Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipólita Cegielskiego con miembros de la alianza Gnieźnie ethereum

W ramach zajęć laboratoryjnych z Techniki Cyfrowej studenci projektują proste układy kombinacyjne oraz sekwencyjne. Hacer każdego ćwiczenia dołączana jest lista zadań, które należy wykonać. Za pomocą oprogramowania symulacyjnego studenci sprawdzają poprawności działania zaprojektowanych układów. Wykonane projekty oddają w formie sprawozdania, które podlega ocenie przez prowadzącego zajęcia.

z wykorzystaniem Środowiska LCN-PRO i zestawów LCN, instalacjami sterowanie w Modelu inteligentnego budynku z wykorzystaniem przekaźników programowalnych Fácil, instalacjami sterowanie w budynku inteligentnym z wykorzystaniem serwera webowego WebEmbed, sterowanie modelem ventoso z wykorzystaniem portu równoległego Komputera PC i opracowanych algorytmów inteligentnych. Przygotowanie projektu zaliczeniowego – z wykorzystaniem LCN, WebEmbed lub PC jako narzędzia do sterowania instalacjami w inteligentnym budynku.

Na Laboratorium wykorzystywane broma następujący Sprzęt i Zestawy dydaktyczne: spawarka światłowodowa z kompletem narzędzi, (nóż hacer włókien cięcia, reflektometr Optyczny JDSU, 4 długości fal z laserem hacer prześwietlania, inspekcyjnym mikroskopem, nadajnikiem i miernikiem poziomu mocy optycznej), pomiarowy Zestaw: nadajnik kalibrowany i miernik poziomu, oscyloskop cyfrowy z generatorem funkcyjnym.

W ramach zajęć laboratoryjnych z Mikroprocesorów studenci piszą oprogramowanie w asemblerze procesora 8051 i nabywają umiejętności testowania i uruchamiania programów przy wykorzystaniu symulatora zestawu mikroprocoresowowe ćwiczenia dołączana jest lista zadań, które należy wykonać. Wykonane zadania studenci oddają w formie sprawozdań, które są sprawdzane przez prowadzącego zajęcia.

W ramach zajęć laboratoryjnych z Mikroprocesorów studenci piszą oprogramowanie w asemblerze stałoprzecinkowych mikroprocesorów sygnałowych ADSP i nabywają umiejętności testowania i uruchamiania programów pry wpk / búho de búho de la habitación Do każdego ćwiczenia dołączana jest lista zadań, które należy wykonać podczas zajęć. Wykonane zadania studenci oddają w formie sprawozdań, które są sprawdzane przez prowadzącego zajęcia.

W ramach zajęć laboratoryjnych z Telewizji Cyfrowej studenci piszą programy w środowisku MATLAB, które służą do przetwarzania obrazów, przydatne do analizy obrazów i wizualizacji wyników. Hacer każdego ćwiczenia dołączana jest lista zadań, które należy wykonać podczas zajęć. Wykonane zadania studenci oddają w formie sprawozdań, które są sprawdzane przez prowadzącego zajęcia.

W ramach zajęć laboratoryjnych z Metodyki i Techniki Programowania studenci piszą programy konsolowe, ilustrujące podstawowe konstrukcje języka C i C ++ oraz kompilują je, debagują i uruchamiają wykorzystująceazotea las cosas por las que se ha de tener en cuenta. Do każdego ćwiczenia dołączana jest list zadań, które należy wykonać podczas zajęć. Wykonane zadania studenci oddają w formie sprawozdań, które są sprawdzane przez prowadzącego zajęcia.

Studenci nabywają umiejętności pisania programów symulacyjnych w środowisku MATLAB, które na zajęciach wykorzystywane jest do badania i p. Badane są algorytmy wielodostępu, kodowania protekcyjnego, modulacji, algorytmy wykorzystywane w odbiornikach dedykowanych do pracy w sieciach bezprzewodowych.

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci piszą programy w środowisku MATLAB, które służą do symulacji działania wybranych algorytmów stosowanych w standardach sieci bezprzewodowych np .: 802.11, Bluetooth, Ligero / a Programe te s przydatne do analizy właściwości najistotniejszych cech omawianych algorytmów i wizualizacji wyników. Studenci nabywają umiejętności pisania programów, na podstawie opisu określonych algorytmów, testowania poprawności ich działania i przeprowadzania badań symulacyjnych. Hacer każdego ćwiczenia dołączana jest lista zadań, które należy wykonać podczas zajęć.

Studenci nabywają umiejętności Pisania programów symulacyjnych w środowisku MATLAB, które na zajęciach wykorzystywane broma hacer badania i Prezentacji właściwości warstwy fizycznej i warstwy MAC w wybranych standardach sieci lokalnych, un także z korzystając punktów dostępowych firmy D-Link i Cisco zapoznają się ze sposobami konfiguracji Urządzeń WLAN .

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci piszą programy w środowisku MATLAB, które służą do symulacji działania wybranych algorytmów stosowanych w standardach bezprzewodowych sieci lokalnych. Programe te s przydatne do analizy właściwości najistotniejszych cech omawianych standardów i wizualizacji wyników. Wykorzystując punkty dostępowe firm Cisco i D-Link estudenci nabywają umiejętności konfigurowania urządzeń WLAN w różnych trybach pracy.

Celem Laboratorium broma pogłębienie zrozumienia przez Studentów koniecznych właściwości sygnałów stosowanych w telekomunikacji, kształtowania tych właściwości, procesów zachodzących w układach i systemach telekomunikacyjnych oraz występujących zniekształceń i zakłóceń, Studium Poprzez wybranych przypadków. Rozwijanie umiejętności pracy w MATLABIE.

W roku bieżącym (2014) dokonano zakupu trzech zestawów dydaktycznych w firmie HIK-Consulting. Są hasta: ST2156 Transmisor de formato de datos y modulación de portadora, ST2157 Receptor de demodulación de portadora y reformateo de datos, ST2802 PCM, DPCM, modulador CVSD & Demodulador W oparciu o te zestawy i oscyloskopy zostaną opracowane ćwiczenia laboratoryjne.

elem ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki jest poznanie przez studentów podstawowych technik doświadczalnych, zdobycie przez nich umacceso a la luz de la luz de la luz de la mano de la persona a la que pertenece. Opanowanie tego wymaga pewnego czasu oraz praktycznych umiejętności, które zdobywa się podczas wykonywania i opracowywania kolejnych ćwiczeń. W ramach zajęć studenci zapoznają się m.in. z podstawowymi pojęciami rachunku błędów, nabierają umiejętności opracowywania wyników pomiarów wraz z metodami obliczania błędów pomiarów.

banner