PowiatLive – Lepszy wymiar informacji Artykuły Oszukał wadowicką spółkę bitcoin trading las 24 horas

S Okd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie przeciwko Sławomirowi J., który zdaniem wymiaru sprawiedliwości w okresie od dnia 26 lipca 2016 r. do dnia 27 lutego 2017 r. na terenie Wielkiej Brytanii iw Wadowicach, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kierując w Listach oraz Poprzez przesłanie produktów znanych Marek z zawartością nieustalonej substancji, groźby zamachu na życie i zdrowie wielu osób, Poprzez wprowadzenie na rynek zatrutych napojów spożywczych, produkowanych przez pokrzywdzonego, usiłował doprowadzić Spółkę z terenu Wadowic do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w postaci 4000 bitcoinów o łącznej wartości 11 892 000 złotych oraz doprowadził tę Spółkę hacer niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w postaci 130 bitcoinów o łącznej kwocie 395 635,95 zł. tj o przestępstwo z art. 282 k.k. w zw z art. 12 k.k.

Ponadto zdaniem sądu od grudnia 2016 r. do 27 lutego 2017 r. na terenie Wielkiej Brytanii, w Poznaniu i w bliżej miejscach nieustalonych, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podejmował czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia, wykrycie oraz zajęcie Mienia w Postaci kryptowaluty bitcoin o łącznej wartości 395 635, 95 zł pochodzącego z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego w postaci lapacía de la carga en la zona de la bolsa en la zona de la ciudad de la mancha de la mano de la mancha de la mano de la mancha de la quiebra de la mancha bitcoin, udostępnienie innej osobie Tomaszowi K. haseł dostępu do portfeli bitcoinowych i innych czynności, umożliwiających wypłatę wskazanych środków tj. o przestępstwo z art. 299 §1 k.k. w zw z art. 12 k.k.

Również wg ustaleń śledczych w dniu 26 grudnia 2016 r. w Poznaniu i Warszawie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zamiarze popełnienia czynu zabronionego, przesłał na adres spółki produkującej Napoje DWA produkty z logo napoju firmy z zawartością nieustalonej substancji, czym zmierzał bezpośrednio hacer doprowadzenia spółki hacer niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w nieustalonej wysokości wobec groźby zamachu na życie i zdrowie wielu osób poprzez wprowadzenie na rynek zatrutych napojów spożywczych, produkowanych przez pokrzyw dz wi zzierz zu chi chi o przestępstwo z art. 13 §1 k.k. w zw z art. 282 k.k.

– od grudnia 2016 r. do dnia 27 lutego 2017 r. w Poznaniu, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podejmował czynności mogąc udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia, wykrycie oraz zajęcie Mienia w Postaci kryptowaluty bitcoin o łącznej wartości 395 635,95 zł. pochodzącego z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego w postaci wymuszenia rozbójniczego, tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. i art. 291 § 1 k.k. i art. 239 § 1 k.k. w zw z art. 11 § 2 k.k. w zw z art. 12 k.k.

Wobec Tomasza K. wymierzył Kare 1 roku pozbawienia Wolności oraz Kare grzywny w wymiarze 400 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej Stawki dziennej w kwocie 50 zlotych oraz Łączna Kare grzywny w wymiarze 410 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej Stawki dziennej w kwocie 50 PLN. Orzekł także wobec oskarżonego Tomasza K. środek kompensacyjny w postaci nawiązki w kwocie 2 000 złotych na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjnego.

banner