Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia Choroby zakaźne – Medycyna Praktyczna dla pacjentów descargar litecoin wallet apk

No wystąpienia postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii predysponuje zakażenie VIH (ludzki wirus niedoboru odporności) z mála liczba limfocytów CD4, wrodzone zaburzenia odporności, długotrwałe leczenie immunosupresyjne (np. Łęki onkologiczne, glikokortykosteroidy), choroby nowotworowe, narządów stany po przeszczepieniu. Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia należy do chorób definiujących AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności). W ostatnich latach zaobserwowano związek pomiędzy wystąpieniem postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii, a określonym leczeniem biologicznym stosowanym w przypadkach stwardnienia rozsianego. Jak często występuje postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia?

U 10% zakażonych osób dochodzi okresowo do namnażania się wirusa JC i wydalania go z moczem. Wystąpienie postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii jest najczęściej (ponad 80% przypadków) związane z zakażeniem VIH. Wprowadzenie skojarzonej terapii antyretrowirusowej w zakażeniach HIV zmniejszyło liczbę zachorowań na postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię i śmiertelność z tego powodu. Ocenia się, że u około 5% pacjentów zakażonych HIV rozwiną się objawy postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii. Jak się objawia postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia?

Z uwagi na szczególnie duże ryzyko postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii u chorych zakażonych VIH, wystąpienie objawów neurologicznych u tych osób jest wskazaniem do pilnej diagnostyki szpitalne. Zwykle taki chory już wcześniej przebywa pod stałą kontrolą punktów konsultacyjnych lub poradni chorób zakaźnych. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii?

W diagnostyce postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii podstawowe znaczenie mają badania obrazowe ośrodkowego układu nerwowego (rezonans magnetyczny). Potwierdzeniem choroby jest izolacja materiału genetycznego wirusa JC z płynu mózgowo-rdzeniowego. Jeśli nie ma możliwości potwierdzenia rozpoznania za pomocą tej metody, zalecane jest wykonanie biopsji mózgu.

Dotychczas nie opracowano metod przyczynowego leczenia postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii. Leczenie antyretrowirusowe zakażenia HIV może zahamować postęp postępującej wieloogniskowow leukoencefalopatii, jednak deficyty neurologiczne są trwałe. Chory wymaga stałej kontroli neurologicznej, a często też paliatywnej opieki. Czy jest możliwe całkowite wyleczenie postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii?

Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia jest z definicji chorobą o postępującym przebiegu. Współczesna medycyna nie daje możliwości jej wyleczenia. Po wystąpieniu objawów choroba prowadzi do zgonu większości chorych w ciągu od kilku miesięcy do kilku lat. Wśród chorych, którzy przeżyli 5 lat od rozpoznania postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii 33% miało stałe objawy este último usuario Co robić, aby uniknąć zachorowania na postępującą wieloogniskową leukoencefalopatii?

banner