Polskie Stowarzyszenie Bitcoin ostrzega przed DasCoin bitcoin en línea generador 2018

Są dwie możliwości. Sinopsis de nie potrafi udzielić ważnych informacji bo nikt nie zwraca na nie uwagi, albo po prostu nikt z osób decyzyjnych Człowiek nie ma zatem możliwości szybkiego zweryfikowania tego przedsięwzięcia pod kątem ekonomiczno-prawnym. Tak, aby mógł podjąć racjonalną, świadomą decyzję w kwestii ewentualnego inwestowania.

50 000 osób wpłaciło więc Kase pod wpływem chwilowego impulsu lub z powodu nachalnych akcji manipulacyjno-zastraszających, stosowanych z powodzeniem przez najlepszych, nagradzanych przez ZARZĄD i radę nadzorczą naganiaczy internetowych, którzy obecnie do DasCoin werbują ludzi, kładąc szczególny nacisk na wpłacanie starterów w wysokości 25 000 euros od głowy. Bez udzielania jakichkolwiek informacji o choćby minimalnym ryzyku związanym z ewentualną utratą pieniędzy. Łowienie polskich jeleni trwa więc w najlepsze. Potem może być lament i płacz jak to obserwowaliśmy w przypadku Traffic Monsoon, Banners Brokers, OneCoin i wielu innych piramid finansowych.

Abstrahując powyższego OD, zdaniem wielu specjalistów w DasCoin problemem nie są wyłącznie kwestie prawne związane ze sprzedażą lawinową, broma co zakazane na Świecie całym, ale głównym technicznym czynnikiem, powodującym, że wiele osób Może niebawem obudzić się z ReKa w nocniku, SA mismo DasCoiny. W tej sprawie przedwczoraj specjalne oświadczenie wydało Polskie Stowarzyszenie Bitcoin. Oto treść ostrzeżenia:

„W związku z napływającymi do nas licznymi informacjami od wielu osób, w tym zaniepokojonych członków DasCoin nie jest walutą cyfrową w ścisłym rozumieniu tego słowa. Nie jest oparty na takiej technologii i posiada tylko jednego emitenta. Mimo tego „monety” projektu są sprzedawane jako „ulepszone bitcoiny”, co sugeruje, że tworcy projektu chcą najprawdopodobniej wykorzystać światową modę na inwesty ci w chkyki wikorzystać ę „DasCoiny” kupuje się także w ramach pakietów o określonych cenach. Nie ma możliwości, tak jak a się dzieje w przypadku bitcoina, zainwestowania dowolnej kwoty np. 100 PLN. Ponadto osoby, które zgłosiły się do nas informują, że po zainwestowaniu swojego kapitału w DasCoin, miały problem z odstąpieniem od zawartej przez internet umowy z tą firm firm, mimo, yacá parásito de la mano en la oficina de correo electrónico. Poszkodowani nie mogli także uzyskać porady i pomocy od Rzecznika Praw Konsumenta, ponieważ podmiot odpowiedzialny za sprzedaż „monet” jest zarejestrowany poza granicami Polski. Handel „coinami” odbywa się za pośrednictwem wyszkolonych przedstawicieli DasCoin, ponadto procesowi temu towarzyszą spotkania, na których wprost sprzedaje się nabywcom pakiety. W środowisku rzetelnych firm aktywnych na rynku walut cyfrowych taka sytuacja jest nie do pomyślenia. Nasze środowisko organizuje też co prawda dla osób zainteresowanych tematem bitcoina i jemu pochodnych spotkania, ale mają one formę szkoleń i wykładów, a nie usilnego namawiania do kupna konkretnych Walut Cyfrowych. Jako Polskie Stowarzyszenie Bitcoin polecamy wszystkim zainteresowanym inwestycją w DasCoin ostrożne i rozmyślne działania, w tym do wcześniejszego skonsultowania skinsultowania si Naszym priorytetem, jako organizacji promującej bitcoina i jemu pochodne waluty cyfrowe, jest promowanie rzetelnej wiedzy na ten temat or zi zz zi zi zi zi zi zi wi zi wi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zzi zaz

Przypomnijmy, że przed inwestowaniem w DasCoin mocno przestrzega również Fundacja Trading Jam, knóra nawet złożyła w tej kwestii odpowiednie zawiadomienie. Sprawą zainteresował się Bogdan Święczkowski – pierwszy zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy. 13 de mayo de 2017 roku opublikowano jego oficjalne stanowisko na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

„Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi na interpelację z dnia 3 lipca 2017 r. n ° 13309 Pani Poseł Mirosławy Nykiel w sprawie projektu DasCoin, uprzejmie przedstawiam informację w kwestiach należących do kompetencji prokuratury. W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowana jest jedna sprawa związana z problematyką ujętą w interpelacji. Jest to postępowanie sprawdzające Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zainicjowane zawiadomieniem fundacji TRADIN JAM, dotyczącym namawiania polskich inwestorów indywidualnych do inwestowania w kryptowowututut. Prokuratura dostrzega potencjalne zagrożenia związane z rosnącą popularnością „kryptowalut” (aktualnie funkcjonuje przeszło 600 różnych odmian walut wirtualnych). Nie można bowiem wykluczyć, że kolejne oferowane na rynku jednostki okażą się z góry zaplanowanym oszustwem opartym na mechanizmie piramidy finansowej, a nie tylko wymianą przy rozproszonez bcz bizcái. Ponieważ do chwili obecnej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano jedno postępowanie dotyczące DasCoin, ujawniona skala zjawiska dotychczas nie jest znaczna. Manejar a la luz de la fuente de la letra del manual de la fuente de la letra del manual de la fuente de información del manual del usuario Na poziomie prokuratur regionalnych wyznaczeni zostali koordynatorzy do spraw cyberprzestępczości. Ze strukturami utworzonymi w prokuraturze korespondują struktury policyjne. W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje Biuro do Walki z Cyberprzestępczością, któremu podlegają wydziały w komendach wojewódzkich Policji.

W celu identyfikacji i zwalczania potencjalnych zagrożeń utrzymywane s stałe kontakty z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. W zakresie współpracy międzynarodowej w Dziale do Spraw Cyberprzestępczości funkcjonuje punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowniczej do Spraw Cyberprzestępczości. Począwszy od grudnia bieżącego roku w prokuraturze prowadzony jest cykl szkoleń, który docelowo ma objąć grupę 1 600 prokuratorów. Przedmiotem szkolenia jest zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej dokonywanej przy użyciu Internetu i systemów informatycznych, w tym z wykorzystaniem i przy użyciu kryptowalut. ”

„W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje Biuro do Walki z Cyberprzestępczością”. Súper. Bardzo dobrze, że funkcjonuje. Pytanie tylko, jak funkcjonuje? A las 13 lipca 2017 roku minęło już kawał czasu. Wiele osób wpłaciło do różnych piramid finansowych często oszczędności swojego życia. A ile czasu trzeba na zweryfikowanie firmy od momentu pojawienia się pierwszych obaw i sugestii? Odpowiadamy – góra kilka dni. Kiedy doczekamy się takiego stanu materii, że funkcjonowanie piramid finansowych będzie stopowane już po ukazaniu się w Polsce pierwszych reklam i doniesień? Przecież a nie jest trudne. Trzeba tylko chcieć.

Aby podjąć decyzję, że dane przedsięwzięcie jest piramidą finansową wystarczy mieć kilka prostych informacji księgowych dotyczących takiego tworu. Dziennikarzy można ściemniać latami, oni nie mają odpowiednich narzędzi do wyegzekwowania informacji. Ale jeśli zarząd czy rada nadzorcza spółki nie chce kompetentnym służbom (policja, prokuratura, UOKiK, KNF) udzielić w ciągu 7 dni prostych danych, z mostu blokujemy im wszelkie domeny internet internet. (Właściciele rzetelnych i etycznych firmes MLM pokazują nam takie rzeczy obudzeni w środku nocy. Otwierają laptop i pochacceso de la porcina de los animales en la redacción de los derechos de autor). Yo dopiero po zablokowaniu portalu firmy możemy prowadzić śledztwo. Przecież w dzisiejszej dobie takie projekty w 99% s napędzane za pomocą social mediów. Nie działa portal firmy – nikt nie wpłaci i nie straci pieniędzy. Yo krótka piłka. Haz clic aquí para ver los detalles de la empresa y la dirección de correo electrónico de 25.000 euros en este momento, en la dirección de correo electrónico. Mamy coś takiego jak art. 24a Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 286 § 1 KK. Potem wystarczy tylko, aby urząd skarbowy sprawdził takiego delikwenta wszystkie pozyskane prowizje. Tylko sprawdzić trzeba konta tradycyjne i oczywiście te, które dziś są poza kontrolą systemu – „kryptowalutowe”. Kto jak kto, ale Biuro do Walki z Cyberprzestępczością na pewno wie, jak to zrobić. Zakładam się o skrzynkę najstarszej whisky, że 99% z nich nie ma nawet działalności gospodarczej a firma wypłaca mu kasę na piękne oczy. Bo oni mają zbyt mało IQ aby sporządzić fakturę czy rachunek. Hacer tego zus. Wykonując taką pracę też trzeba go – obok posiadania DG, płacić. Mówi o tym wyraźnie Ustawa o podatku IVA.

banner