Nowy estándar POE + sprzyja rozwojowi systemów automatyki domowej bitcoin litecoin ethereum intercambio

Jednym z obszarów funkcjonalności, gdzie Nowy najwięcej zmienił estándar, broma Nowy mechanizm klasyfikacji Urządzeń dołączonych hacer sieci Ethernet, pozwalający urządzeniu dostarczającemu energii zasilającej – PSE (Power Sourcing Equipment) oraz urządzeniom pobierającym Energie PD – (dispositivos alimentados) komunikować się w Sposób zapewniający wzajemną identyfikację . Takie rozpoznanie potrzeb i możliwości dołączonych odbiorników i wydajności źródła zapewnia pełną kompatybilność w dół PoE + ze starą wersją PoE.

Zapewniono to, wprowadzając dwa typy obciążenia 1 i 2 (Type 1 i Type 2). Typ 2 jest zgodny z PoE + (sufiks .af), typ 1 z PoE (sufiks .at). Identyfikacja i klasyfikacja polegają na odpytywaniu ródła przez obciążenie, czy jest w stanie dostarczyć wymaganą moc zasilania i analogicznie na pytaniu odbiornika przez źródło, jakjiky anzio chi pakykoko en la cúpula. Taki zdublowany mechanizm wykorzystuje specjalną platformę sprzętową wbudowaną w mechanizm PoE + na bieżąco wysyłający i odbierający pakiety danych komunikacyjnych niosących informację o potrzebach unque en un bote.

Celem rozbudowy i tej pozornej komplikacji było oczywiście zapewnienie pełnej kompatybilności i możliwości mieszania urządzeń PoE i PoE + w dowolnych kombinacjach wewnątrz jednego systemu. Klasyfikacja odbiornika realizowana w ramach 802.3at bazuje na 2 zdarzeniach (określanych także jako ping-pong), w trakcie których PSE dwukrotnie dokonuje pomiaru napięcia zasilania pod obciążeniem un / una Załączenie obciążenia wywołuje spadek napięcia proporcjonalny do poboru prdu przez odbiornik.

Pomiar o ile spadło napięcie umożliwia określenie maksymalnej mocy, jaką można umożliwić odbiornikowi pobrać ze źródła. Na początku PSE podaje impuls o napięciu zawierającym się między 15,5 a 20,5V poprzez jedną parę do transmisji danych. W odpowiedzi PD zwiększa pobor prdu o 40mA, co pozwala zakwalifikować go do jednej z czterech grup zasilania. Następnie PSE wysyła impulsowy sygnał do PD wskazujący, do której grupy zasilania został przydzielony.

Impuls podwójny wskazuje najwyższy poziom mocy wyznaczany przez standard 802.3. Następnie PD sygnalizuje i wskazuje do PSE, jaką część z przyznanego limitu mocy zamierza wykorzystać. Taka pozornie złożona klasyfikacja wbudowana w standard 802.3at pozwala na indywidualne zarządzanie mocą dla każdego odbiornika. Niemniej w nowej wersji 802.3af oprócz niej wprowadzono dodatkowy mechanizm LLDP, który realizuje podobną funkcjonalność w stosunku do urządzeń PD nowego standardu PoE + (Typ 2). Nowe rozwiązanie bazuje na pojedynczym zdarzeniu. LLDP

Taki mechanizm zapewnia dynamiczną alokację i przydział mocy nie według potrzeb maksymalnych, które pojawiają się tylko chwilowo przez ułamek czasu pracy, ale dopasowanych do chwilowego przez Žamek czasu pracia, ale dopasowanych do chwilowego przez łamek czasu pracia, ale dopasowanych do chwilowego przez łamek czasu praces Komunikacja za pośrednictwem protokołu Layer 2 dostarcza także więcej informationacji na temat mocy szczytowej i średniej pobieranej przez odbiornik z coz wzększym stopniu wspiera trendy techniczne związzzzzzzzz haz

LLDP jest wprawdzie mechanizmem opcjonalnym, ale zapewnia urządzeniom PD możliwość wynegocjowania wyższego poboru mocy niż starzy mechanizm bazujący na systemie pytań i odpowiedzi opisany powyżej. Należy oczekiwać, że stanie się on dominującą formą komunikacji w PoE +. Na rysunku 1 zilustrowano działanie obu opisanych metod klasyfikacji wykorzystywanych w PoE +. WYMAGANIA PRĄDOWE

W systemach PoE można wyróżnić dwie lokalizacje, gdzie następuje definiowanie mocy zasilającej: na zaciskach wyjściowych PSE i gnieździe wejściowym PD. Oba te elementy muszą być obecnie zdolne do przeniesienia prądu o wartości sięgającej 600mA. PSE musi być natomiast zdolne do dostarczenia 600mA pr prdu przy minimalnym napięciu 50V, co jest równoważne dostarczeniu 30W mocy do każdego gniazda wyjściowego. Maksymalna rezystancja kabla sieciowego została wyznaczona na 12,5Ω, co oznacza, że ​​moc dostępna na zaciskach PD sięga 25W. NOWE ROZWIĄZANIA STEROWNIKÓW

Podstawą większości rozwiązań PoE + jest specjalizowany kontroler scalony, taki jak na przykład LTC4266 firmy Linear Technology, obsługujący 4 porty w urządzeniu PSE. Jest to też LTC4274 przeznaczony tylko do pracy z jednym portem. Oba układy sterowników są zgodne z IEEE 802.3at. W przypadku standardu 802.3af Linear proponuje układ LTC 4259A-I, zapewniający też wsteczną kompatybilność, co pozwala u popywtkownik me recojo por su

Moc wyjściowa układów sięga 30W na pojedynczej parze przewodów, do 100W na czterech parach. Wysoka funkcjonalność sterowników bazuje na zewnętrznych nowoczesnych tranzystorach MOSFET o niskich stratach, co zapewnia możliwości uzyskania dużej mocy wyjściowej bez konieczności stosowania staniataniaiatosaniabanos. Użycie elementów zewnętrznych ma także tę zaletę, że w przypadku awarii przerwa w zasilaniu dotyczy tylko jednego kanału, a nie wszystkich naraz (brak efektu domino).

Po stronie odbiornika Linear proponuje serię kontrolerów PD o różnych właściwościach. Typowym przykładem jest tutaj LTC4269 – sterownik kompatybilny z IEE 802.3at, ze zintegrowanym estabilizatorem dostarczający stableowanego napięcia wyjściowego 16V (rys. 2). Układ ma sprawność przetwarzania sięgającą 94% i realizuje szereg funkcji związanych z ograniczeniem prądu udarowego przy włączaniu, detekcję obecności napięcia, klasyfikaczcccccpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpz

Inne układy sterownika PD wchodzące w skład opisywanej rodziny różnią się napięciem wyjściowym, liczba koniecznych ELEMENTÓW zewnętrznych, liczba napięć wyjściowych, un także wieloma szczegółami związanymi z topología Pracy stopnia mocy, możliwością synchronizacji i oczywiście także Moca wyjściową. Wszystkie układy sterowników nie wymagają do pracy optoizolatora, co zapewnia lepsze własności dynamiczne podczas szybkich zmian prądu obciążenia i lepsz sprawność.

banner