Octubre 2013 szczypografia Page 2 ethereum windows

Już okładki zapowiadają dwie rzeczy: chaos i krechy (podkreślenia, dywizy). Uprzedzając wypadki powiemy, że wnętrza książek tę obietnicę spełniają. Tego stopnia, że ​​przez moment o rozważenie prosi klasyczny dylemat „jajko / kura”: czy projektant wyszedł od chaosu p partytur, często przypominających szalone dzieła graficzne?), ale potem starał się rozbić ten nieco biurokratyczny porządek wizualny, wprowadzając do układu chaos?

Jak by nie było, efekt rozpięty jest między tymi dwiema dominantami. Przy okazji w skórę bierze duch języka polskiego, bo wyrazy, wciśnięte w wąskie łamy, pękają na kawałki, ale dywizy (znaki forzon for you for you foreas for you for you for you for you for you for you for you are for you for you for you for you for you). Otóż ​​nie, podział „ZMIE- / RZCH- / U” a jawny gwałt na języku mogący prowadzić do koszmarów sennnych; tylko „ZMIERZ- / CHU”, nieprawdaż?

Yo co widzimy? Widzimy tekst złożony krojem Bliss, o ni r ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą g g g g g g g g g g g po g g po po po po ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą Skład nieco niechlujny (por. Kółka w przypisie po prawej). Sygnalizowany już gwałt na języku („WSPÓŁCZE- / SNEJ”, „CHORE- / OGRAFII”). Widzimy też elementy sympatyczne i nawet cieszące wzrok, jak żywa página postawiona na sztorc, urozmaicona kolorowym akcentem, albo odsyłacze do przypisów zrealizowane jako czerwone kropy; tu ekt jest nieco osłabiony przez pierwszy odsyłacz (przy tytule), który nieuchronnie, wskutek posadzenia na linii bazowej, będzie w pierwszej chwili mylony ze kłkłkkropką (znaki inter unk cy)

Układ wnętrza jest zdecydowanie asymetryczny. Żywa pagina odesłana na zewnętrze kolumny, mocno wcięty inicjał, stanowczo wcięte przypisy oraz radykalnie wcięte motta i cytaty (por. Obrazki niżej), równające do prawego brzegu kolumny. I na tym asymetrycznym tle wyraźny podkrechowany słup autor-tytuł, ostentacyjnie wyśrodkowany, na osi. Przecież nie z braku miejsca ten słup taki wąski! Jaki był zatem zamysł projektanta? ¿Na czym polega?

Biedny, pociachany LU- / IGI NO- / NO! Biedny czytelnik, którego wzrok – przez rytm opadających załomów i wcięć – wyprowadzany jest poza obręb układu, gdzieś w lewy dolny róg („nie czytaj tego”, krzyczy t. Czy są a la sintomía niechętnego stosunku projektanta do tematyki serii? Czy uważa en, że muzykę współczesną v i i sztuki performatywne) można jedynie skwitować na powierzchowny p ier w Jednak gdzie tylko może, podkreśla a stanowisko, więc a chyba świadome działanie. Na granicy sabotażu.

banner