Polityka prywatności The Makatka bitcoin tratamiento de tratamiento ifrs

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych Osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego Dalej “Rozporządzeniem”) RapidDev Leszek Pomianowski z SIEDZIBA w 13-200 Działdowo, przy ulicy Władysława Jagiełły 26c, NIP: 5711716511, REGON: 287800795 (zwany dalej także: “TheMakatka”) Twoich Danych Osobowych.

V3 Podanie przez Ciebie Danych Osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych TheMakatka posiada obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, co oznacza, że ​​w w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Dane, które przekazujesz do TheMakatka mogą zostać przekazane do Twisto Polska sp. zoo. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. zoo. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupowup „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. zoo. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Grasa a la derecha, por último wpisach, czy też ważnych aktualizacjach.

W każdym wysłanym do Ciebie mailu znajduje się odnośnik do podstrony serwisu TheMakatka, w której możesz dokonać edycji swoich preferencji newslettera lub wypisać sięz niego. W celach bezpieczeństwa, edycja preferencji newslettera dla każdego użytkownika ma swój unikalny identyfikator i własny adres URL. W ustawieniach preferencji newslettera możesz wypisać się z listy. W każdej wysłanej wiadomości z pomocą newslettera znajduje się link, poprzez który, możesz wypisać się z newslettera.

W serwisie TheMakatka mogą znajdować się łącza do stron internetowych oraz aplikacji. Wspomniane nie są kontrolowane przez TheMakatka. Powinnieneś / Powinnaś mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych łączy należy każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką Prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje do których one prowadzą.

• W celu realizacji umowy sprzedaży zawartej z Tobą, możemy wykorzystać Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres correo electrónico. Na potrzeby wysłania paczki, oraz udostępnienia Ci powiadomień związanych z przebiegiem realizacji zamówienia bądź ktataktu w razie zaistnienia wątpliwoi ci ż ż a ż

• Twoje dane osobowe mogą być przekazane do ING Banku Śląskiego S.A. (w przypadku wyboru płatności imoje) lub Twisto Polska sp. zoo. (w przypadku wyboru płatności odroczonej) lub PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (w przypadku wyboru płatności PayPal) lub BitPay, Inc. (w przypadku wyboru płatności Bitcoin) [zwani dalej „Pośrednikiem Płatności”] w związku z:

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu przekazania Twoich Danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. i Twisto Polska sp. zoo. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie TheMakatka, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia reciensozázalzázalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalzonazopermas en la que se encuentra a continuación:

W przypadku przekazania Twoich Danych Osobowych hacer Pośrednika platnosci w związku z obsługa i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Sklepu TheMakatka przez przy Internet użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych broma wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Pośrednika platnosci na rzecz Sklepu TheMakatka.

W przypadku przekazania Twoich danych Osobowych hacer Pośrednika platnosci w celu weryfikacji przez Pośrednika platnosci należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem TheMakatka, w szczególności przekazania Twoich danych Osobowych w zakresie informacji o dokonanych przez Ciebie płatnościach podanie tych danych broma wymagane w celu realizacji umowy zawartej Pomiedzy Sklepem internetowym a Pośrednikiem Płatności.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. zoo. w związku z możliwością zaproponowania Tobie dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Ciebie towar lub usługę przez Twisto Polska sp. zoo. w ramach umowy zlecenia obejmującej Formule zakupową “Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep TheMakatka, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu broma wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep TheMakatka iw celu realizacji umowy zawartej Pomiedzy Sklepem internetowym una Twisto Polska Sp. zoo.

Niniejszy serwis internetowy używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. („Google“), EE. UU. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z serwisu. Información general sobre la aplicación de cookies en la página web y en la red social de Google. Vía de red. Vía. P. Vía………………………………….. V. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazywany jest pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie niniejszego serwisu internetowego Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z serwisu przez użytkowników w przygotowania celu raportów na temat aktywności w serwisie internetowym oraz świadczenia innych Usług związanych z korzystaniem z serwisu i internetu na rzecz właściciela serwisu internetowego. Dirección IP przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki internetowej nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszego serwisu internetowego. Ponadto Użytkownicy Moga uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez Pliki galletas oraz odnoszących się hacer internetowego Państwa korzystania z serwisu (łącznie z adresem Państwa IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę hacer przeglądarki dostępną vaina następującym linkiem. Enlace Aktualny (stan z: Czerwiec 2018): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Przetwarzamy Twoje dane przez czas wymagany do realizacji umowy, a przypadku przetwarzania danych dla celu dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane niezbędne na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane sz przez Themakatka przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstałow / min. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane s usuwane, niszczone bądź poddawane anonimizacji.

banner