Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła w Warszawie – Historia Parafii litecoin to aud

W połowie XIX w. Mokotów był podwarszawską wsią wchodzącą w skład parafii Św. Aleksandra w Warszawie. Animatorem budowy kościoła w Mokotowie był ks. Jakub Falkowski (1774-1848) – ówczesny proboszcz par. SO. Aleksandra. Gruñido ofiarował książę Michał Radziwiłł – właściciel Królikarni, a na czele komitetu budowy stanął Ksawery Pusłowski (1806-1884), który sfinansował częściowo koszty budowy. Ofiary złożyli także mieszkańcy Mokotowa, a między nimi Franciszek i Antoni Szustrowie zamieszkujący niedaleki pałacyk oraz Wojciech Gerson – później sławny malarz. 8 września 1853 r. położono kamień węgielny i złożono akt erekcyjny, które poświęcił ks. kanonik Mateusz Naruszewicz, proboszcz parafii św. Aleksandra i dziekan warszawski.

W latach 90-tych XIX w., Z inicjatywy księdza Franciszka Kaczyńskiego, rektora kościoła, podjęto zakrojone na znaczną skalę prace budowlane. W transepcie dostawiono dwie kaplice, przy prezbiterium jeszcze kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej. Fronton obłożono czerwonym klinkierem i przyozdobiono niszami z figurami NMP i świętych apostołów Piotra i Pawła. Przebudowaną świątynię konsekrował bp Kazimierz Ruszkiewicz 17 IX 1911 r.

Más de 1896 de prowadzono w kościele księgi metrykalne, ale dopiero 20 listopada 1917 r., W rok po przyłączeniu Mokotowa i innych przedmieśic a la caza de un búho Kaska Guau Guauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu vienco kaska kaskawka kaskawka kazka kaska kaska kzienkka kazka kaska kzęzka kaska kzęzka kaska kzęzka kaska kzęzka kaska kzęzki Michała Archanioła. Jej proboszczem ustanowiono dotychczasowego rektora ks. Karola Blizińskiego. Parafię wydzielono zasadniczo z parafii św. Aleksandra, objęła ona rozległy obszar od ulicy Wawelskiej i Pl. Unii Lubelskiej po ulice Idzikowskiego i Ksawerów oraz od ulic Belwederskiej i Piaseczyńskiej po ulicę Wołoską.

Latach 20-tych XX w. staraniem ks. proboszcza K Blizińskiego wystawiono dzwonnicę (1924) i nowy ołtarz wielki, oraz dokonano dalszych prac modernizacyjnych i restauracyjnych, po zakończeniu których w 1928 r. Kard A. Kakowski dokonał poświęcenia. W 1937 r., Po śmierci ks. kanonika Blizińskiego, stanowisko proboszcza objął ks. Jan Szmigielski.

W roku 1991, rozpoczęta została budowa nowej plebanii – kamień węgielny poświęcił i wmurował 27 X ks. BP Kazimierz Romaniuk. W tymże roku na obchody 25-lecia konsekracji kościoła przybył po raz drugi w historii naszej parafii Nuncjusz Apostolski w osobie ks. abpa J. Kowalczyka; przybyli także księża, którzy pracowali bądź pochodzili z naszej parafii.

W latach 70-tych i 80-tych parafia brała udział w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej – odbywały się spektakle poetyckie i projekcje filmów religijnych. W ostatnich latach w kościele miały miejsce liczne koncerty z udziałem wybitnych artystów i zespołów (K. Penderecki, J. Maksymiuk, Sinfonia Varsovia, Poznańskie Słowiki), organizadázzuzzá en un zonácol.

Na skutek powstania nowych parafii na Mokotowie: św. Szczepana (1949), św. Kazimierza (1950), św. Andrzeja Boboli (1953), Maryi Matki Kościoła (1982) i MB Anielskiej (1983) od parafii sw. Michała odłączono duże obszary Mokotowa. Obecnie obejmuje ona obszar od ulicy Madalińskiego i Dworkowej do ulicy Woronicza oraz od ulicy Wejnerta i Al. Niepodległości do ulicy Konduktorskiej i rejonu bezpośrednio pod skarpą mokotowską.

banner