MedWOW – Medical Equipment Marketplace ethiopian airlines confirmación de reserva

Wyposażenie – piloto – lampka – 2 półki – stojak infuzyjny Opis Kolumna zasilająca Dräger Gemina 3200 HL. Dostępnych jest 8 zestawów. Gemina jest kompaktową i ergonomicznie zaprojektowaną kolumną zasilającą przeznaczoną do montażu ściennego mającą zastosowanie w intensywnej opiece medycznej. Każda kolumna posiada pionową oś pracy, co pozwala na bezproblemowy dostęp do głowy pacjenta. Dräger Gemina umożliwia odzyskanie miejsca zajmowanego przez poziome systemy zasilające pozwalając na zwiększenie ilości zamocowanego sprzętu przy jednoczesnej minimalizacji powierzzz en un bizcocho de bizcochos en el jardín Nic nie musi być mocowane za lub nad pacjentem. Cały sprzęt jest umieszczony nad podłogą, co umożliwia utrzymanie czystości i higieny. W celu optymalizacji warunków pracy standardowe złącza umieszczono podłużnie. Osprzęt medyczny może być łatwo umieszczony na kolumnie według indywidualnego zapotrzebowania. Półki są regulowane w pionie. Wszystkie złącza gazu i prądu są schowane za zaokrąglonymi panelami bocznymi. Elastyczny grzebień wzdłuż krawędzi kolumny utrzymuje porządek w kablach i przewodach zwiększając bezpieczeństwo i funkcjonalność oraz łatwość dostępu do złccz. Zalety: – kompaktowe i ergonomiczne miejsce Pracy – pionowa oś Pracy – zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń, umożliwia łatwy DoStep hacer głowy pacjenta oraz optymalizuje Prace – montaż ścienny ułatwia utrzymanie Higieny – Duża nośność oraz możliwości montażu obszernych systemów infuzyjnych – Diseño unikalny sprzyja stworzeniu otoczenia przyjaznego pacjentowi – Sistema zintegrowany zarządzania przewodami dla więks. – Parte: – Parte de: – Parte de: – Parte del tiempo – Parte del tiempo – Parte del tiempo – Parte del tiempo – Parte del tiempo – Parte superior de la parcela – Parte del brazo – Parte del pie – Tipo de parche – Parte del pie – Tipo de paquete – Parte del pie – Parte del pie Całkowita szerokość zestawu: 200 cm Urządzenie w pełni sprawne w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym. —– Equipo – Piloto – Luz – 2 estantes – Soporte de infusión Descripción Boom de suministros de columna 3200 HL Dräger Gemina Hay 8 booms de este tipo. Gemina es una columna de alimentación de diseño compacto y ergonómico diseñada para montaje en pared aplicable en cuidados intensivos. Cada columna tiene un eje vertical del trabajo, lo que permite un acceso sin problemas a la cabeza del paciente. Dräger Gemina le permite recuperar el espacio de los sistemas de energía horizontales, lo que le permite aumentar el número de equipos montados y minimizar el espacio requerido alrededor de la cama. Nada necesita ser arreglado, o el paciente. Todo el equipo se coloca sobre el piso, permitiendo el mantenimiento de la limpieza y la higiene. Para optimizar las condiciones de trabajo de las conexiones estándar se posicionan longitudinalmente. El equipo médico se puede colocar fácilmente en una columna de acuerdo con las necesidades individuales. Los estantes son ajustables verticalmente. Todas las conexiones de gas y electricidad están ocultas detrás de los paneles laterales curvos. La cresta flexible a lo largo del borde de las columnas mantiene el orden en los cables y aumenta la seguridad y la funcionalidad, y facilita el acceso a los conectores. Ventajas: – Lugar de trabajo compacto y ergonómico – Eje vertical del trabajo – reduce la necesidad de espacio, fácil acceso a la cabeza del paciente y optimiza – El montaje en pared facilita el mantenimiento de la higiene – Alta capacidad de carga y la posibilidad de montar la infusión de sistemas grandes – El diseño único ayuda a crear un entorno favorable para el paciente – Sistema integrado de gestión de cables para mayor seguridad Carga máxima permitida: – Columnas 150 kg – Estante 40 kg – Brazo 10 kg Conectores: – O2, aire, vacío – Tomas eléctricas – RS-232 – 2 x Ethernet La altura total de la columna: 170 cm La anchura total del conjunto: 200 cm El dispositivo está completamente operativo en muy buenas condiciones técnicas y visuales.

banner