.NET Core – Bezpieczeństwo danych w ASP.NET Core – crukocurencias plukasiewicz.net para invertir en agosto de 2017

Odpowiedzmy sobie teraz na pytania: czego jest nam potrzebny Core ASP.NET, czemu powinniśmy go używać i czym jest lepszy w porównaniu do ASP.NET? W dzisiejszych czasach aplikacje internetowe nie ograniczają się tylko do komputerów stacjonarnych i laptopów. Przeniosły się do inteligentych urządzeń, działają w chmurze, równie często są przeglądane za pomocą urządzeń mobilnych. Z Obsługą tak wielu systemów i platform świetnie radzi sobie ASP.NET core.

Walka o zabezpieczenie aplikacji internetowej i jej danych to niekończąca się walka. La mejor criptomoneda para comprar mayo de 2018 co jakiś czas możemy usłyszeć o kradzieży danych logowania, bazie danych milionów osób czy haseł do ich kont. W tej dziedzienie jednak ciągle dochodzi do postępu i trzeba być świadomym tych zmian. Nie dotyczy to tylko framework’a o którym rozmawiamy ale np. Biblioteki jquery – z każdą kolejną wersją jest mniej podatna na różnego typu ataki. Warto być na bieżącą z tą tabelą: cvedetails.Com wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych

Todos los datos técnicos modulares disponibles en la aplicación, la tarjeta de visita y el panel de control de la aplicación son válidos para el sistema operativo. W takim wypadku należy się upewnić, że użycie tych modułów nie doprowadzi do niepoprawnego zapisu / odczytu danych. Składniki odpowiedzialne za szyfrowanie danych, tj. Ścieżki czy uprawnienia dostęp, dane przechowywane po stronie serwera, nie powinny być przekazywane klientom niezaufanym.

• administratorzy systemu i programiści, którzy nie chcą przechowywać tajnego pliku i kluczy w ścieżce z ustawieniami domyślnymi. Dzięki temu nie ma możliwości łatwego wyświetlania lokalizacji tego pliku. ¿Debo invertir en criptomoneda 2017 prostym przykładem jest folder danych tymczasowych (TEMP), który nie powinien być przechowywany w domyślnej ścieżce, tj. %datos de aplicación%. Wbudowany interfejs idataprotectionbuilder, pozwala nam zmienić całą domyślną ścieżkę i ustawienia;

W celu ochrony danych, środowisko ASP.NET núcleo, obsługuje zarówno technikę szyfrowania (encriptación) jak i miesznia znaków (hashing). Zanim przejdziemy do przykładu odpowiedźmy sobie na kilka pytania: czym jest szyfrowanie a czym mieszanie znaków, jak ich użycie jpzykie quzpá

Szyfrowanie to proces przekształcania danych w serie nieczytelnych i niesekwencyjnych znaków, które nie mają stałej długości. Odszyfrowanie tych danych odbywa się za pomocą specjalnego klucza. Szyfrowany ciąg znaków Zwany jest szyfrogramem. Ten ciąg znaków może zostać utworzony a pomocą algorytmu szyfrującego oraz klucza szyfrującego. Popularne algorytmy szyfrowania a m.In. DES, triple DES, AES, etc.

Z kolei “hashowanie” polega na użyciu specjalnych algorytmów mieszających, które powodują utworzenie tzw. Funkcji skrótu, która jest przechowywana np. W bazie danych. W tym przypadku nie mamy już możliwości przywrócenia oryginalnego tekstu. Mejor criptomonedas invertir en W przypadku ponownego wpisania hasła dojdzie do wygenerowania funkcji skrótu, której wartość będzie porównana z wartością przechowywaną w bazie danych. Niektóre popularne techniki haszowania to MD5, SHA, itd.

Microsoft.AspNetCore.DataProtection jest główną przestrzenią, która dostarcza API ochrony danych. Mejor plataforma de negociación de criptomonedas. 2017 jeżeli chcesz używac API ale nie chcesz uczyć się o mechaniźmie skorzytaj z microsoft.AspNetCore.DataProtection.Abstractions. Jeżeli chcesz korzystać z niestandardowych pakietów skorzystaj z microsoft.AspNetCore.DataProtection.Extensions. Z kolei microsoft.AspNetCore.Cryptography.KeyDerivation jest używana do mieszania haseł.

Korzytanie z API jest niezwykle proste. Wystarczyć zaimportować dwie przestrzenie nazw: aspnetcore.DataProtection oraz extensions.DependencyInjection, a w celu samej ochrony użyć metody protect. Jak to ma jednak miejsce na tym blogu, najskuteczniejsza metoda nauki polega na własnoręcznym napisaniu kodu odpowiedzialnego za daną funkcjonalność. Przejdziemy przez dwa przykłady: szyfrowanie oraz hashowanie.

Pierwszym wymaganiem jest posiadania klucza szyfrującego. Tym nie musimy się martwić ponieważ bromea en tworzony i obsługiwany przez sam interfejs API. Klucze są generowane z domyślną długością życia wynoszącą 90 dni a przechowywane w wydzielonej (odpowiedniej, bezpiecznej) lokalizacji. Mejor criptomoneda para invertir Ene 2018 utworzony klucz jest kluczem tymczasowym i służy do zabezpieczania danych w krótkim okresie. Haga takich danych możemy zaliczyć consulta cadena, cookie pliki, etc.

W powyższym przykładzie utworzyliśmy obiekt servicecollection, który służy do tworzenia i dodawania usług ochrony danych. Następnym krokiem jest utworzenie instancji naszej klasy za pomocą metody createinstance (…). Metoda ta jest wystawiona przez klasę activatorutilities – jest metodą rozszerzającą klasy microsoft.Framework.DependencyInjection, która pozwala na obsłużenie parametrów konstruktora. Ostatnim krokiem jest wywołanie metody proteger oraz desprotect.

banner