Mitsubishi Mr.Slim Katalog 2017, klimatyzacja Mitsubishi Mr.Slim na rok 2017 estructura de etilendiamina

38 Po prostu mały Sterownik lokalny PAC-YT52CRA Eleganckie rozwiązanie Sterownik lokalny PAR-32MAA Piloto de Niewielki PAC-YT52CRA opracowany został specjalnie zpkkśś z ow astos z Funkcje podstawowe udostępniane s sp w sposób przejrzysty. Zależnie od indywidualnych potrzeb możliwa jest blokada pewnych funkcji. Pilot może być zatem stosowany wszędzie tam, gdzie obsługiwany będzie en przez różne osoby lub zbyt szeroki zakres ręcznego sterowania porłby niepożądany. Funkcje Włączanie i wyłączanie • Programator czasowy – wybór trybu Pracy • Rozklad Dzienny – Ustawianie temperatury • Rozklad tygodniowy – Wskazanie temperatury wnętrza • Rozklad roczny – Regulacja prędkości obrotowej wentylatora • Współpraca z rekuperatorem Lossnay (sprzężonym) • Regulacja strumienia powietrza w pionie • Współpraca z rekuperatorem Lossnay (niezależnym) – Regulacja strumienia powietrza w poziomie – Tryb wentylacji – Uaktywnienie / dezaktywowanie lokalnego sterowania – Zewnętrzne wejście – Uaktywnienie / dezaktywowanie specjalnego trybu Pracy – Zewnętrzne wyjście – Wyznaczanie Granic zakresu temperatury • Sygnalizowanie usterek • Blokada przycisków • Historia usterek – Tryb Testowy • PAR-32MAA a idealny wybór dla wszystkich, którzy potrzebują prostego i wygodnego sterownika o dyskretnej, nowoczesnej stylistyce. Skupia on w przejrzysty sposób wszystkie funkcje na jak najmniejszej powierzchni. Wyświetlacz z podświetleniem jest dobrze widoczny w każdych warunkach oświetleniowych. Dzięki płaskiej obudowie do montażu ściennego, wykonanej z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, piloto sprawia estetyczne wrażenie. Funkcje Włączanie i wyłączanie • Programator czasowy • wybór trybu Pracy • Rozklad Dzienny • Ustawianie temperatury • Rozklad tygodniowy • Wskazanie temperatury wnętrza • Rozklad roczny – Regulacja prędkości obrotowej wentylatora • Współpraca z rekuperatorem Lossnay (sprzężonym) • Regulacja strumienia powietrza w pionie • Współpraca z rekuperatorem Lossnay (niezależnym) • Regulacja strumienia powietrza w poziomie • Tryb wentylacji – Uaktywnienie / dezaktywowanie lokalnego sterowania – Zewnętrzne wejście – Uaktywnienie / dezaktywowanie specjalnego trybu Pracy – Zewnętrzne wyjście – Wyznaczanie Granic zakresu temperatury • Sygnalizowanie usterek • Blokada przycisków • Historia usterek • Tryb Testowy • Otwarty protokół Modbus stał się w praktyce obowiązującym standardem przemysłowym. Komunikacja jest w nim realizo wana poprzez interfejsy szeregowe lub Ethernet. Integracja instalacji klimatyzacyjnych Mr. Slim z systemem Modbus wymaga jedynie podłączenia do urządzenia wewnętrznego mo dułu interfejsu Modbus ME-AC-MBS-1. BACnet a maj cercy certyfikat ISO protokół sieciowy automatyki budynkowej. Systemy klimatyzacji El Sr. Slim Mitsubishi Electric tiene en cuenta diez protokół poprzezmoduł interfejsuME-AC-BAC-1. // System Modbus: otwarty standard przemysłowy // Interfejs BACnet: automatyka budynkowa Najlepsze połączenie z siecią Integracja z automatyka budynkową STEROWNIKI

banner