OKCoin – Krypty.net mejor plataforma de minería litecoin 2017

Uwielbiam szperać w umowach. Fascynuje mnie fantazja ludzka. Warunki świadczenia usług w punkcie VI. zawierają takowe obostrzenia „Użytkownik nie może używać OKCoin do zagrażania bezpieczeństwu narodowemu lub ujawniania tajemnic państwowych. Użytkownik nie może naruszać wspólnoty narodowej oraz praw i interesów obywateli i nie może wykorzystywać tej strony do tworzenia, kopiowania i rozpowszechniania następujących informacji:

• uwagi w dolnej części formularza. Firma OKCoin Bihang nie obsługuje klientów z takich krajów jak: Irán, Corea Północna, Siria, Sudán, Bangladesh, Boliwia, Ekwador, Kirgistan i Stany Zjednoczone Ameryki. Myliłby się ten, kto by uważał, że OKCoin International przeznaczona jest dla inwestorów z USA. Lista karajów wykluczonych jest identyczna.

Giełda altcoinowa to miejsce, w którym się handluje. Przedmiotem wymiany nie są towary, ale kryptowaluty. Czy a coś dziwnego? Zanim pieniądze się upowszechniły również wymieniano przedmioty np. sześć skórek wiewiórek na jedną skórkę lisa. Miały one wartość umowną. Skórka może się cieszyć powodzeniem w krajach o chłodnym klimacie. Wartość jej może rosnąć wraz ze zbliżaniem się zimy. W krajach zwrotnikowych może nie wzbudzać zachwytu.

Teoretycznie inwestorzy nie mogą się umawiać, wpływać na kursy. W praktyce istnieje dziedzina wiedzy zwana analizą techniczną. Dopuszcza ona przekazywanie sygnałów. Gdy notowania zobrazowane s w w postaci wykresów, można wyznaczać współczynniki, wykreślać krzywe. Przyjmuje się, że przecięcie wykresu przez linię jest oznaką zmiany trendu. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo linii jest wiele i można je prowadzić w różnej perspektywie czasowej.

Załóżmy, że BTC kosztuje 4200 USD. Kurs zaczyna rosnąć. Sprzedający jest pewny wartości kryptowaluty i wystawia zlecenie sprzedaży z limitem ceny wynoszącym 4400 USD. Dopóki oferty zakupowe będą niższe od limitu ceny, nic nie będzie w stanie odebrać inwestorowi BTC. Gdy tylko cena przekroczy limit, a w tym przypadku 4400 USD i będzie kupujący, który zechce nabyć BTC – transakcja dojdzie do skutku. Sprzedaż

• Załóżmy, że inwestor kupił 1 BTC za 2800 USD. Z analizy technicznej wynikało mu (podkreślam, że nie musi być a prawda obiektywna, a wynik uzyskany przy założeniach przyjętych przez inwestora), żBTC napotyka silny opór na poziomie enana pora 3000 USD. Aby skonsumować zysk, postanawia sprzedać bitcoin, gdy cena przekroczy 3000 USD. W tym celu w polu Cantidad wpisuje liczbę BTC, które chce sprzedać.

• Inwestor zauważył, że kurs BTC wynosi 3000 USD. Na podstawie analizy technicznej wyrobił sobie przekonanie, żs notowania BTC spadną do 2800 USD. Korzystając z platformy pożyczkowej P2P pożyczył 1 BTC. Uzyskał 3000 USD sprzedając 1 BTC. Aby operacja przyniosła zysk, kurs BTC musi spaść do 2800 USD. Wtedy powinien nabyć 1 BTC, aby go oddać. Pozostałe na rachunku USD będą zyskiem. W polu Amount powinien wpisać liczbę BTC – czyli w przykładzie 1.

• Kurs giełdowy nie idzie zwykle linią prostą ku wartości. Może się wahać. Jeżeli jednak zmiany są coraz większe i w kierunku odwrotnym do oczekiwanych – to może się okazać, że zamysł się nie powiedzie. Pieniądze są pożyczone. Od kwoty naliczane jest oprocentowanie. Niczym taksometr, licznik odsetek pracuje cały czas, redukując szanse na zysk. Na pewnym poziomie cenowym należy określić wycofanie się z inwestycji, które powstrzyma nas przed poniesieniem dużych strat. Inwestor określił, że silny punkt oporu znajduje się po poziomie 3060 USD. Wartość ta wpisana została w oknie Detener el gatillo. Jak dobrać detener el gatillo? Jeżeli będzie za mała – przy naturalnych ruchach cenowych może zostać wystawione zlecenie sprzedaży. Gdy będzie za duża – strata będzie większa. Powinna być taka, aby nie aktywowała zlecenia przy normalnych próbach równoważenia popytu i podaży, a zadziałała natychmiast gdy tendencia będzie widoczny.

Instrukcja obsługi zlecenia będzie miała sens wówczas, gdy określimy co dzięki niemu chcemy osiągnąć. Aktualna cena BTC wynosi poniżej 4400 USD. Inwestor ma przekonanie, iż na tym poziomie cena napotyka silny opór. Gdy notowania bitcoina nagle wzrosną powyżej 4400 USD, można oczekiwać potężnego wzrostu. Sygnałem do zakupu będzie w tej sytuacji przebicie linii na poziomie 4400 USD.

Zlecenie Plan orden límite może mieć zastosowanie również przy sprzedaży. Rozważmy scenariusz, w którym inwestor kupił 10 BTC w cenie 4500 USD. Następnie kurs BTC przekroczył 5000 USD. Inwestor uważa, że ​​ten po po cenom cenowy ma wartość magiczną. Jeśli BTC spadnie poniżej 5000 USD, kurs może gwałtownie ruszyć w dół. Szczęśliwy inwestor chce ocalić zyski. Pomoże mu w tym zlecenie Orden límite límite.

