Noticias de seguridad – Strona 20 z 83 – Ingeniería inversa, ochrona oprogramowania. lista de software de minería criptográfica

Tak jak w wypadku poprzedniej funkcji po dojściu do początku inline’owanego strcmp (0x401a30) zmieniamy EIP na 0x401a4c – ominiemy konieczność wpisania prawidłowego hasła. Śledząc dalej można zaobserwować, analogiczne do poprzednich, zmiany stanu kontrolek, następnie pobierany i testowany jest stan obu checkboksów (0x401aa8 i 0x401abf). Haga una broma al estilo zabawne, że pierwszy został zaznaczony w poprzedniej funkcji, drugi dosłownie kilka instrukcji wcześniej (0x401a7c – zaznaczenie, 0x401abf – sprawdzenie).

Następnie ukrywane jest główne okno (0x401ad3) i wyświetlany komunikat „¡Se inició la etapa 3!” (0x401ad8). Ostatnią interesującą operacją jest zaalokowanie obiektu klasy cwinthread (0x401adf) z funkcją pod adresem 0x401b70 jako argumentem i uruchomienie jej w nowym wątku (0x401b10). W takim układzie powinniśmy przejść do debugowania nowego wątku – zastawiamy breakpoint na jego punto de entrada (przechodzimy pod 0x401b70 i wciskamy F2) i puszczamy program (F9). Warto zaznaczyc, że opcja run to cursor nie działa (prawidłowo) pomiędzy wątkami.

Por supuesto , także pochodzącym z zasobów („música”). Lista de los intercambios de criptomonedas en los Estados Unidos W praktyce na tym można zakończyć analizę crackme.Exe, warto jednak dokładniej zapoznać się z mechaniką loadera:

Funkcja remoteloadlibrary (0x401f80) tworzy payload (ignorujący przekazany argument) mający wywołać loadlibrary w zdalnym procesie, jest to całkowicie zbędne ponieważ prototyp loadlibrary jest względnie kkeyyykkkqykkkqykkkqykzkkkkkkkkkkkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzhz nowego wątku (funkcja w konwencji stdcall przyjmująca wskaźnik). Argumentem dla nowego wątku powinien być adres nazwy biblioteki, zaś wywoływaną funkcją bezpośrednio loadlibrary. Por favor, seleccione las opciones del manual de inicio de sesión de correo electrónico y haga clic en el manual del usuario para obtener más información. Carga útil:

Kolejnym niedopatrzeniem broma ładowanie biblioteki poprzez loadlibrary w celu rozwiązania importów. Powoduje to załadowanie biblioteki w kontekście procesu loadera, wraz z zależnościami i wywołaniem dllmain. Może to być potencjalnie niebezpieczne, poza tym biblioteka może być zależna od głównego modułu aplikacji (jak chociażby pluginy wielu programów). Lepszym rozwiązaniem jest użycie loadlibraryex z flagą DONT_RESOLVE_DLL_REFERENCES.

Być może nieco pochopnym jest też umieszczanie nowego modułu bez sprawdzania konfliktu adresów – w tym konkretnym wypadku adres bazowy obu modułów jest taki sam. Podobnym niedopatrzeniem broma też oczekiwanie na zakończenie zdalnego wątku odpowiadającego entry pointowi modułu, jego zakończenie nie musi oznaczać zakończenowi / pz / shi / ki / pz / w / kc / pku / shi / ki / pku / shuq W takich przypadkach zawsze należy oczekiwać na zasygnalizowanie uchwytu procesu.

W tym momencie analiza crackme.Exe jest zakończona, przejdźmy więc do dwóch pozostałych plików wykonywalnych. ‚Host ia wstrzykiwanego modułu również może być interesujacy – z jakiegoś powodu nie wykorzystano istniej użyty wcześniej lordpe wystarczy.

Najpierw host – „video.Exe”. Cryptonight minería gpu peid podaje, me refiero a microsoft visual basic 5.0 / 6.0 ’. Faktycznie w importach figuruje „MSVBVM60.DLL”, co oznacza aplikację VB6 skompilowaną do formy P-code. Spróbujmy uruchomić programa. Pojawia się okno zatytułowane „clave pública”, wyświetlające wartość „5518f65d” i nic więcej. Może być to kolejny pista de późniejszego wykorzystania. Na wszelki wypadek wypadałoby sprawdzić, czy programme nie robi czegoś więcej – wrzucamy program w jakiś dezasembler P-code, dla przykładu p32dasm lub ew. VB decompiler lite (faktycznym dekompilatorem jest jedynie wersja płatna). Cóż, pusto, „video.Exe” zawiera wyłącznie formę.

Pozostał ostatni moduł, „música.Exe”. PEDIDO stwierdza, iż jest para ‚MEW 11 SE 1.2 -> northfox / HCC ’, może tym razem peid desempaquetador genérico sobie poradzi. Odpalamy plugin, wykrywanie EIP, klikamy [desempaquetar], potwierdzamy odbudowanie importów – tym razem chyba się udało. Uruchamiamy „music.Exe.Unpacked_.Exe”, faktycznie działa. Mejor crypto nube minería sitio szyfrowanie asymetryczne RSA

Otwarty dialog pozwala na podanie danych oraz pary kluczy – publicznego i prywatnego, zapewne mamy tu do czynienia z jakimś algorytmem asymetrycznym (najprawdopodobniej RSA, ze względuzz zz pzzzszkozca zenzobez zool zool zool zool zool zool zool zool zool zool zool zz pokzzko) Dla testu klikamy [descifrar], otrzymujemy komunikat „mala clave privada :(„ .adujemy programme w p32dasm, zaglądamy do strings (F8), klikamy na wzmiankowany string – znaleźliśmy się w command1.Click ():

banner