Podręcznik użytkownika panelu klienta FM Mobile truecrypt descargar

Sistema de autocuidado para dostępna przez przeglądarkę internetową aplikacja wspierająca biuro obslugi klienta.Jej celem jest dostarczenie klientom aktualnych informacji dotyczących posiadanego numeru telefonu. Criptomoneda inversión biblia pdf gratis descargar aby rozpocząć korzystanie z systemu selfcare internetowego biura obsługi klienta należy wejść na stronę internetową https://selfcare.Fmgroupmobile.Pl (rys.1).

W zakładce „lista połączeń” prezentowany jest w postaci tabelarycznej biling szczegółowy z zakresu czasowego określonego w kryteriach wyszukiwania. Zawiera on informacje o zrealizowanych połączeniach m.In .: numeru z którym nastąpiło połączenie, daty i godziny rozpoczęcia połączenia, czasu jego trwania oraz wysokości opłaty za połączenie. Tabela zawiera szczegóły połączeń głosowych, GPRS, MMS, SMS oraz pozostałych uszug z podziałem na połączenia wykonane w kraju oraz w roamingu (rys.15).

Wybranie Przycisku "Szukaj" bez określenia kryteriów spowoduje wyświetlenie wszyskich połączeń dostępnych w panelu klienta. Domyślnie kolejność wyświetlanych połączeń ustalona jest na podstawie czasu rozpoczęcia połączenia, począwszy od najbardziej aktualnego. Dostępny zakres czasowy z którego mogą zostać wyświetlone informacje o połączeniach para:

SMS powiadamiający o próbie połączenia – otrzymasz wiadomość SMS z informacją o nieudanej próbie połączenia. Criptografía y seguridad de la red por William Stallings Descarga gratuita de pdf wiadomość zostanie wysłana z numeru, który próbował się z tobą skontaktować. Dzięki temu, jeżeli ten numer znajduje się w twojej książce telefonicznej, wiesz od razu kto do ciebie dzwonił. SMS zostanie wysłany gdy będziesz mieć wyłączony teléfono, będziesz poza zasięgiem sieci, będziesz prowadzić inną rozmowę.

Wideorozmowy – to usługa przeznaczona dla tych abonentów, których telefony obsługują technologię UMTS (3G) i ws wyposażone wbudowaną kamerę. W trakcie połączenia, oprócz dźwięku, przesyłany jest jednocześnie ruchomy obraz z kamery w ten sposób, że rozmówcy mogą widzieć siz nawzajem lub przekazywać obraz z otzzzá

Facturación szczegółowy papierowy – to szczegółowy wykaz usług telekomunikacyjnych, jakie inicjowałeś ze swojego numeru w danym miesiącu rozliczenzenowowym. Seguridad de red y criptografía bernard menezes pdf descargar s na nim ujęte wszystkie połączenia i SMS-y wraz z datą, godziną, czasem trwania połączenia oraz numerem odbiorcy. Rachunek szczegółowy jest wystawiany po zakończeniu okresu rozliczeniowego i wysłany pocztą na twój adres.

W górnym pasku znajduje si se ha informado o aktualnym stanie konta klienta "saldo". Poniżej mamy dwie sekcje, które w formie tabelarycznej przedstawiają szczegóły dotyczące faktury oraz płatności klienta. W pierwszej sekcji umieszczono informacje dotyczące wszystkich wystawionych faktur klienta. Znajdują sie tam takie informacje jak: datos wystawienia, numer faktury, informacja za jaki okres została wystawiona dana faktura, kwota obciążenia oraz termin płatności. Criptomoneda para principiantes descargar libro electrónico gratis dostępny jest również przycisk "pobierz", umożliwiający pobranie pliku z fakturą w formacie PDF. W drugiej sekcji znajduje sie podsumowanie dotyczące dokonanych płatności. Zawiera ono następujące pozycje: data zapłaty, nazwę płatności, kwotę oraz sposób w jaki została wykonana płatność.

W odpowiedzi na zgłaszane uwagi co pewnien czas akutalizujemy aplikacje, aby spełniała państwa oczekiwania. W wyjątkowych sytuacjach może wiązać się to z koniecznością wyczyszczenia pamięci podręcznej (caché) przeglądarki. Pamięć ta zapisuje na dysku część danych pobranych z serwera, aby poprawić szybkość wczytywania się strony podczas częstego korzystania z panelu klienta. Criptografía y seguridad de la red por atul kahate ppt descarga gratuita po akutalizacji aplikacji część tych danych może być nieaktualna – co może być przyczyną problemów z dostępem do panelu klienta lub brakiem możliwości korzystania z niektórych jego funkcji.

banner