Jeśli cena jeszcze raz wzrośnie do 2890 USD, un potem spadnie do 2860,1 USD, zajdą dwa warunki. Po pierwsze, cena przekroczy próg aktywacji na poziomie 2880 USD i zmiana procentowa ceny będzie większa niż 1%. Z tego względu BTC zostanie sprzedane po cenie rynkowej. Poniżej poziomu ceny progowej, zlecenie nie jest aktywne. Zlecenie zostanie zrealizowane po osiągnięciu przez zlecenie granicznego poziomu ceny i następnie spadku o określoną wartość liczoną w%.

• W polu Price Trigger Level wpisz cenę, której przekroczenie jest drugim warunkiem aktywacji oferty. Brak jeszcze tylko ceny zakupu, a oznacza, że ​​transakcja przeprowadzona zostanie po cenie rynkowej. Z jednej strony zapewnia to maksymalną płynność, o której wspominał inwestor. Z drugiej strony pozbawia kontroli nad ceną transakcyjną. Jest jednak małe „ale”. Zlecenie Market order przypomina przechodzenie przez ulicę, które polega na rzuceniu się na wprost, bez rozglądania na boki czy coś jedzie. Na giełdzie i na ulicy o tym czy zdarzy się wypadek decyduje przypadek. Zlecenie Trail Order można porównać do przechodzenia przez ulicę, które poprzedzone zostało spojrzeniem w jedną stronêpá n lo que sea una gran cantidad de las costillas de los animales en el estado de los animales de los animales de la mano de los animales de Japón, Japón, Japón, Japón, Japón, Japón, Japón, Japón.

Iceberg oznacza górę lodową. Pierwsze skojarzenie: „Co to za bzdura? Co ma wspólnego góra lodowa z handlem na giełdzie? ”. Otóż ​​okazuje się, że ma! Gdy widzimy górę lodową, tylko część jej jest widoczna nad wodą. Średnia gęstość llegó a 1000 kg / m3, un lodu 900 kg / m3. Lód jest ciut lżejszy od wody – dlatego pływa. Jednak pod wodą znajduje się ok. 90% masy góry.

Wyobraź sobie sytuację, że inwestor chce zrealizować duże zlecenie. Aby nie wpłynęło ono na obecną cenę rynkową powinno być realizowane partiami. Jyjemy w epoce komputerów, więc nie będzie ono ręcznie dzielone, ale automatycznie i stopniowo wystawiane na rynek. Na podstawie aktualnej ceny zakupu / sprzedaży oraz parametrów zdefiniowanych w zleceniu Iceberg małe zlecenia a autycznie wystawiane, aż do wyczerpania puli przeznaczonej do kupna / sprzedaży. Gdy małe zlecenie zostanie zrealizowane w całości lub ostatnia cena różni się od ceny po której złożone zostało zlecenie poprzednie, nowe małe zlecenie zostanie automatycznie wystawione.

• Cena w zleceniu będzie za każdym razem wyliczana według wzoru ostatnia_najlepsza_cena_zakupu * (1 – Variación de precios). Gdy zlecenie zostanie zrealizowane w całości, składane jest kolejne, różniące się od wartości średniej w granicach ustalonych przez wprowadzone parametry. Gdy ostatnia cena rynkowa przewyższy 2 * Variedad de precios, aktualne zlecenie zostanie usunięte, a będzie złożone nowe dopasowane do parametrów rynkowych.

Złożenie zlecenia o zauważalnej na giełdzie wartości może spowodować chwilowe zaburzenie kursu. Jakie zlecenia są typowe? Dla każdej giełdy, waluty, okresu itp. będą uno inne. Wystarczy spojrzeć na wykaz odbywających się transakcji. Jak widać zlecenia raczej nie przekraczają 1,5 BTC. Złożenie zlecenia, które jest o dwa rzędy wielkści większe niż typowe może spowodować, że zostanie ono zrealizowane po gorszych cenach nż aktualne.

• Aby algorytm za bardzo się nie rozpędził można określić minimalną cenę, po której zlecenie będzie realizowane. Należy ją wpisać w polu Precio de venta más bajo. Gdy cena rynkowa spadnie poniżej jej, wystawianie zleceń zostanie tymczasowo wstrzymane. Precio de venta más bajo zlecenia będą dalej wystawiane, aż do wyczerpania puli określonej w polu Importe total del pedido.

• W polu Sweep Ratio% określ współczynnik, który zostanie pomnożony przez liczbę transakcji poniżej ceny, która została wyliczona na podstawie Precio Varianza. Jeżeli będzie a 11 transakcji, una relación de barrido% = 50%, a całkowita_suma_transakcji * Relación de barrido% = 11 * 50% = 5,5 BTC. Oprogramowanie automatycznie umieści zlecenie zakupu 5,5 BTC po cenie 2808,4 USD. Jeśli złożone zamówienie nie zostanie natychmiast zrealizowane, zostaje anulowane. W zależności od wybranego przez inwestora przedziału czasowego (Time Interwal), sistema automatycznie będzie składał zamówienia, aż do całkowitego wyczerpania sumarycznej kwoty zlecenia.

Idea jest prosta. Analizując notowania pary np. USD / BTC typujemy jaki trend się utrzyma. Jeżeli wartość BTC rośnie, un USD staje się coraz mniej wart w stosunku do BTC – pożyczamy USD. Szybko wymieniamy je na BTC. Czekamy, aż kurs BTC wzrośnie odpowiednio dużo. Wymieniamy na USD tyle BTC, aby oddać pożyczkę. Pozostałe BTC są naszym zarobkiem.

banner