MITSUBISHI MONTERO SP uszkodzone, powypadkowe pojazdy 2001 r. Numer pojazdu 39746705 hotel margherita monterosso cinque terre italia

Orientacyjna cena pojazdu (bezwypadkowego) ACV – oznacza szacunkową wartość rynkową pojazdu w stanie nieuszkodzonym, wskazaną przez Sprzedającego w momencie przekazania pojazdu do Domu Aukcyjnego Copart. Jeżeli pojazd jest uszkodzony, a ACV wskazuje szacunkową wartość pojazdu przed uszkodzeniem. Ceny detaliczne (rynkowe) pojazdów mogą być pobrane ze strony internetowej Kelley Blue Book (www.kbb.com) oraz innych źródeł w Internecie. Szacunkowa kwota przy każdym pojeździe jest podawana tylko w celach informacyjnych. Dom Aukcyjny Copart nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podaną szacunkową cenę pojazdów.

Orientacyjny koszt naprawy pojazdu wg stawek serwisu w USA – jest to przewidywalny koszt naprawy pojazdu podany przez Sprzedającego w systemie Domu Aukcyjnego Copart. Koszty naprawy podane przez Sprzedającego do systemu Domu Aukcyjnego Copart mogą się różnić od rzeczywistego kosztu naprawy pojazdu. Dostępność części, koszt roboczogodziny itd. mają znaczący wpływ na koszt naprawy pojazdu. W celu skalkulowania kosztu naprawy Dom Aukcyjny Copart radzi każdemu Uczestnikowi licytacji dokładnie ocenić uszkodzenia pojazdu. Wartość ta podawana jest wyłącznie w celach informacyjnych. Dom Aukcyjny Copart nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość tej informacji.

Typ dowodu rejestracyjnego TITLE potwierdza własność pojazdu i jest przekazywany Kupującemu. Każdy stan w USA wydaje wiele różnych dokumentów potwierdzających prawa własności pojazdu. Każdy rodzaj dokumentu daje właścicielowi pewne prawo własności, czy też nakłada na niego obowiązki bądź ograniczenia. Użytkownicy – Klienci kupujący powinni sprawdzić typ dowodu rejestracyjnego TITLE pojazdu przed przestąpieniem do licytacji. Preguntas frecuentes sobre la red social de Swonich Stronach Internetowych. Niektóre pojazdy z określonymi typami dowodów rejestracyjnych TITLE nie mogą być licytowane przez zwykłych Użytkowników, gdyż wymaga to specjalnej licencji. Dowód rejestracyjny TITLE – są a dokument potwierdzający prawo własności danego pojazdu i w żaden sposób nie prezentują jego historii. Historię dowodu rejestracyjnego TÍTULO każdego pojazdu można sprawdzić poprzez firmy takie jak AutoCheck (www.autocheck.com) itd. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy na naszej stronie internetowej w menu Wyszukiwanie pojazdów kliknąć na zakładkę Przydatne informacje dla Klientów.

Kody uszkodzeń pojazdu ukazują jedynie zgłoszone lub widoczne uszkodzenia i są ograniczone w swoim opisie. Dom Aukcyjny Copart pobieżnie ocenia stan pojazdu, zatem dokładność kodów uszkodzeń może nie do końca odzwierciedlać wszystkich uszkodzeń pojazdu. Nie zalecamy kierowania się kodami uszkodzeń przy licytowaniu lub wyliczaniu kosztów naprawy. Dom Aukcyjny Copart radzi, aby Licytujący sprawdził dokładnie pojazd przed licytacją.

Kody uszkodzeń pojazdu ukazują jedynie zgłoszone lub widoczne uszkodzenia i są ograniczone w swoim opisie. Dom Aukcyjny Copart pobieżnie ocenia stan pojazdu, zatem dokładność kodów uszkodzeń może nie do końca odzwierciedlać wszystkich uszkodzeń pojazdu. Nie zalecamy kierowania się kodami uszkodzeń przy licytowaniu lub wyliczaniu kosztów naprawy. Dom Aukcyjny Copart radzi, aby Licytujący sprawdził dokładnie pojazd przed licytacją.

