Nowości w programie styczeń 2010 – maj 2011 probador de cable ethernet Symplex fluke

• Kasy fiskalne – Powstała wersja programu umożliwiająca obsługę do 100 kas fiskalnych. Dodano możliwość włączenia kas nr 51 – 100 na opcję KASA100. Narazie obsługa kas o numerach 51-100 jest ograniczona, gdyż nie można wykorzystać wich przypadku flag zaprogramowania towarów, (iz. "zmienione po dacie / godzinie".

• Dodano ahoraą, dodatkową opcję wyszukiwania towarów, w dokumentach zakupu lub sprzedaży, wywoływaną przez Ctrl + F5. Towary z wszystkich magazynów wczytywane hacer pamięci wyszukiwania jeden raz, przy pierwszym pobieraniu towaru w danym miesiącu. Oznacza to, że zmiany w opisie towarów (np. nazwa, símbolo, stan, cena, …) będą widoczne w liście towarów dopiero po odświeżeniu informacji. Stworzona funkcjonalność daje użytkownikowi espora możliwości konfiguracyjne oraz znacznie przyspiesza proces pobierania towarów. Pełen opis działania funkcji znajduje się na naszej stronie w dziale porad >>>

• Dodano nowy sposób szukania – Podczas szukania towarów lub kontrahentów przy użyciu funkcji "F5 Wyszukaj w nazwie" umożliwiono szukanie wpisanej nazwy w różnych parametrach towaru (símbolo, nazwa, uwagi, słowo klucz itd). Aby program w ten sposób szukał, należy wpisać przed szukaną nazwą znak ~. Brak znaku tyldy powoduje szukanie tylko w nazwie.

• Importar faktury zakupu – Dodano możliwość importu rubryki "opis" (kolumna opis w magazynie). Dodano pola ‘mnożnik ilości’ oraz ‘dzielnik ilości’ oraz zwiększono wielkości rekordu importowanego z 4kB do 20kB. Umożliwi para importar dokumentów typu XML, gdzie można dodać tylko pojedyncze pole. Umożliwia para importar faktury z Makro w formacie XML.

• Drukarki fiskalne oparte o protokół Posnet – Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie kontroli obecności papieru con drukarce przed każdą drukowaną pozycją. Opcja zrobiona specjalnie dla użytkowników starych drukarek np. Emo duo PLUS, gdzie nie działa opcja odczytu statusu DLE. Dodatkowym rezultatem włączenia tej opcji na innych drukarkach jest przyśpieszenie transmisji do drukarek.

• Numeracja dokumentów – Dodano nową funkcję zerowania numeracji wszystkich dokumentów. Zerowane ss wszystkie liczniki oraz zmienia się rok z poprzedniego na nowy jeśli jest wpisany w przepisie (np .: … / 2010 zmieni się na … / 2011). Funkcja dotyczy tylko numeracji zwykłej – nie dotyczy numeracji rocznej, miesięcznej, dziennej. Opcja jest dostępna w Miesiące -> Instalacja Konfiguracja -> Numeracja dokumentów -> Zerowanie numeracji.

• e-Deklaracje – Modalidad actual de la programación, umożliwiający wysyłkę elektroniczną deklaracji podatkowych do MF za pomocą Web Service-u. Funkcja znajduje się w opcji Tabele / e-Deklaracje. Aby wysłać deklarację, należy wyeksportować ją do wysyłki używając klawisza "F11 E-deklaracja" będąc w deklaracji podatkowej w graficznej wersji. Funkcja dostępna narazie dla PIT-11 (17). Tabela e-Deklaracji jest na każdy rok zakładana osobno.

• Drukarki fiskalne, Kasy fiskalne – Umożliwiono komunikację z urządzeniami przez protokół TCP / IP. Opcja stworzona generalnie por konwertera Ethernet / RS produkowanego przez Mikel, un sprzedawanego przez Posnet-a jako LAN2RS. Konwerter umożliwia komunikację z dowolną drukarką lub kasą. Warunkiem broma, aby urządzenie nie wykorzystywało sygnałów sterujących CTS / DSR, bo nie są one obsługiwane przez ten konwerter.

• Słownik towarów usuniętych – Dokonamo modyfikacji tej funkcji. Dotychczas w słowniku towarów usuniętych mieściła się tylko nazwa skasowanego towaru. W momencie, gdy klient dodawał do bazy towar ponownie, w pierwszej kolejności był en poszukiwany w słowniku Symplex. W tym momencie słownik towarów usuniętych ma wyższy priorytet, un obok nazwy, przechowywana jest w nim także jednostka miary, stawki VAT zakupu i sprzedaży, PKWIU, cena zakupu i sprzedaży chtoz. Przy ponownym dodaniu towaru ze słownika do bazy wyświetlana jest ponadto informacja o dacie usunięcia tego towaru, co pozwala zdecydować o przydatności tych danych. Możliwość podania większej ilości danych została również dodana do słownika użytkownika, czyli dodatkowej bazy w formacie CSV, którą każdy może sobie podpiąć programa pod.

• Operacje na miesiącach – Dodano Nowy de diálogo, gdzie umieszczono zakładki: Miesiące – wyświetlające Aktualna Liste miesięcy i Archiwum – wyświetlające Liste archiwów, w ktorým można wykonać różne operacje na Bazie danych i archiwum: założenie Nowego miesiąca, usunięcie miesiąca, zarchiwizowanie danych wraz z dodatkowymi informacjami, zmiana nazwy miesiąca, optymalizacja bazy danych, przywrócenie danych z archiwum, kasowanie zarchiwizowanych danych, eksportowanie archiwum do pliku, na maila, na ftp itd.

