Podmioty Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej vender monero

Działalność – Prowadzi Przedszkole „Przygoda” w Goczałkowicach. W placówce uczy się co najmniej 40 dzieci w wieku 2-5 lat. Przedszkole jest prowadzone w nurcie Montessori z elementami regionalizmu. Nurt charakteryzuje się m.in. tym, żsí nie ma podziału grup ze względu na wiek – mniejsze dzieci szybciej się uczą obserwując te starsze, a starsze przyjmują rolę opiekunów. Ponadto, stawia na indywidualizm dzieci. Przedszkole wyróżnia też specjalny programa adaptacyjny dla dzieci oraz to, że będzie można nie tylko zapisać dziecko na stałe, ale też zostawić pociechę np. na kilka godzin. Placówka ma żyć także popołudniami, bo wtedy mają być tam organizowane warsztaty czy zajęcia dla kobiet.

Działalność –Prowadzi dla dzieci i młodzież w wieku pow. 4 lat do zajęcia w szkółkach tenisowych. Zajęcia kierowane s w do wszystkich dzieci z całego Śląska, które pragną profesjonalnie trenować tenis ziemny. Fundacja PAT współfinansuje treningi, sprzęt sportowy oraz wyjazdy na turnieje i obozy dla uzdolnionych dzieci, których sytuacja materialna nie pozwala na uprawianie tenisa ziemnego.

Działalność – Fundacja zajmuje się projektowaniem ogrodów i terenów zieleni, czyli m.in. aranżacją balkonów, aranżacją ogrodów działkowych, aranżacją tarasów, aranżacją zieleni we wnętrzach, architekturą krajobrazu. Zajmuje się projektowaniem małej architektury, czyli: projektowaniem altany ogrodowej, projektowaniem pergoli oraz projektowaniem trejażu. Zajmuje się również zakładaniem i pielęgnacją ogrodów i terenów zieleni, czyli doradztwem ogrodniczym, nasadzeniem drzew i roślin,

Działalność – Korzystając z własnego, kilkudziesięcioletniego doświadczenia pedagogicznego stworzyli przestrzeń, w której dzieci i rodzice mogą otrzymaic kompleksową ponscz i aparcarás en la lista de artículos. Zatrudniają specjalistów oferujących profesjonalną pomoc terapeutyczną. Diagnozują i wspierają rodziny dzieci z niepełnosprawnościami (m.in .: ze spektrum autyzmu). Codziennie organizują zajęcia kreatywne i rozwojowe dla dzieci. Uczą nauczycieli jak wspomagać rozwój dzieci oraz pracować z trudnościami wychowawczymi. Dysponują nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale też świetnie wyposażonym miejscem. Posiadają sprzęt umożliwiający profesjonalną diagnozę logopedyczną, zaplecze do prowadzenia terapii EEG biofeedback, salê do integracji sensorycznej oraz doświadczania świata. Strona Internetowa – fundacjaskarb.pl. Facebook – https://www.facebook.com/CeTiRSkarb/

Działalność – Do głównych działań Fundacji należy promocja oraz prowadzenie działań na rzecz integracji międzynarodowej, w szczególności państw Unii Europejskiej. Pracują m.in. na rzecz integracji ekonomicznej, kulturowej, naukowej i politycznej Polski z innymi państwami Unii Europejskiej. Promują Polskę, jako kraj przyjazny rozwojowi, wyposażony w nowoczesną infrastrukturę, posiadający doskonale wyszkolone kadry pracowników. Ich działalność wyraża się przede wszystkim w organizowanych eventach, kongresach, szkoleniach, doradztwie oraz innych różnorodnych formach integracji. Strona Internetowa – europahouse.pl

Działalność – Spółdzielnia prowadzi w Zabrzu Naleśnikarnię Kamienica. Można znaleźć tam ponad 40 pozycji naleśników, a także spaghetti naleśnikowe, panqueque de puszyste, sałatki i napoje. Możesz zjeść obiad w gronie rodziny lub znajomych, w towarzystwie nastrojowej, spokojnej muzyki i przyjemnego wnętrza. Mayor información sobre el tema de la vida, w w którym Twoja pociecha może spędzić czas na zabawie. Żadne z dań nie jest droższe niż 20 złotych, a ogromne naleśniki o średnicy 40 cm zaspokoją głód nawet największego łasucha. Strona Internetowa – http://nalesnikarnia-kamienica.pl/

Działalność – To młoda, prężnie działającą kadra księgowych świadcząca szeroki zakres usług rachunkowo-recambio de animales en la península de los animales de caza y caza de animales de caza y caza de animales de caza y caza de animales de caza. Posiadają wieloletnie doświadczenie w księgowości oraz wykształcenie kierunkowe w tej dziedzinie. Działają w oparciu o Certyfikat Ministra Finansów nr 9003/2005. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości usług i rzetelności podejmowanych decyzji współpracują z radcą prawnym. Strona Internetowa – sskk.pl