Kolor nadwozia pojazdu wymieniony na tej stronie internetowej lub na stronie internetowej serwisu aukcyjnego Copart jest powszechnie znanym kolorem, który w sposób obrazowy opisuje zewnętrzny kolor pojazdu. Oznaczenie koloru na stronie Domu Aukcyjnego Copart – no es parte de la producción de color, sino también de la producción y el comercio de color.

W momencie przybycia pojazdu na plac Domu Aukcyjnego Copart, przedstawiciele Domu Aukcyjnego Copart sprawdzili, że: (1) silnik się uruchamia, (2) można włączyć bieg, (3) pojazd może poruszać się na biegu do przodu o własnej mocy. Dom Aukcyjny Copart nie daje żadnych gwarancji, obietnic czy deklaracji, że pojazd jest zdatny do eksploatacji na drogach publicznych oraz, że pojazd jest dopuszczony do poruszania się po szosach. Dom Aukcyjny nie daje żadnych gwarancji, obietnic czy deklaracji, że: (1) pojazd się uruchomi, (2) będzie zdatny do kierowania hazlo por la fuerza de la luz de la fuerza de este producto en el momento de hacer el pedido. Odpowiedzialność za sprawdzenie, wydanie jakichkolwiek potwierdzeń, przeprowadzenie inspekcji czy ekspertyzy technicznej, przed udziałem w licytacji leży po estronie Kupującego. Po wydaniu pojazdu z terenu placu Domu Aukcyjnego Copart, Kupujący przejmuje pojazd w takim stanie, w jakim en się znajduje.

W momencie przybycia pojazdu na plac Domu Aukcyjnego Copart, przedstawiciele Domu Aukcyjnego Copart sprawdzili, że: (1) silnik się uruchamia, (2) silnik pracuje na biegu jałowym. Dom Aukcyjny Copart nie daje żadnych gwarancji, obietnic czy deklaracji, że: (1) silnik się uruchomi, (2) silnik będzie pracować na biegu jałowym w momencie wydania pojazdu z placu Domu Aukcyjnnego Copart. Odpowiedzialność za sprawdzenie, wydanie jakichkolwiek potwierdzeń, przeprowadzenie inspekcji czy ekspertyzy technicznej, przed udziałem w licytacji, leży po stronie Kupującego. Po wydaniu pojazdu z terenu placu Domu Aukcyjnego Copart, Kupujący przejmuje pojazd w takim stanie, w jakim en się znajduje.

Symbol Obsługa przedsprzedażna pojazdu w opisie pojazdu oznacza, że: (1) Dom Aukcyjny Copart, z polecenia Sprzedającego, przygotował dany pojazd do sprzedaży, czyli np. pojazd został umyty, odkurzony lub pokryty powłoką zabezpieczającą, (2) pojazd, który został wybrany przepasasasasasasascascascasasascascascasasascascascascascascasacocheszapoyascasasacasasascasasacasparascasasacasasascasasacasparascasasacasasascasascascasacasparascasasacasasascasasacasparascasasacasparascasasacasparascasasacasparascasasacasparascasasacasparascasasacasparasacasasascasasascascascasacasparascasasascascasasacasparascasascasas_aspiración_es_asparacepoyas_asas_asas Ta ikona NIE broma GWARANCJA przeprowadzenia działań mających na celu przygotowanie hacer sprzedaży, raczej wskazuje ale na to, że Pojazdy objęte TYM programem, najprawdopodobniej przeszły takie przygotowania. Odpowiedzialność za sprawdzenie, wydanie jakichkolwiek potwierdzeń, przeprowadzenie inspekcji czy ekspertyzy technicznej, przed udziałem w licytacji, poeie kupujiecego. Po wydaniu pojazdu z terenu placu Domu Aukcyjnego Copart, Kupujący przejmuje pojazd w takim stanie, w jakim en się znajduje.

banner