Miejska Galeria Sztuki w Łodzi litecoin nodes

„Retrospektywna wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia działalności artystycznej Profesora Ryszarda Hungera zbiega się jednocześnie z obchodami 70-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, której Profesor był Rektorem w latach 1987-1993. Ekspozycja jest wyprawą w świat Jego malarstwa: od początkowych miękkich forma do świata koloru połączonego z surowymi, zgeometryzowanymi kształtami. (…) Ekspozycja w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi – Ośrodku Propagandy Sztuki obejmuje 79 płócien, na które składają się obrazy z artysty calej bogatej twórczości, począwszy desde PRAC uwzględniających tradycję informelu, malarstwa gestu i pop-Artu, Poprzez koncepcję okna, będącą wynikiem poszukiwania takiego rozwiązania kompozycyjnego, które dawałoby możliwość dzielenia i łączenia jednocześnie dwóch przestrzeni w jednym obrazie: świata realnego i świata wyimaginowanego. Koncepcja „obrazu jako okna” w rozumieniu renesansowego artysty, architekta i teoretyka Leona Battisty Albertiego, w przypadku twórczości Hungera, ma szerszy kontekst, ukazuje bowiem nie tylkaspirorzá ulzalazilla de animales en la cúpula de los animales de la que nos encontramos.

Najwcześniejsze prace prezentowane na wystawie pochodzą z roku 1972 roku, z czasu, który jak sam Profesor określa „był próbą przeciwstawienia się programowi realizowanemu w szkolnej pracowni”. Para co charakterystyczne dla nich a większy formato, silny dynamizm, mocny kolor, przeciwstawianie się dotychczasowym zasadom porządkowania. Prace z późniejszego okresu ujęte zostały w cykle zatytułowane: Okno (1973-1983), Koniec drogi (1987-1989), Miejsca pamięci (1987- 1990), Obraz oraz Imago. Z bieżącego roku pochodzi pięć obrazów: Metamorfozy – Dzień i Noc oraz Tryptyk 1, 2 i 3. (…)

Na wystawie prezentowane BEDA także cykle: Obraz, składający się z kilkunastu Dzieł, tworzonych na przestrzeni ponad dziesięciu lat, desde począwszy 1990 roku AZ hacer roku 2003 oraz Imago, rozpoczęty w 2006 roku iw dalszym ciągu kontynuowany, obejmujący SERIE obrazów o charakterze konkretystycznym, przedstawiających geometryczne kształty w złożonych układach ”. Dobór kolorów, kształt figur ma na celu wywołanie wrażenia ruchu i rytmu. Prace z tego ostatniego cyklu wolne s j od jakichkolwiek wyobrażeniowych skojarzeń.

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Mariana jaeschke Dyplom w 1965 roku. Desde 1966 roku związany z macierzystą Uczelnią. A partir de 1990, roku profesor tytularny, prowadził Pracownię Malarstwa na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Por el momento, se trata de Dziekana, Prorektora, a w latach 1987-1993 Rektora PWSSP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Obecnie emerytowany pedagog Uczelni. M 2015 roku otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości. Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku i grafiki.

banner