Pokolenie baby boomers, X, Y, Z – kim są i jak zachowują się na rynku pracy eugeniuszmalkowski.pl litecoin github

Wraz z upływem lat zmienia się styl życia społeczeństwa, dochodzi do zmian na rynku pracy, dokonują się postępy w technice i rozwija się nauka. Gdy zmieniają się czasy, zmieniają się też ludzkie zachowania i charakter, ponieważ każdy stara się przystosować do nowych warunków. Z tego też powodu mamy do czynienia z wyróżnieniem kilku pokoleń określanych jako baby boomers, pokolenie X, Y oraz Z. Każde z tych pokoleń cechuje się pewnym zachowaniem, charakterystycznym dla osób urodzonych w danych latach. Co oznaczają te literki i czy podziały faktycznie są słuszne? Jakimi pracownikami okazują się osoby z danych pokoleń?

Hacer pokolenia baby boomers, w skrócie BB, należą osoby z powojennego wyżu demograficznego, czyli urodzone w latach 1946-1956. Baby boomersów ubywa na rynku pracy z tego względu, iż osoby te odchodzą na emeryturę. Warto zauważyć, że co trzecia osoba BB pracuje bądź pracowała w sektorze publicznym. Przedstawiciele generacji BB przywiązują się do miejsca pracy i swojego stanowiska – rzadko je zmieniają, czego nie można powiedzieć o młodszych pokoleniach. Nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego wciąż są chętni do pracy. W pracy są zaangażowani i potrafią globalnie spojrzeć na problemy. Baby boomers czują się jednak niekomfortowo w sytuacji konfliktowej i mogą wykazywać niechęć do swoich rówieśników.

Hacer generacji X zalicza się osoby urodzone w II połowie XX w. (na świecie w latach 1965-1979, a w Polsce 1961–1983 / 1985). W pokoleniu tym jest niemal dwukrotnie więcej osób z wyższym wykształceniem niż w pokoleniu BB. Ich światopogląd i zachowanie na rynku pracy jest oczywiście inne niż ich rodziców. Pokolenie X odrzuca świat kreowany przez system, także odrzuca wyścig szczurów. Dla takich osób praca jest najważniejsza, ale coraz więcej ludzi dży do równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym. Dejate llevar por Ludzie nieco zagubieni, nie potrafiący sprecyzować swoich życiowych celów, niekiedy nie mogący odnaleźć się w chaosie świata współczesnego. St ted też wziął się symbol X, oznaczający niewiadomą. Mimo to osoby te są dojrzałymi, lojalnymi pracownikami, którym można zaufać. Choć nie boją się nowych technologii, i be preferują bezpośrednie kontakty i zapiski na papierze.

Pokolenie Y Nueva York: Przed Nowymi Technologiami. Wręcz przeciwnie – chętnie z nich korzysta. Pracowników cechuje wielozadaniowość i otwartość na nowe wyzwania. Są zaangażowani w swoją pracę, ale stawiają na elastyczność w zakresie godzin i miejsca pracy. En la práctica profesional de la sociedad civil y de los Estados Unidos de América. Millenialsi żyją w „globalnej wiosce” – chętnie korzystają z internetu i bardzo dobrze znają jego możliwości.

Do generacji Z zalicza się osoby urodzone w latach 90. (de 1990 roku włącznie). Pokolenie to zwane jest także generacją C, która pochodzi od angielskich słówek „conectar, comunicar, cambiar”. Niektóre osoby z tego pokolenia dopiero zaczynają działać na rynku pracy, a inne ciągle studiują. Pokolenie Z niemal nie pamięta życia bez internetu, una nueva red, kiedy Polska nie należała jeszcze do Unii Europejskiej. Hasta el final de la sesión de correo electrónico de smartwami, tabletami, komputerami i internetem. Wyróżniają się kreatywnością, interesują się nowymi technologiami, chcą się odznaczać, a nie podążać za tłumem.

banner