker Machine, następnie logujemy się na utoworzony serwer VM, sprawdzamy jego adres IP i wpisujemy go w GUI w pole “dirección de escucha personalizada”. Uzyskane na dole ekranu polecenie wklejamy do konsoli GUI. Powtarzając te kroki możemy dodać kolejne kilka węzłów.

Uwaga: po dodaniu serwerów dodanych przez Docker Machine otrzymamy ostrzeżenie (żółta belka) o niezgodności wersji Docker Engine w naszym klastrze, ponieważ na węlele master jest zainstalowana odmiana Edición exclusiva, una edición de esta edición. W labie możemy zignorować to ostrzeżenie, jednak w produkcyjnych instalacjach powinniśmy upewnić się, że na wszystkich serwerach mamy zainstalowaną wersję Enterprise (robiliśmy to w pierwszym kroku).

Kolejnym krokiem jaki powinniśmy wykonać jest instalacja Docker Trusted Registry – komponentu repozytorium w którym przechowujemy własne obrazy kontenerów podpisane kryptograficznie. Uwaga: DTR nie może być instalowany wraz z UCP ponieważ obie usługi korzystają z portu sieciowego https (tcp / 443). Dlatego potrzebujemy zainicjować przynajmniej jeden dodatkowy serwer, co zrobiliśmy w poprzednim kroku. Instalację DTR możemy zainicjować z GUI – znów otrzymamy podpowiedź z komendą, jaką powinniśmy wkleić do terminala. W warunkach labu możemy w miejsce publicznego adresu wpisać po prostu adres IP naszej VM. Zaznaczmy też rezygnację z weryfikacji certyfikatu UCP, ponieważ nie mamy nazwy domenowej, więc nie może się ona powieść.

Przeklejmy nasz opis do odpowiedniego pola (przycisk z rakietą – Implementar en el menú Recursos) i nazwijmy naszą aplikację “Vote”. Wybierzmy również, iż nasza aplikacja ma zostać wdrożona za pomocą serwisów – to ułatwi nam jej późniejsze skalowanie. Po kliknięciu przycisku “Crear” musimy zaczekać, aż nasza aplikacja zostanie pobrana i uruchomiona.

* Se ha publicado una referencia de Linux Polska Sp. zoo. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000326158) moich danych osobowych podanych w formularzu, w celu marketingu bezpośredniego obejmującego otrzymywanie drogcczlúcuyzumálúcuy ych 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu ushr d ow ą , omówienie "estudios de caso", informacje o rozwiązaniach, informacje z branży nowoczesnych technologii; informacje o szkoleniach, promocjach szkoleniowych. Potwierdzam otrzymanie następujących informacji. Linux Polska Sp. zoo. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa (KRS 0000326158) jako Administrator otrzymanych danych osobowych, z którym mo w czasie iw zakresie niezbędnym do wykonania powyżej określonej czynności. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych informacje wskazane w formularzu kontaktowym nie będą mogły być przekazane. Dostęp do przekazanych danych mogą mieć zaufani partnerzy Administratora, którzy uczestniczą w wykonaniu ww. czynności tacy jak administratorzy systemów do obsłi gi marketingowej lub telekomunikacyjnej, administratorzy serwerów, na których są przechowywane dane, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. ze Stanów Zjednoczonych, które zadeklarowały zgodność działalności z porozumieniem zawartym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, w oparciu o decyzję Komisji Europczkz o un cpz. "Tarcza Prywatności UE-USA", co uznaje się za procedurę zapewniającą odpowiedni stopień ochrony danych. Osobie przekazującej dane przysługuje prawo hacen dostępu hacer danych przekazanych, sprostowania ICH, usunięcia lub przetwarzania ograniczenia, hacer przetwarzania wobec wniesienia sprzeciwu, hacer danych przenoszenia, no cofnięcia Zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania prawem z, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* Se ha publicado una referencia de Linux Polska Sp. zoo. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000326158) moich danych osobowych podanych w formularzu, w celu marketingu bezpośredniego obejmującego otrzymywanie drogcczlúcuyzumálúcuy ych 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu ushr d ow ą , omówienie "estudios de caso", informacje o rozwiązaniach, informacje z branży nowoczesnych technologii; informacje o szkoleniach, promocjach szkoleniowych. Potwierdzam otrzymanie następujących informacji. Linux Polska Sp. zoo. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa (KRS 0000326158) jako Administrator otrzymanych danych osobowych, z którym mo w czasie iw zakresie niezbędnym do wykonania powyżej określonej czynności. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych informacje wskazane w formularzu kontaktowym nie będą mogły być przekazane. Dostęp do przekazanych danych mogą mieć zaufani partnerzy Administratora, którzy uczestniczą w wykonaniu ww. czynności tacy jak administratorzy systemów do obsłi gi marketingowej lub telekomunikacyjnej, administratorzy serwerów, na których są przechowywane dane, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. ze Stanów Zjednoczonych, które zadeklarowały zgodność działalności z porozumieniem zawartym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, w oparciu o decyzję Komisji Europczkz o un cpz. "Tarcza Prywatności UE-USA", co uznaje się za procedurę zapewniającą odpowiedni stopień ochrony danych. Osobie przekazującej dane przysługuje prawo hacen dostępu hacer danych przekazanych, sprostowania ICH, usunięcia lub przetwarzania ograniczenia, hacer przetwarzania wobec wniesienia sprzeciwu, hacer danych przenoszenia, no cofnięcia Zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania prawem z, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

banner