Pierwsza w Polsce karta V PAY VISA – bankowynet.pl ¿cómo comprar un bitcoin en Canadá?

Bank Zachodni WBK S.A. jako pierwszy bank w Polsce wydał w ramach pilotażu kartę V PAYA – nowy, ogólnoeuropejski produkt organizacji Visa. V PAGAR a każdorazowo potwierdzane kodem PIN debetowe karty z mikroprocesorem. Pierwszej transakcji wydaną w Polsce kartą V PAY dokonał Jacek Kseń, prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. Transakcja miała mieła miejsce w jednym z poznańskim supermarketów wywodzącej iz s Terminal w tym sklepie obsługiwany jest przez centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe CardPoint, które umożliwiło przeprowadzenie transakcji.

Karta V PAY została opracowana przez organizację Visa europa jako odpowiedź na potrzebę wdrożenia ogólnoeuropejskiego rozwiązania w dziedzinie kart debetowych, które spełni wymogi tworzonego Jednolitego Rynku Płatności w Euro (SEPA). Ma ona umożliwić włączenie krajowych programów debetowych w jeden wspólny, ogólnoeuropejski system oparty o mikroprocesorowow standard EVM oraz każdorazowe użycie kodu PIN. Obecnie wydawane w wielu krajach karty debetowe działają jedynie w danym kraju lub w innym standardzie w kraju, a w innym za granicą.

„BZ WBK był jednym z niewielu banków w Polsce, który mógł spełnić wymagania związane z pilotażem kart V PAY, a między innymi za sprawą wydawania de trzeciego kwartału 2005 roku wyłącznie kart z mikroprocesorem. Bardzo cieszy nas fakt, że możemy współpracować z organizacją Visa Europe przy tak ciekawym przedsięwzięciu. “- twierdzi Jacek Kseń, prezes Zarządu BZ WBK.

Bank Zachodni WBK S.A. przyjął propozycję wydania – jako pierwszy bank na świecie – karty V PAGAR o niestandardowej długości numeru rachunku. Celem przedsięwzięcia było wykazanie elastyczności działania platformy V PAY. Banki – wydawcy kart oraz firmy handlowo-usługowe będą mogły wykorzystywać już istniejące systemy urządzenia, ponieważ karta V PAY jest zawsze kompatybilna z krajowymi systemami numeracunkunkunkunkunk. Przykładowo, karta V PAY będzie współdziałała z numerami rachunków obejmującymi ciągi o długości od 13 do 19 cyfr oraz numerami BIN (Bank Identification Number) zaczynającymi się od cyfr 4, 5 lub 6.

„A nie przypadek, że a właśnie Bank Zachodni WBK pierwszy wydał pilotażowo w Polsce kartę V PAY, najnowszy produkt organizacji Visa Europa. BZ WBK jako pierwszy bank w Polsce uznał doniosłe, długofalowe korzyści z przejścia na wydawanie wyłącznie kart „inteligentnych” i jest lo que sea, por último, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Obecnie 9 bankyw wydaje w Polsce karty Visa z mikroprocesorem.

Banco Zachodni WBK to jeden z największych wydawców kart płatniczych w Polsce, oferujący karty systemu Visa od ponad dziesięciu lat oraz jeden z pięciu największych wydawców kart Visa w Polsce. Klienci BZ WBK posicie obecnie ponad milion kart z logo Visa. Karty mikroprocesorowe Visa zgodne z ujednoliconym międzynarodowym standardem EMV s dostępne w BZ WBK od II kw. 2004 r., Zaś od marca 2005 r. są wydawane na skalę masową. Hacer tej pory BZ WBK wydał ich ponad 530 tys.

• współdziałają z krajowymi systemami numeracji rachunków kart, obejmującymi numery od 16-to do 19-to cyfrowych, zaczynające się od cyfr 4, 5 lub 6; tym samym banki-wydawcy kart, agenci rozliczeniowi oraz firmy handlowo-usługowe na tych rynkach mogą wykorzystywać już istniejące systemy urządzenia, dokonując jedynie minimalnych modyfikjikiki;

Banco Zachodni WBK broma jednym z pięciu największych banków w Polsce – jego fundusze własne przekraczają 2 miliardy złotych, a aktywa wynoszą blisko 25 miliardów złotych. Sieć placówek Banku Zachodniego WBK liczy 383 oddziały, zlokalizowane przede wszystkim w zachodniej części kraju oraz w najważniejszych centrach gospodarczych Polski. Bank oferuje swoim klientom możliwość korzystania z ponad 600 własnych bankomatów, co plasuje go na jednej z czołowych pozycji pod względem sieci bankomatów w Polsce.

BZWBK jest jednym z liderów bankowości elektronicznej, której usługi wprowadził na polski rynek jako pierwszy. Klienci banku mogą korzystać z usług przez Internet / WAP, teléfono stacjonarny, telefon komórkowy i bankomaty. Bank Zachodni WBK jest jednym z pięciu największych banków w Polsce pod względem emisji kart płatniczych i kredytowych i największym w Polsce emitentem kart afinity – BZ WBK wydaje karty tecku. en. z Polską Akcją Humanitarną, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wrocławskim oraz Toruńskim.

CardPoint jest jednym z czterech działających na rynku polskim Agentów Rozliczeniowych. Cuenta con una 20% de descuento en rynku akceptacji kart w Polsce i przetwarza 4,5 miliona transakcji miesięcznie. Spółka powstała w wyniku wydzielenia Centrum Akceptacji Kart ze struktur Banku Zachodniego WBK S.A. Obecnie jest własnością NOVA EuroConex Holdings B.V.

banner