• Kontrahenci – Dodano ahoraą tabelę "Spis Urzędów" jako nowa grupa kontrahentów. Haga clic aquí para ver los detalles de la máquina automática PIT-4, PIT-5 / 5L czy VAT-7 / 7K. Przy starcie programu tabela urzędów jest analizowana i jeśli jest jakieś zadłużenie i zbliża się termin płatności para programar información o tym użytkownika.

• Deklaracja VAT-7 – Zwiększono zakres sprawdzanych dokumentów podczas wypełniania deklaracji VAT-7 do 12 miesięcy, aby uwzględnić dokumenty ze wskazaną przez użytkownika datzy comasi Dodano ostrzeżenie w przypadku, gdy użytkownik wpisze datę wcześniejszą od wystawienia lub późniejszą niż 11 miesięcy od daty wystawienia (otrzymania).

• Różnice kursowe – Kontrahenci – Dodano opcję naliczania różnic kursowych. Podczas regulacji dokumentu lub kilku dokumentów walutowych w kasie gotówkowej, banku firmy lub bezpośrednio z rejestru, programa wylicza różnice kursową i dopisuje ją do kartoteki kontrahenta. Różnica kursowa wyliczana jest tylko dla dokumentów: Faktura krajowa, Faktura eksportowa, WZ.

• Umowy stałe – Przebudowa funkcji – Usunięto starą funkcjonalność z trzema pozycjami. Dodano część towarową umowy stałej z możliwością pobrania towaru z magazynu lub wpisu ręcznego. Podzielono umowy na indywidualne i szablonowe. Dodano możliwość tworzenia szablonów dla umów stałych – F9 Edytuj szablony, oraz możliwość tworzenia umów według danego szablonu Ctrl + F5, które już nie są do edycji. Umożliwiono kopiowanie umów stałych w skutek czego zawsze powstaje umowa indywidualna.

• Kasy fiskalne – Umożliwiono w regułach programowania towarów wykorzystanie pola "Uwagi" z magazynu. Dzięki temu istnieje możliwość ustalenia indywidualnej nazwy dla kasy fiskalnej i nie jest konieczne wykorzystanie rubryki "Nazwa Dla Kasy" ograniczonej hacer 14 znaków. W takim wypadku w regule na modyfikację nazwy wystarczy wpisać "$ U [1:40] $ N".

• Kasy fiskalne – Programowanie kas fiskalnych w filiach POS – Wyłączono możliwości programowania kas zgodnie z informacją or flagach zaprogramowania. Información sobre la bandera y el transporte público en el centro de la ciudad, en la ciudad, en la dirección de la escuela y en la calle. Oznacza to, że w filii można używać jedynie programowania "Zmienione po dacie …"

• Drukarki fiskalne – Autokomis – Dodano możliwość wyłączenia wydruku dla paragonów z autokomisu na drukarce fiskalnej. Wyłączenia dokonuje się w konfiguracji drukarki w regułach wysyłania. Celem dodania opcji jest umożliwienie drukowania tych paragonów na drukarce fiskalnej pomocniczej, która ma inaczej ustawione stawki IVA. Drukarka pomocnicza a oczywiście ta sama drukarka, ale z dodatkową stawką IVA 0% obok podstawowej stawki 0%.

• Drukarki fiskalne – Umożliwiono na drukarce fiskalnej drukowanie paragonów zawierających pozycje barkodów z mnożnikami. Takie paragony mogą być tworzone w Bistro. Pequeño w takim wypadku zamienia ilość oraz cenę na paragonie na barkod z mnożnikiem. W normalnym Small-u mnożnik nie jest wypełniany, więc paragon drukuje się dokładnie taki jaki jest – bez zmian.

• Drukarki fiskalne – Umożliwiono drukowanie Raportu kasjerów na drukarkach fiskalnych. – W parametrach drukarki dodano dodatkowy klawisz "Raport kasjera Z", który odczytuje dane z tabeli raportów kasjera. Jeżeli naciśnie się klawisz ESC, będzie to tylko raport poglądowy. Jeżeli wybierze się "drukuj", para denunciar wyzeruje się. – Dodano uprawnienie zakazujące rozliczania innych kasjerów. – Uwzględniono "Raport kasjera Z" w zakazie podglądu utargu. – Umożliwiono aby Wykonanie innych raportów zmiany nie zerowało Raportu kasjera Z (w drukarkach, w ktorých już wdrożono tę funkcjonalność) – Przy Líščie otwartych raportów umożliwiono pokazywanie kwot utargu, chyba że uprawnienie na a pozwala NIE – Po zadeklarowaniu kwoty utargu nie ma możliwości wycofania się .

• Gwarancje – Dodano w magazynie klawisz Ctrl + F11 Gwarancje. – Umożliwiono zaznaczenie w opcjach towaru, że ma gwarancję (nie trzeba już w słowie klucz wpisywać "Gwarancja"). Dodatkowo jeśli program napotyka towar ze słowem klucz "Gwarancja" kasuje słowo klucz i zapisuje znacznik w opcjach. – Dodano w opcjach do sprzedaży nową możliwość – "Dopisz do nazwy towaru okres gwarancji".

• Faktury unijne – sprzedaż (WDT) – w zawartości dokumentu sprzedaży dodano opcję F10 – modyfikacja zapisu. Umożliwia ona oznaczenie pozycji (towaru) jako usługi wewnątrzwspólnotowej dostawy usług. Funkcja umożliwia oznaczenie takiego dokumentu w celu umiejscowienia go w odpowiednich polach na deklaracji VAT-UE. UWAGA: Aby program automatycznie pobierał fakturę usługę należy w magazynie ustalić dla tego towaru w rubryce ‘opcje’ flagę usługi.

banner