Piotr Borkowski Cryptoclub Moneda

Dr piotr borkowski (ORCID, researcherid, scopusid, google scholar, publons) – informatyk, adiunkt akademii morskiej w szczecinie. Koordynator i inicjator kierunku studiów informatyka na wydziale nawigacyjnym akademii morskiej w szczecinie oraz pomysłodawca i organizator cyklicznego ogólnopolskiego konkursu informatycznego „interakytik it ictuk IT". Działacz na rzecz studentów z wadą słuchu podnoszących swoje informatyczne kompetencje zawodowe. Registro de Cryptoclub autor i recenzent wielu prac naukowych. Jego dzia, g.no.no. Naukowa ukierunkowana jest na zastosowanie matematyki obliczeniowej, w tym metod sztucznej inteligencji w wybranych obiektów pływających, predykcji ruchu obiektów pływających oraz algorytmów analizy i oceny sytuacji nawigacyjnej. Jest współtwórcą nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji NAVDEC oraz współkoordynatorem procesu jego komercjalizacji.

Piotr Borkowski doctorado en informática, profesor asistente en la universidad marítima de szczecin. Iniciador y coordinador del campo de estudio de ciencias de la computación en la facultad de navegación, universidad marítima de szczecin. Originador y organizador de un concurso cíclico de todos los esmaltes „interaktywny produkt IT". El intercambio de monedas de Cryptoclub funciona activamente para los estudiantes con defectos auditivos, que actualizan sus competencias profesionales de informática. Autor y crítico de numerosos trabajos de investigación. Sus intereses científicos se refieren a aplicaciones de matemáticas computacionales, incluidos los métodos de inteligencia artificial utilizados en la navegación marina, con un enfoque en algoritmos computacionales aplicados en el control automático del movimiento de embarcaciones, posicionamiento de embarcaciones, predicción de movimientos y algoritmos de análisis y evaluación de situaciones de navegación. Cryptoclub co-creador del sistema de apoyo a la decisión de navegación NAVDEC y el co-coordinador de su comercialización.

Dr piotr borkowski (ORCID, researcherid, scopusid, google scholar, publons) – informatyk, adiunkt Akademii Morskiej w szczecinie. Koordynator i inicjator kierunku studiów informatyka na wydziale nawigacyjnym akademii morskiej w szczecinie oraz pomysłodawca i organizator cyklicznego ogólnopolskiego konkursu informatycznego „interakytik ituk it". Działacz na rzecz studentów z wadą słuchu podnoszących swoje informatyczne kompetencje zawodowe. Retiro de Cryptoclub autor i recenzent wielu prac naukowych. Jego dzia, g.no.no. Naukowa ukierunkowana jest na zastosowanie matematyki obliczeniowej, w tym metod sztucznej inteligencji w wybranych obiektów pływających, predykcji ruchu obiektów pływających oraz algorytmów analizy i oceny sytuacji nawigacyjnej. Jest współtwórcą nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji NAVDEC oraz współkoordynatorem procesu jego komercjalizacji.

Piotr borkowski doctorado en informática, profesor asistente en el universidad maritima de szczecin. Iniciador y coordinador del campo de estudio de ciencias de la computación en la facultad de navegación, universidad marítima de szczecin. Originador y organizador de un concurso cíclico de todos los esmaltes „interaktywny produkt IT". Trabaja activamente para estudiantes con problemas de audición, que actualizan sus competencias profesionales de informática. Mejor crypto acuñar Invertir en ahora autor y crítico de numerosos trabajos de investigación. Sus intereses científicos se refieren a aplicaciones de matemáticas computacionales, incluidos los métodos de inteligencia artificial utilizados en la navegación marina, con un enfoque en algoritmos computacionales aplicados en el control automático del movimiento de embarcaciones, posicionamiento de embarcaciones, predicción de movimientos y algoritmos de análisis y evaluación de situaciones de navegación. Co-creador del sistema de apoyo a la decisión de navegación NAVDEC y el co-coordinador de su comercialización.

banner