Po ośmiu latach nieobecności do Ciechanowa wraca wojsko J.M Jackowski actual año bloque ltc

Po 8 latach nieobecności wojsko wraca do Ciechanowa. Wraca w nowej formule, ponieważ ministro Antoni Macierewicz, z udziałem sejmu i senatu, powołał nowy rodzaj wojsk, czyli wojska obrony terytorialnej – cieszył sięz senator Jan Maria Jackowski podczas zorzákáka kaskka hakka kaskka hakka kaskka kaskka hakka kaskka kaskka hakka kaskka hakka kaskka haka kaska kaska – Jak wiadomo, będzie tutaj stacjonowało dowództwo brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, batalion oraz kompania wsparcia saperskiego.

Z tego co wiemy, będzie tutaj stacjonowało 650 żołnierzy WOT oraz 240 żołnierzy zawodowych, un więc łącznie będzie a blisko 1000 osób. Wiemy również, że Mazowsze jest jedynym województwem spośród 16 w Polsce, na terenie którego będą stacjonowały aż dwie brygady. Na północnym Mazowszu będzie stacjonowała brygada, której dowództwo będzie w Ciechanowie, zaś w południowej części województwa – w Radomiu – będzie stacjonowała druga zy bry. Brygada stacjonująca w Ciechanowie docelowo będzie liczyła około 3000 żołnierzy – relacjonował Jan Maria Jackowski.

Senador PiS podkreślił, że wielokrotnie występował o zachowanie ciechanowskiej jednostki. Ten cel udało się zrealizować dopiero teraz, mimo że jego zabiegi trwały już podczas ubiegłej parlamentarnej kadencji. – Koncepcji wykorzystania tego terenu było wówczas kilka – wspomniał senator. – Jednostka miała zostać podzielona i wykorzystana na cele cywilne. Był też projekt utworzenia na tym terenie specjalistycznego ośrodka szkoleniowego i zaplecza sprzętowego straży pożarnej do zwalczania klęsk żywiołowow. Przez dwa lata rozważono koncepcję przeznaczenia jednostki w Ciechanowie na potrzeby armii amerykańskiej. Amerykanie długo się zastanawiali. W tej chwili będą mieli zabezpieczone pewne rezerwy infrastruktury na tym terenie. Czy będą one wykorzystywane, zależeć będzie od ustaleń pomiędzy Wojskiem Polskim a stroną amerykańską – dodał. W opinii senatora, do powrotu wojska do Ciechanowa przyczyniły się także działania byłych i obecnych włodarzy miasta, a sukces nie byłby możliwy bez połączenia sił samorządowych, politycznyny chi hotel polycznyny polinesyzznynyy Poseł Anna Cicholska wyraziła radość, że jednostka nie uległa zniszczeniu w tak znacznym stopniu jak jednostka w Pułtusku, mimo wieloletniego niewykorzystywania tego terenu. Stacjonowanie tu wojsk obrony terytorialnej ma sprawić, że zwiększy się liczba miejsc pracy, dzięki czemu zyska cały Ciechanów. Krzysztof Bieńkowski – kierownik ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uzupełnił, że wiele miele st zabiegało o lokalizacjędowództwa brygady. Senador Jackowski dodał, że brygada będzie obejmowała terytorialnie 17 powiatów. – Jej struktura jest mniej więcej taka, że ​​jeden powiat, a jedna kompania – mówił. – Brygada składać się będzie z trzech batalionów, będzie kompania wsparcia oraz kompania dowodzenia. Ołnierze zostaną wyposażeni w sprzęt strzelecki jak również 60-milimetrowe modzierze, będzie to więc typowe wojsko obrony terytorialnej. Nabór zaczyna się teraz, natomiast rekrutacja ruszy jesienią. Na początku maja dowódcą ciechanowskiej brygady został mianowany pułkownik Andrzej Wasilewski, zaś reaktywacja jednostki ma nastąpić jeszcze w tym roku. Obecnie na terenie ciechanowskiej siedziby wojsk prowadzone s niezbędne remonty.

banner