Meta klucze skryptu czytane przez Tenedor grasiento bitcoin malaysia 2018

Tutaj solo en lista meta kluczy skryptu użytkownika, które Tenedor grasiento będzie czytała. Klucze spoza tej listy mogą być dołączone w skryptach i będą obecne w zainstalowanym skrypcie, ale nie będą miały wpływu na interfejs użytkownika strony Grasiento Tenedor. § @nombre (wymagane) Nazwa skryptu, która jest używana jako nagłówek i w linkach. § @name: XX-YY Nazwa skryptu w specyficznym języku, gdzie XX oznacza kod dwuliterowy ISO 639-1, YY jest opcjonalnym kodem kraju ISO 3166. Zastępuje @name, kiedy użytkownik przegląda z wybranym językiem. § @descripción Opis funkcji skryptu. Wyświetlany jako tekst pod nazwą skryptu. Wymagane. § @descripción: XX-YY Opis w specyficznym języku, gdzie XX oznacza kod dwuliterowy ISO 639-1, un YY jest opcjonalnym kodem kraju ISO 3166. Zastępuje @description, kiedy użytkownik przegląda z wybranym językiem. § @namespace Kombinacja @namespace i @name jest używana przez menedżerów skryptów użytkownika aby sprawdzić czy skrypt został już zainstalowany. Tenedor grasiento wymaga tego pola i będzie ostrzegać jeżeli zostanie zmienione przy aktualizacji. § @version Identyfikator dla specyficznej wersji skryptu w formacie wersji Mozilli. Wersja jest wyświetlana na stronie informacyjnej skryptu. Tenedor grasiento wymaga tego pola i będzie ostrzegać jeżeli zostanie zmniejszone lub nie zostanie powiększone po zmianach w kodzie skryptu. § @include, @exclude, @match Opisuje które strony skrypt uruchomi. Ta lista będzie wykorzystana i wyświetlana na stronie informacyjnej Skryptu oraz będzie używana dla kategoryzowania skryptów. § @require Zawiera zewnętrzny JavaScript w skrypcie. Zobacz zasady dla kodu zawierającego zewnętrzne skrypty. § @updateURL, @installURL, @downloadURL Opisz, jak menedżerzy skryptu użytkownika powinni otrzymywać aktualizacje. Grasiento Tenedor usunie te klucze, co sprawi, że dowolny skrypt zainstalowany zGreasy Fork będzie aktualizowany tylko z Greasy Fork. § @license La licencia que describe cómo las personas pueden copiar o modificar un script. Usando un "Nombre completo" o "Identificador" de la lista de licencias SPDX se recomienda. La falta de licencia implica que los usuarios pueden instalar el script para uso personal, pero no pueden redistribuirlo. La licencia se muestra en la página de información de un script. § @supportURL Dirección URL dla strony gdzie użytkownik może otrzymać pomoc dotyczącą skryptu (np. Śledzenie błędów, forum lub adres e-mail). Dirección URL wsparcia jest wyświetlany na stronie z opiniami o skrypcie. § @contributionURL Adres URL dla strony, gdzie użytkownicy mogą przekazać dotację autorowi skryptu. Dirección URL datku jest wyświetlany na stronie opinii o danym skrypcie. Protokołem adresu URL może być http, https lub protokoły Bitcoin. Aby podać enlace a strony dotacji na PayPalu, użyj adresu URL w formacie https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business = Twój_adres_poczty_elektronicznej&item_name = Dotacja + Greasy + Fork, zamieniając przykładowy adres poczty elektronicznej na swój własny. § @contributionAmount Sugerowana kwota dotacji, używana wraz z @contributionURL. § @compatibilidad Oznacza ten skrypt jako kompatybilny z przeglądarką. Informacje o zgodności zostaną pokazane na stronie skryptu. Uwagi dotyczące zgodności mogą zostać dołączone w formacie @compatible firefox Należy wyłączyć blokowanie wyskakujących okien .. Rozpoznawane przeglądarki to: firefox, chrome, opera, safari. § @incompatible Oznacza ten skrypt jako niezgodny z przeglądarką. Informacje o kompatybilności zostaną wyświetlone na stronie skryptu. Opcjonalne komentarze dotyczące kompatybilności mogą zostać dołączone w formacie @incompatible firefox Niezgodne od Firefox’a wersji 23. Rozpoznawane przeglądarki to: firefox, chrome, opera, safari.

banner