Oświadczenie Biura Prasowego DasCoin – Media DasCoin cómo funciona la minería de bitcoin para los maniquíes

Twórcami DasCoina są: John Pretto Oraz Michael Mathias. NetLeaders to marka (brand), za którym kryje się spółka CL Singapore; nie zmienia to faktu, że nie jest ona spółką matką DasCoin Ltd., ani nie jest z nią w żaden sposób powiązana. Są to dwa osobne podmioty działające w ramach jednego ekosystemu o nazwie DasEcosystem. DasCoin Ltd. stoi za walutą cyfrową o tej samej nazwie. Natomiast CL Singapur zajmuje się sprzedażą licencji dających dostęp do us usug en un lugar de juego en el estado de la luz de la prenda de los animales en la naturaleza. Wykuwanie jednostek DasCoin, które umożliwiają licencje, a tylko jedna z ich funkcjonalności, gdyż Netleaders rec. narzędzia CRM. Zarówno John Pretto, jak i Michael Mathias nie byli założycielami OneCoin i nie byli zaangażowani w proces zarządzania tą firmą.

Autor artykułu podważa transparentność schematu Działania Waluty DasCoin powołując się na opinie niezdefiniowanych ekspertów i nie podając źródeł tychże opinii. Schemat działania waluty DasCoin jest wyjaśniony w Whitepaper publicznie dostępnym na stronie internetowej DasCoin pod tym adresem [enlace]. DasCoin a przyszłościowe rozwiązanie oparte na hybrydowym blockchainie funkcjonującym w Modelu konsorcjalnym, które broma zarazem zdecentralizowane i scentralizowane – Jego kod źródłowy opublikowano na GitHub, aw ramach standardowych procesów Użytkownicy uwierzytelniani są zgodnie z politykami Poznaj Swojego Klienta (KYC) oraz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML) . Autor sugeruje również, że założyciele i zwolennicy DasCoina korzystają z „agresywnego marketingu” i wykorzystują osoby, które nie posiadają wiedzy na temat sektora walut cyfrowych. Powyższe twierdzenie jest nadużyciem, ponieważ osądza i piętnuje osoby dokonujące zakupu licencji NetLeaders jako niezaznajomionych z branżą kryptowalut. Transparentność jest fundamentalent działania zarówno dla dla DasCoina, jak i dla Netleaders – nieuczciwe i niebezpieczne dla konsumentów praktyki są zabronione w kodeksie etyki społeczności NetLeaders.

Redaktor podważa wiarygodność waluty DasCoin poprzez podkreślenie, że jednostki te nabywane s in w inny sposób niż, np. jednostki BTC. Warto wyjaśnić, że „minería”-„ wykopywanie ”walut – nie jest wyłączną metodą pozyskiwania kryptowalut, dlatego istnienie alternatywnych rozwiązań działających zgodnie z prawem nie powinno porć negowane. DasCoiny tworzymy w procesie wykuwania („acuñación”). Gdy nowi członkowie społeczności dołączają do NetLeaders, otrzymują Cykle. Można je spożytkować w celu korzystania z usług świadczonych przez Netleaders lub inne podmioty DasEcosystemu albo umieścić w Kolejce Wykuwania, w której zostaną zamienione w jedzots Paquetes de animales de la naturaleza de la propiedad. częstotliwością (kursem wymiany) obowiązującą w chwili ich zdeponowania. Wykuwanie jest oparte na modelu „prueba de valor“ – POV i jest znacznie szybsze i wydajniejsze od standardowych metod wydobywania kryptowalut w modelu „prueba de trabajo”- POW, gdyż nie wymaga nakładów na energię elektryczną ani sprzęt. W blockchainie DasCoina transakcje zajmują zaledwie 3 sekundy, co jest wynikiem nieosiągalnym dla walut cyfrowych z blockchainem opartym na modelu POW.

banner