Oracle Polska Bezproblemowe magazynowanie z Oracle WMS eth zürich architektur

Nowoczesny sistema informatyczny do zarządzania magazynem, oprogramowanie wyjątkowo skomplikowane. Obsłużenie Setek procesów jakie zachodzą w czasie Pracy magazynu wymaga od systemu posiadania wielu funkcji, które zarządzają kolejnymi fazami procesów magazynowych – takich JAK Logistyka materiałów przychodzących, Logistyka materiałów wychodzących, Logistyka zwrotów, czy Zarządzanie stanem zapasów, przestrzenią Magazynowa i ogólnie przedsiębiorstwem. System musi posiadać także funkcje integracji z firmowymi systemami produkcji i różne usługi zaawansowane (np. Cross-docking, kompletowanie i dekompletowanie partes Dzięki tak zaawansowanej konstrukcji, sistema oferuje firmie wieksza produktywność i szybkość – dzięki automatyzacji procesów, optymalizacji składowania i automatycznemu przydzielaniu Zadan, dokładność wieksza – dzięki możliwości skanowania kodów Kreskowych oraz procedurom monitorowania i sprawdzania poprawności w rzeczywistym czasie, un także lepszą adaptację hacer firmy potrzeb zmiennych bez potrzeby modyfikacji pozostałych aplikacji.

Doskonałym przykładem zaawansowanego rozwiązania do zarządzania magazynem w czasie rzeczywistym, dostosowanego do różnych rodzajów działalności jest system Sistema de gestión de Oracle Warehouse (WMS). Oracle WMS automatyzuje i optymalizuje procesy obsługi towarów, ograniczając koszty robocizny, poprawiając stopień wykorzystania zasobów. Oracle WMS optymalizuje procesy związane z obsługą materiałów w hurtowniach, fabrykach i centrach dystrybucji. System ten sprawdza się zarówno w środowiskach wysoce zautomatyzowanych, wyposażonych w systemy obsługi materiałów i kieszonkowe komputery bezprzewodowe, jak i tam, gdzie przeważają dokumenty drukow.

Numery tablic rejestracyjnych. Número de placa: LPN a niepowtarzalny numer (na ogół podany w postaci kodu kreskowego), który można przydzielić do dowolnie wybranej grupy asortymentów. LPN pozwalają na przeprowadzanie wielu złożonych transakcji magazynowych poprzez zeskanowanie zaledwie jednego kodu kreskowego. Zwiększa to wydajność i dokładność.

Drukowanie etykiet. Oracle WMS umożliwia definiowanie i drukowanie etykiet w dowolnej liczbie formatów. Etykiety można drukować na żądanie lub też ich drukowanie może być wyzwalane automatycznie przez dowolne zdarzenie WMS. Reguły biznesowe zdefiniowane przez użytkownika automatycznie wybierają formato etykiety właściwy dla takiej transakcji.

Instrukcje odkładania i cross-docking. Oracle WMS sugeruje optymalne miejsca składowania – są one wybierane automatycznie na podstawie zestawu reguł zdefiniowanych przez użytkownika. Sugerowane reguły składowania pozwalają firmom zwiększyć wykorzystanie magazynu i zmniejszyć ilość materiałów przestarzałych. Ponadto pozycje, w przypadku których wystąpiły niedobory materiałowe, można bezpośrednio po przyjęciu skierować do wysyłki (cross-docking), co zzniejsza koszty obsługi materialłów.

Zarządzanie zadaniami i instrukcje kompletacji. Oracle WMS automatycznie wybiera magazyn przydzielany do konkretnego zadania kompletacji na podstawie reguł zdefiniowanych przez użytkownika. Zadania kompletacji s porządkowane i grupowane zgodnie z wybraną metodyką kompletacji, obciążeniem, trasą kompletacji, topologią magazynu itd. Reguły dobierają kwalifikacje pracownika, sprzęt i odległości dla konkretnego zadania.

Produkcja w trybie mieszanym. Oracle WMS obsługuje jednocześnie zadania zarządzania materiałami w środowiskach montażu zamówienie, realizacji projektu i konstruowania na zamówienie, produkcji dyskretnej oraz produkcji procesowej. Taka elastyczność pozwala firmom odejść od tradycyjnej metody wytwarzania z zapasami "na magazyn", w kierunku montażu na zamówienie i produkcji ciągłej.

Spisy cykliczne i spisy z natury. Użytkownik może definiować wiele własnych kryteriów spisu w rozbiciu na pozycje, położenie, częstotliwość kompletacji, dni, rozbieżności itd. Spisy cykliczne mogą być sterowane i dysponowane przez system, ich zadania przeplatane z innymi zadaniami w celd wydajnego przekazywania dokładnych informacji or stanie magazynu.

Magazynowanie materiałów na podstawie wymiarów miejsca składowania. Moduł WMS ułatwia użytkownikowi ocenę miejsca składowania zapasów na podstawie “ręcznych” ustaleń wymiarów po po jpo poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey pou poey pou poey pou poey pou poey pou poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey poey pou poey pou poey pou poey pou poey. Raport z wykorzystania pojemności umożliwia optymalne użytkowanie przestrzeni magazynowej.

Púlpito WMS. Púlpito Sterowania WMS umożliwia kierownikowi magazynu monitorowanie i regulowanie działań z centrum dystrybucji. Zwiększa to produktywność i wydajność magazynu, ponieważ można zmniejszyć liczebność personelu i podwyższyć wydajność realizacji transakcji magazynowych. Panel de información técnica, jak zarządzanie zapytaniami i masowe uaktualnianie w przypadku zmian w priorytetach, ręcznym przydziale zadań i wydawaniu zadań.

banner