Napęd elektryczny EZ sem. VI – ppt video online pobierz dogecoin litecoin minería

Programa wykładów (9 godz.): Podstawowe cechy napędu elektrycznego oraz struktura układów napędowych. Definicje klasyfikacje układów napędowych. Charakterystyki mechaniczne maszyn roboczych silników. 1h Podstawy Dynamiki układów napędowych (Podstawowe równanie ruchu, momento bezwładności mas wirujących, momento zastępczy bezwładności oraz zastępczy momento obrotowy układu napędowego) h Sposoby rozruchu oraz regulacja prędkości układów napędowych z silnikami asynchronicznymi klatkowymi oraz asynchronicznymi pierścieniowymi. Hamowanie dynamiczne, przeciwwłączeniem oraz odzyskowe układów napędowych z silnikami przdu przemiennego h Sposoby rozruchu oraz regulacja prędkości układów napędowych z silnikami obcowzbzzymzi Hamowanie dynamiczne, przeciwwłączeniem oraz odzyskowe układów napędowych z silnikami pr stadu stałego h Stany przejściowe wota Przekształtnikowy oraz elektromaszynowy układ Leonarda. 2h Obciążalność oraz metody doboru mocy silników do pracy przy obciążeniu ciągłym oraz zmiennym. Przykłady wybranych przemysłowych układów napędowych. 2h

Literatura podstawowa: Drozdowski P .: Wprowadzenie do napędów elektrycznych. Kraków PK 1998. Bisztyga K .: Sterowanie i regulacja silników elektrycznych. Warszawa WNT 1989. Gogolewski Z., Kuczewski Z .: Napęd elektryczny. Warszawa WNT 1984. Grunwald Z .: Napęd elektryczny. Warszawa, WNT 1987. Kuczewski Z .: Zbiór zadań z napędu elektrycznego. Warszawa WNT 1986. Sosnowski M., Romaniuk S .: Zbiór zadań z napędu elektrycznego. Białystok PB 1980. Zasady zaliczenia wykładu: zaliczenie Zasady zaliczenia ćwiczeń: Obecność na wszystkich zajęciach, ocena pozytywna ze sprawdzianu Wykładowca: Dr in disp. Jarosław WERDONI WE – 132 lub WE – 015

Cechy silników z elektrycznych punktu widzenia zastosowania ich w układach napędowych: zalety: – Szeroki Zakres mocy produkowanych silników (OD pojedynczych watów w przypadku silników hacer napędu modeli hacer megawatów Stu w przypadku silników Elektrowni szczytowo-pompowych), – Powszechna dostępność energii elektrycznej i łatwość dostarczenia jej w dowolny punkt, – vrona środowiska, – ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż dużą dokładnością), – mogą pracować we wszystkich czterech kwadrantach układu współrzędnych (praca silnikowa, hamulcowa oraz prądnicowa), – wysoka sprawność, niskaena i prosta obsługa w czi

Cechy silników z elektrycznych punktu widzenia zastosowania ich w układach napędowych: wady: – konieczność przyłączenia hacer nieruchomego zazwyczaj źródła energii elektrycznej (akumulatory są ciężkie i maja mála pojemność – wózki o małym zasięgu, ślizgowe przewody – Trakcja Kolejowa, Tramwajowa i trolejbusy, baterie Słoneczne) , – ciężar jednostkowy i szybkość działania mniejsza niż w przypadku siłowników pneumatycznych i hydraulicznych.

Charakterystyki mechaniczne silników elektrycznych Z punktu widzenia napędu elektrycznego silniki klasyfikuje się pod względem sztywności charakterystyki mechanicznej.  = f (M) lub M = f () ewentualnie M = f (n) Charakterystyka sztywna silniki bocznikowe pr stadu stałego silniki obcowzbudne prądu stałego silniki asynchroniczne (część liniowa cariowa charakterystyki)

Przekładnia Mechaniczna PM (połączenie Mechaniczne) Możliwe są następujące połączenia Mechaniczne silnika z Maszyna robocza: połączenie Mechaniczne bez przekładni na sztywno Poprzez sprzęgło rozłączne połączenie z przekładnią zębate pasowe łańcuchowe Przekładnie Moga być bezstopniowe lub stopniowe. Połączenie silnika z mechanizmem może być: sztywne poprzez element sprężysty z luzem

Typowe charakterystyki mechaniczne maszyn roboczych MR Moment w napędzie elektrycznym zwykle jest oznaczany dużą literą M. W celu odr junta de la luz de la mano de los animales de la mano de los animales en la mano de los animales en la mano. momento „dźwigowy”. Nie zależy od prędkości.

