Niedziela.pl – Artykuł – Abp Depo w Janikach Musimy budować na Ewangelii, krzyżu i zaufaniu do Bogarodzicy cuánto vale litecoin

– Mądrość budowana na Ewangelii. Para bromear nasze zadanie. SO. Augustyn powiedział: “Dla fue jestem biskupem, ale za wami jestem chrześcijaninem”. A oznacza, że ​​muszę się uczyć myślenia Bożego, a nie mojej mądrości. Para oznacza rozstrzygać sprawy według Objawienia Bożego. I wtedy się nie zagubimy i zrozumiemy, że nie bierzemy mądrości z tego świata, która dzisiaj chce być poza Bogiem i układać życie po swojemu. My chcemy budować na Słowie Bożym, na Ewangelii – kontynuował metropolita częstochowski.

Arcybiskup wskazał na osobę znanego pisarza Romana Brandstaettera, który mówił, że od dzieciństwa dziadek uczył go życia na Biblii – Kiedy jako mały chłopiec odczytywał fragmenty Biblii zauqyucyasyasyasyasyas.com Wçwczas przyszły pisarz zapytał swoje dziadka dlaczego tu są zapisane imiona. A dziadek odpowiedział, że a są imiona naszych przodków. Oni żyją u Boga, oni nie przeminęli. I dlatego wpisujemy ich w Księgę życia Bożego. Każde inne książki tego świata s tylko nieudolnym komentarzem do tej jednej Księgi – mówił arcybiskup i pytał wiernych, czy my tak czytamy Pismo Święte? – Para bromear Księga życia – dodał abp Depo.

Metropolita częstochowski odniósł się także do dyskusji, których jesteśmy obecnie świadkami w Polsce – Grzech i wolność są od początku świata. Yo gdzie jest rozwiązanie? W krzyżu Jezusa. Bo to nie ja zbawiam człowieka, ale Chrystus. Nie ja rozgrzeszam człowieka w konfesjonale, ale Chrystus. Mówi się dzisiaj „nie wierzymy w księży, nie wierzymy w Kościół”. Nie ma innej drogi do Boga jak przez Chrystusa – podkreślił metropolita częstochowski i dodał: „Na kartach Pisma Świętego znajdziemy zdradę Piotra i ra ę Me kto a wszystko odpuszcza? Chrystus, Jedyny Pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi ”.

przywołał osobiste przeżycie – Kiedy jeszcze pracowałem w seminarium, zostałem zaproszony do parafii pod Radomiem, żeby wygłosić misje przygotowujące do przyjęcia relikwii krzyża świętego. Jadąc do parafii zobaczyłem na drodze starszą kobietę. Kiedy podszedłem do niej zauważyłem, że ma oczy zakryte błoną i jest chora. Yo nie wiedziała, że ​​jestem księdzem. Zapytałem, gdzie idzie. Odpowiedziała: Synu idę do kościoła, bo tam przychodzi Jezus w swoim krzyżu. Para ja Panią zawiozę. Chwyciła mnie za rękę i powiedziała: Synu trzymaj się Pana Jezusa, bo En mnie nigdy nie zdradził. Ja jestem stara i ślepa. Może idę już ostatni raz do kościoła. En mnie nigdy nie zdradził. Mnie misjonarzowi ta kobieta dała naukę do końca życia. Ona była moją misjonarką. – wspominał abp Depo.

Pp Franciszek Musiel urodził się 14 stycznia 1915 r. Nosotros wsi Janiki, parafia Krzepice. W 1936 r. wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1941 w Krakowie. Od 13 grudnia 1950 r. pełnił funkcję notariusza w Sądzie Biskupim w Częstochowie. Studiował na KUL. Stopień licencjata z zakresu prawa kanonicznego uzyskał w 1956 r. Od 30 lipca 1957 r. pełnił funkcję administratora, a później proboszcza parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Częstochowie. Papież Paweł VI, 12 listopada 1965 r. mianował go biskupem pomocniczym w diecezji częstochowskiej. Konsekrowany był 30 stycznia 1966 r. W swoim herbie biskupim umieścił słowa: „Cum Maria Deo” (Z Maryją Bogu). Zmarł 2 grudnia 1992 r.

banner