Paweł Opitek1 Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia I poręczenia majątkowego litecoin майнинг

Paweł Opitek 1 Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia i poręczenia majątkowego Streszczenie Artykuł składa się z dwóch części części części części części części części części części części części części części części części części części ś ę Chodzi o techniczne zasady ich funkcjonowania, status prawny cyfrowych walut w Polsce i za granicą oraz faktyczny udział w rynku wymiany dóbr i usług. W analizie problemu skupiono się przede wszystkim na bitcoinie, ponieważ bromea en najpopularniejszą, najwyżej skapitalizowaną i najstarszą zdecentralizowaną kryptowalutą świata. Omówiono pozytywne i negatywne skutki związane z obrotem „cyfrowym pieniądzem”. Scharakteryzowano ponadto środowisko informatyczne i filozofię działania zdecentralizowanych łańcuchów bloków (ang. blockchain), ponieważ wiążą się z nim innowacyjne rozwiązania w administracji publicznej i biznesie, ale także zupełnie nowe formy przestępczości. W drugiej części artykułu opisano instytucje prawne zabezpieczenia majtkowego i poręczenia majątkowego, których przedmiotem s waluty cyfrowe. Podjęte rozważania mają w dużym stopniu charakter praktyczny, ponieważ organy dochodzeniowo-śledcze coraz częściej będą musiały wykorzystywać kryptowaluty na potrzeby postępowania chania. Chodzi m.in. o ujawnianie jednostek cyfrowych oraz sposób ich zatrzymania i przechowywania na potrzeby toczącego się postępowania. We wnioskach końcowych zawarto ogólne spostrzeżenia autora na kanwie podjętego tematu oraz zasygnalizowano konieczność upowszechnienia wśród sędziów i prokuratorów wiedzy o blockchain i kryptowalutach. I. Wstęp Powiedzenie, żsí dzisiejszy świat charakteryzuje się bardzo intensywnym rozwojem technologii zmieniającej nasze zachowania i przyzwyczajenia, brzmi jak truizm. Powtarzane jest ono w wielu opracowaniach dotyczących nowych forma nielegalnych działań, przede wszystkim cyberprzestępczości. Nie ma w tym jednak żadnej przesady, a pisząc dzisiaj o blockchain i kryptowalutach (nazywanych także „walutami wirtual mogą ulec daleko idącym zmianom. Nawet osoby i instytucje bezpośrednio zaangażowane w tworzenie i obsługę programów komputerowych opartych na zdecentralizowanym łańcuchu bloków same do końca nie wiedzą, jak potoczy się rozwój nowych technii. Pewnym jest natomiast, że coraz bardziej popularne staje się wykorzystanie kryptowalut do transakcji handlowych w Internecie oraz tworzone s nowe projektypaccionamiento de la moneda en el panel de control de la moneda (min.w.wiki) Zwiększa to aktywność świata przestępczego ukierunkowaną na wykorzystanie nowych technologii do popełniania przestępstw i czerpania nielegalnych korzyści finansowych. Z drugiej strony stawia przed nauką prawa karnego i kryminalotoistyką zadanie zdefiniowania, czym są kryptowaluty i blockchain, jak procesowó jawpuuuuuuuuuuuuuuu uy Sędziowie es Przekłada się na na sprawy karne, gdzie coraz częściej pojawiają się kryptowaluty w różnym charakterze procesowym. II. Ogólna charakterystyka walut cyfrowych Zbiorcza nazwa „kryptowaluty” dotyczy w rzeczywistości ponad kilkuset rodzajów cyfrowych „pieniędzy” euuuq pien pien pien pien pien pien pien pien pien pien pien Zdecentralizowane rejestry bloków działają jako rozproszone bazy danych, o stale rosnącej ilości obwieszczeń Wynika z tego, żsí nie ma możliwości zmiany operacji opisanej w konkretnym bloku bez modyfikacji wszystkich następujących po nim bloków, tj. bez zmiany całej historii transakcji. W ten sposób tworzony jest nierozerwalny łańcuch danych, czyli blockchain. Oryginalny blockchain bitcoinowy ma więc charakter niezaprzeczalny, co oznacza, że ​​można do niego jedynie dodawać informacje, a nie korygować już istniejące 2. Obok bitcoina, do najpopularniejszych walut cyfrowych należą: litecoin, ethereum, ripple, dogecoin, peercoin, monero; powstały także ich polskie odpowiedniki o nazwie polcoin, polisccoin i PLNcoin. Wymienione instrumenty maja przede wszystkim funkcję płatniczą, ale różnią się Między sobą stopniem kapitalizacji (tj. Odpowiadającej pieniądzu wartości wszystkich jednostek znajdujących się w obiegu) i wynikającą z niego popularnością (akceptacją), szybkością przetwarzania transakcji oraz zastosowaniem hacer potrzeb rodzaju określonego (Inwestycyjnych, zakupów detalicznych czy operacji nakierowanych na konkretny sektor gospodarki). Na świecie, także w Polsce, zdecydowanie najbardziej znany i najczęściej stosowany jest bitcoin. Program komputerowy, na podstawie którego działa, został po raz pierwszy opublikowany w sieci 3 stycznia 2009 r. i podpisany nazwiskiem Satoshi Nakamoto 3. Prawdziwe dane jego tworcy nigdy w sposób pewny nie zostały ustalone, chociaż powstało wiele hipotez na tente przypisu pr pomocą BTC kontrolować transakcje internetowe). W grudniu 2016 r. kapitalizacja bitcoina wynosiła ponad 12 miliardów dolarów, w obiegu znajdowało siê 16 ml „monet”, a cena jednej jednostki oscylowała w granicach 770 dolarów amerykańskich 4. Każdy bitcoin dzieli się na 000 000 jednostek, a najmniejsza, niepodzielna jego część (0,00000001 bitcoina) nazywa się 1 satoshi.

banner