Typowe charakterystyki mechaniczne maszyn roboczych MR Moment w napędzie antigüedades .png. tzw momento „prądnicowy”. Tego typu moment reprezentuje prdnica prądu stałego pracująca, przy k = const., Na stałą rezystancję obciążenia Ro.

Typowe charakterystyki mechaniczne maszyn roboczych MR Moment w napędzie elewtrycznym zwykle jest oznaczany dużą literal tzw momento “goylatorowy”. Urządzenia do ciągłego transportu cieczy lub gazów.

Typowe charakterystyki mechaniczne maszyn roboczych MR Moment w napędzie elwtrypuchypoypoypoypoypoypoypoypoypoypoypoypoypoypoypoypoypoypoypoypoypotpotpotpotpotpotpotpotpigotopaylovepaylovepaylovepaylovepaypañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañepañepañónpañepañónpañepañónpañepañónpañepañónpañepañónpañepañónpañepañónpañepañepañónpañepañepañepañepañepañepañepocopacitopañónpañónpacitoeservicio. od prędkości. Różnego typu urządzenia do przewijania.

Z punktu widzenia analizy układów napędowych istotny jest podział oporowych momentów mechanicznych na: bierne czynne. Do grupy momentów biernych zaliczamy te, które pojawiają się zawsze przy prędkościach różnych od zera i są zawsze momentami oporowymi nie mogącymi nadać układowi przyspieszenia od zerowymii prieqkokoko chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi. Momenty czynne występują w mechanizmach z magazynami energii potencjalnej, takich jak ciężar na pochyłości lub ciężar zawieszony na linie. Momenty te mogą nadać układowi przyspieszenie jeśli Mb>Yo.

Obliczanie momentu bezwładności Bryl obrotowych Moment bezwładności J Ciała wirującego wokół osi możemy obliczyć według zależności znanej z Fizyki: Obliczanie J Jako sumy iloczynów elementarnych cząsteczek Ciała i kwadratów € A tych cząstek od osi obrotu broma uciążliwe. Z tego powodu J bryły obrotowej (az takimi zwykle mamy do czynienia w układach napędowych) obliczamy z zależności: gdz którego jednostką jest kGm2.

Obliczanie momentu bezwładności brył obrotowych W przypadku bardziej złożonych brył moment bezwładności obliczamy sumując momenty bezwładności ich składników prost, las partes de las partes de las partes de las partes de las partes. Zasada Steinera pozwala obliczyć moment bezwładności układu będącego ruchu obrotowym wokół osi przesuniętej względem osi bezwładności ciała.

Równanie ruchu układu napędowego Rozważmy prosty układ napędowy: Faktycznie M oraz Mb mają znaki przeciwne. Z tego powodu, dla wygody, umówiono się rysować M oraz Mb w jednej ćwiartce pamiętając, iż Mb posiada znak „-”, który piszemy sporadycznie. Dowolna różnica momentów Me – Mb = Md stanowi moment dynamiczny. Stan ustalony jest szczególnym przypadkiem stanu przejściowego.

Stan ustalony jest wtedy, gdy jest zerowy moment dynamiczny. Ogólna postać równania ruchu układu napędowego posiada następującą postać: gdzie: J [kgm2] – zastępczy moment bezwładności układu. Czasami J zależy od położenia i wtedy a równanie ruchu przyjmie postać: W naszych rozważaniach będziemy się ograniczać do przypadków, gdy J = const. W tym przypadku równanie ruchu przyjmie postać: Me – Mb>0 wzrost prędkości, Me – Mb4Tt Rozruch możemy podzielić na dwa etapy: a) MMb b) M>Mb a) Etap pierwszy Silnik jest nieruchomy (2.45) Z tego równania wyznaczmy czas martwy, po którym prd osiągnie wartość Itb: (2.46)

banner