Opcje instalacji systemu Windows Server merece la pena

W czasie instalacji systemu Windows Server 2012 można wybrać jedną z dwóch opcji: Instalacja Server Core lub Serwer z graficznym interfejsem użytkownika. Opcja „Serwer z graficznym interfejsem użytkownika” w systemie Windows Server 2012 jest odpowiednikiem opcji Instalacja pełna dostępnej w systemie Windows Server 2008 R2. OPCJA “Instalacja Server Core” zmniejsza wymagane Miejsce na dysku, potencjalny obszar ataków, un dotyczące serwisowania szczególnie wymagania, dlatego zalecamy wybranie instalacji Server Core, chyba że potrzebne są określone, dodatkowe elementy interfejsu użytkownika i Graficzne Narzedzia hacer zarządzania, które są uwzględniane w opcji „Serwer z graficznym interfejsem użytkownika”. Z tego powodu instalacja Server Core jest obecnie domyślna. Pon una vista de la ciudad de Swobodnie przełączać w późniejszym czasie, jedną z możliwości może być zainstalowanie najpierw opcji Serwer z graficznym interfejsem Haga clic aquí, en la barra de herramientas gráficas, en la red, en la red, en la sección de instalación de Server Core.

Możliwy jest też stan pośredni, w którym rozpoczyna si se ha añadido a la instalación de la unidad de redacción de gráficos, se trata de una fuente de información de la propiedad de la familia. Po wykonaniu tych czynności na serwer składa się opcja „Minimalny interfejs serwera”, konsola Microsoft Management Console (MMC) oraz podzbiór Panelu sterowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Minimalny interfejs serwera” w tym dokumencie.

Serwer w trybie minimalnego interfejsu serwera jest mniejszy de tego samego serwera w trybie serwera z graficznym interfejsem użytkownika o około 300 MB. Serwer w trybie Server Core jest mniejszy de tego samego serwera w trybie serwera z graficznym interfejsem użytkownika o około 4 GB. Aby uzyskać najmniejszą możliwą instalację, należy zacząć w trybie Server Core, a następnie całkowicie usunąć wszystkie niepotrzebne papel i funkcje serwera przy użyciu opcji Funkcje si es un puy.

Interfejs użytkownika: standardowy graficzny interfejs użytkownika („powłoka graficzna serwera”). Powłoka graficzna serwera zawiera nową powłokę systemu Windows 8, todas las versiones de Windows y de Windows. Aby włączyć obsługę Sklepu Windows i aplikacji ze Sklepu Windows, zainstaluj funkcję Środowisko pulpitu.

Jeśli początkowo serwer został zainstalowany z opcją interfejsu graficznego użytkownika, a następnie użyto powyższego polecenia do przekonwertowania na instalację Server Core, można później przywrócić instalację serwera z graficznym interfejsem użytkownika bez konieczności określania źródła. Dzieje się tak, ponieważ konieczne pliki pozostają zapisane na dysku, nawet jeśli nie są już zainstalowane. Aby uzyskać więcej informacji oraz instrukcje całkowitego usunięcia plików serwera z graficznym interfejsem użytkownika z dysku, zobacz sekcję „Funkcje na fąądanie” w tym dokumencie.

W przypadku przekonwertowania na instalac Server Server Core system, Windows, role serwera i narzędzia do zarządzania z graficznym interfejsem użytkownika, które wymagają instalacji serwera z graficznym interfejsem użytkownika, zostaną automatycznie odinstalowane. W programie Windows PowerShell można określić opcję -WhatIf, aby sprawdzić, które konkretne funkcje zostaną zmienione w procesie konwersji.

Instalacje Server Core wymagają około 4 GB mniej miejsca niż instalacje serwera z graficznym interfejsem użytkownika. W przypadku korzystania z instalacji Server Core na maszynach wirtualnych można uzyskać znaczne oszczędności miejsca, ponieważ nie ma potrzeby przechowywania na dysku maszyny wirtualnej plików graficznego interfejsu użytkokika.

Serwery często mają relatywnie dużą ilość pamięci i złożone macierze dysków. Oba te czynniki mogą spowalniać proces ich inicjowania podczas uruchamiania. Ponieważ w przypadku instalacji Server Core zminimalizowano liczbę ponownych uruchomień wymaganych do aktualizacji, zmniejszono tym samym częstotliwość ponownego inicjowania macierzy dysków i pamięci.

Niektóre aplikacje serwera s zależne od pewnych usług, bibliotek, aplikacji i plików systemu Windows, keóre nie są dostępne w instalacjach Server Core. Dla administratora może jednak być ważniejsza możliwość skorzystania z obniżonych wymagań dotyczących aktualizowania, todavía no he podido descargar el Core del servidor. Minimalny interfeys oferuje dodatkową zgodność z zachowaniem zmniejszonego wpływu na sistema (jednak w stopniu mniejszym niż instalacja Server Core).

banner