Działalność – To Spółdzielnia, która prowadzi „Hollcenterr”. Bestan a miejsce, które ma łączyć pokolenia, aby wykreować wspólną przestrzeń dla rozwoju i rozrywki. Cines i technologia to główne tematy, które ich zajmują. Ważne jest dla nich, aby wszyscy mogli na równych zasadach korzystać z technologii, i przy okazji łączyć się z innymi również pokoleniami. W swoim Centrum organizują warsztaty, szkolenia, spotkania. Strona Internetowa – http://hollcenterr.pl/

Ważne jest dla nas włączenie społeczne w odniesieniu do osób bezdomnych, pozostających bez zatrudnienia oraz niepełnosprawnych. Nasz cel to utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, zatrudniającego osoby zagrożone marginalizacją społeczną. Kierujemy się zasadą #ekonomii współdzielenia. Pragniemy wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju oraz poprawy jakości życia. Chcemy ułatwić im powrót do godnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Działalność – Naszą misją jest opieka, wsparcie i organizowanie czasu Seniorom – pokazanie im wielu możliwości, jakie mogą jeszcze wykorzystać, artículos de información de los que se trate, etc. Naszym celem jest podejmowanie wielu inicjatyw i dawanie czasu właśnie tej grupie społecznej lecz współpracujemy nie tylko z nimi. Jako osoby zaangażowane w działalność na rzecz “Czlowiek dla czlowieka” współpracujemy z młodymi osobami oraz instytucjami Przedszkolem Miejskim Nr 12 Integracyjne, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie, Szkoła Muzyczna im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie. Te ośrodki oświatowe włączają się w nasze działania w myśl zasady synergii młodych ze starszymi osobami. Dane kontaktowe – fundacjamojczas@op.pl, tel. 608 107 327. Facebook – https://www.facebook.com/Mojczasdlaseniora.imWandyiJozefa/

Działalność – Pracownia „Tabga” jest miejscem, w którym p. W pracowni, pod okiem instruktora Anny Wyjadłowskiej, uczą się ceramicznego rzemiosła osoby bezdomne – mieszkańcy „Betlejem”, mieszkańcy bloków socjalnych oz dzieci ze szkółaszacuáuuuuuuuuuuuyo Pracownia powstała przy wsparciu profesor Marity Benke – Gajda z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, wykładowcy na Wydziale Rzeźby i Ceramiki i Przyjaciółki naszej Wspólnotnoty. Dzięki jej zachęcie i wsparciu został zakupiony piec do wypalania ceramiki y pracownia została wyposażona w podstawowe materiały (glina, szkliwa). Rękodzieło wykonane w pracowni można zakupić w Galerii św. Dominika w „Betlejem”. Dane kontaktowe – sklep@betlejem.org, tel. 506 307 862. Strona Internetowa – http://betlejem.org/language/pl/dlaczego-tabga/

Działalność – Celem Fundacji broma prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, aktywizacja Obywatelska, zachęcanie hacer aktywnego uczestnictwa w publicznym życiu, działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych marginalizowanych grup, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia Społecznego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działanie na rzecz dialogu Społecznego i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, promocja zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i społecznej, działalność wspomagająca rozwój Wspólnot i społeczności lokalnych, ochrona i promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, działalność charytatywna, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Działalność – Pragniemy skupić się przede wszystkim na prowadzeniu działań wspierających edukację dzieci i Młodzieży, projektowaniu i rozwijaniu istniejących pomocy terapeutycznych oraz edukacyjnych dla dzieci, osób z niepełnosprawnościami, różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami, un także na prowadzeniu działań na rzecz dostosowania przestrzeni Publicznych hacer potrzeb wszystkich osób , w tym głównie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Działalność – To jedyna na Śląsku palarnia kawy w formie przedsiębiorstwa społecznego, skupiająca się na reintegracji społecznej i zawodowej pracowników przedsiębiorstwa. Kawa parzona jest w systemie direct trade, z plantacji prosto do palarni. Dzięki temu wiadomo skąd pochodzi, kiedy był zbiór oraz jaka jest jej jakość. Na stałe współpracują z kawiarnią KAFO, pierwszą kawiarnią na Śląsku, która serwuje kawę especialidad (najwyższej jakości), od 6 lat cieszącą sięnabnącąz ą ne Swoją pracą pokazują, że można działać biznesowo i odpowiedzialnie, wdrażając do swojego przedsiębiorstwa ideę odpowiedzialzoncitosaspañe en la empresa de este tipo de animales?

Działalność – Celem Fundacji Oui Silésie jest integracja środowiska frankofońskiego na Śląsku. Zapewniają pomoc osobom francuskojęzycznym mieszkającym na terenie Śląska oraz frankofilom, które szukają kontaktu z żywym językiem. Oferują tłumaczenia polsko-francuskie i francusko-polskie, pomoc osobom francuskojęzycznym w wypełnianiu wszelkich formalności związanych z pobytem na Śląsku.

Działalność – W latach 2009- 2014 działali jako grupa wsparcia i wzajemnej pomocy. Pococ wp ich przypadku przyjmuje formę dostarczania pożytecznych informacji z własnych doświadczeń zanyązanych z danym Połączył ich wspólny problem – niepełnosprawność i chęć radzenia sobie z nim. Koncentrowali swoje działania na integracji osób pełno i niepełnosprawnych poprzez wspólne aktywne spędzanie czasu wolnego.

banner