Migotanie przedsionków a udar mózgu – nowe dane (Gloria-AF) boehringer-ingelheim.pl puedo intercambiar litecoin por bitcoin

Ingelheim, Niemcy, czerwiec 2017 r. – firma Boehringer Ingelheim ogłosiła Wyniki badania GLORIA ™ -AF, w ktorým wykazano, że prawdopodobieństwo udaru mózgu w wywiadzie przed postawieniem rozpoznania migotania przedsionków (MP) u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u ktorých nie obserwuje się objawów lub objawy są Skąpe, wyższe broma niż w przypadku objawowych chorych na MP 1. Może to wynikać z faktu, że diagnostyka u bezobjawowych pacjentów z MP trwa dłużej.

Dr. Steffen Christow, kardiolog i kierownik laboratorium elektrofizjologii w szpitalu Ingolstadt GmbH w Niemczech, stwierdził: “” Wyniki badania GLORIA ™ -AF podkreślają istniejącą w obszarze zdrowia Publicznego potrzebę wprowadzenia programów przesiewowych w kierunku wykrywania migotania przedsionków obejmujących populacje osób obarczonych wysokim ryzykiem, aby możliwe było wczesne przeprowadzenie diagnostyki i zapewnienie odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego, un kroków także podjęcie w odniesieniu hacer ryzyka czynników w celu ograniczenia ryzyka udaru mózgu i zgonu związanego z MP ”.

W analizie cząstkowej wyników globalnego programu rejestrowego GLORIA ™ -AF, jednego z największych badań obserwacyjnych, w ramach którego zbierane są dane z rzeczywistej praktyki lekarskiej dotyczące bezpieczeństwa, skuteczności i wyników długoterminowego stosowania Leków przeciwzakrzepowych u chorych na MP, porównano cechy 6011 pacjentów z MP z Europy Zachodniej. U 4119 (69%) chorych odnotowano występowanie niewielu objawów lub ich brak, un 1892 (31%) pacjentów zgłosiło występowanie objawów w czasie rozpoznania. W przypadku chorych bezobjawowych prawdopodobieństwo udaru mózgu w wywiadzie było dwukrotnie wyższe (14,7% w por. Z 6,0%) 1.

Profesor Jörg Kreuzer, wiceprezes ds. medycznych, Obszar terapeutyczny chorób układu sercowo-naczyniowego, Boehringer Ingelheim, stwierdził: „Badanie GLORIA ™ -Apacios de las partes de las partes de las partes de las partes de la embarcación de las partes de la embarcación, las partes, las partes, las partes, las partes, las partes, las partes, las partes, las partes, las partes, las partes, las partes, las partes, las partes, las piezas, las partes, las Nie możemy się już doczekać dalszych wyników badania GLORIA ™ -AF, które wesprą lekarzy w zakresie podejmowania decyzji o wyborze leków w profilaktyce udaru mózgu. W kolejnych analizach uwzględnione zostaną dane z dwuletniego okresu obserwacji uzyskane u około 5000 pacjentów przyjmujących dabigatran w ramach rutynowej praktyki klinicznej na całym świecie ”.

Migotanie przedsionków jest najczęstszą utrzymującą się arytmią serca na świecie 2, a oczekuje się, że liczba przypadków w najbliższych latach wzrośnie. Ogółem chorzy z rozpoznaniem MP obstzeni są pięciokrotnie wyższym ryzykiem udaru mózgu 3, do którego dochodzi w sytuacji, gdy zakrzep blokuje naczynie krwionośneśne w wzzzzi. Każdego roku do udaru mózgu związanego z MP dochodzi u trzech milionów pacjentów 4,5.

Opcje leczenia przeciwzakrzepowego obejmują antagonistów witaminy K (ang. Antagonista de la vitamina K, VKA), takich jak warfaryna, a także nowsz. . Był a pierwszy lek z grupy NOAC dopuszczony do stosowania w profilaktyce udaru mózgu u chorych na MP, co stanowiło istotny postęp w terapii przeciwzakrzepowej. Dabigatran jest jedynym lekiem z grupy NO w, w przypadku którego ogólnie dostępny jest zarejestrowany czynnik odwracający działanie przeciwzakrzepowe, idarucyzumab.

GLORIA ™ -AF jest jednym z największych na świecie programów rejestrowychprowadzonych w celu oceny długoterminowego stosowania doustnych fasque de animales de la que se encuentra en cada lugar. Rejestr pozwala na ocenę zwyczajów lekarzy w zakresie przepisywania leków chorym na MP, a także czynników, na których opierają się ich decyzje dotyczące przepisywania leków. W ramach badania chąugugotugotugotwawa r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r le le le le le le le le le leazazazazazazazazazazazazazazaz

Do rejestru włączonych zostanie maksymalnie 56 000 pacjentów z nowo rozpoznanym diputado, obarczonych ryzykiem udaru mózgu, z nawet 2200 ośrodków w niemal 50 krajach 6. Dotąd włzczotúy Realizację II fazy badania GLORIA ™ -AF rozpoczęto po zarejestrowaniu w listopadzie 2011 r. w Stanach Zjednoczonych pierwszego leku z grupy NOAC, dabigatranu 8.

Dabigatrán, bezpośredni inhibidor trombiny (ang. Inhibidor directo de la trombina, DTI) 11, był pierwszym powszechnie zarejestrowanym lekiem z Nowej generacji bezpośrednich doustnych Leków przeciwzakrzepowych, stanowiącym Odpowiedz na Duża niezaspokojoną potrzebę Medyczna w zakresie prewencji oraz leczenia ostrych i przewlekłych chorób zakrzepowo-zatorowych. Silne działanie przeciwzakrzepowe uzyskuje się dzięki bezpośrednim inhibitorom trombiny swoiście hamującym aktywność trombiny binsó gencia ósea gzóéz íméz enzimem w procesie odpowiedzialnáz tíuuu caja de luz de la persona luz de los animales de la mano przeciwieństwie W hacer witaminy antagonistów K, które w Sposób zmienny wpływają na różne czynniki krzepnięcia, dabigatrán skuteczne wywiera, przewidywalne i Constantes działanie przeciwzakrzepowe przy niewielkim potencjale interakcji z innymi lekami i bez interakcji z żywnością oraz bez konieczności regularnego monitorowania aktywności układu krzepnięcia czy obowiązkowej modyfikacji Dawki 12,13.

Dabigatran jest jedynym lekiem z grupy NOAC, w przypadku którego dostępny jest zatwierdzony czynnik odwracający 9,10,14,15. Idarucyzumab został zatwierdzony hacer stosowania u dorosłych chorych leczonych dabigatranem w sytuacji, gdy konieczne broma Szybkie odwrócenie Jego działania przeciwkrzepliwego w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury / zabiegu chirurgicznego w trybie pilnym bądź wystąpieniem zagrażającego życiu lub niekontrolowanego krwawienia 14,15.

banner