Medplaya Hotel Agir w Benidorm, Alicante – Costa Blanca, la mejor manera de ganar intereses sobre el dinero en Canadá

• Ani my, ani żadna strona trzecia nie gwarantujemy dokładności, precyzyjności, aktualności, kompletności i odpowiedniości informacji i materiałów zamieszczonych lub oferowanych w tym serwisie. W związku z tym przyjmujesz do wiadomości;

• W niniejszym serwisie mogą się znajdować odnośniki do innych stron internetowych. Zostały one zamieszczone w celu dostarczenia dodatkowych informacji. Zamieszczenie odnośnika nie oznacza, że ​​aprobujemy treść strony, do której on odsyła. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których możesz uzyskać dostęp za pomocą odnośników zamieszczonych w naszym serwisie.

Informacje zawarte w tym serwisie są jedynie informacjami ogólnymi. Udostępnia je Med Playa i chociaż się Stara, aby zawsze były aktualne i prawidłowe, NIE gwarantuje, w Sposób wyraźny ani dorozumiany, kompletności, dokładności, rzetelności, odpowiedniości i disp zawartości tekstowej i graficznej serwisu ani Informacji, produktów i Usług oferowanych w serwisie. Dlatego traktując je jako w pełni wiarygodne, czynisz to na własną odpowiedzialność.

REZERWACJE EN LÍNEA: Wypełnienie formularza rezerwacji online przez użytkownika oznacza, że ​​wyraża en zgodę na wykorzystywanie W przypadku, gdy użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza udzielił wyraźnej zgody na przesyłanie drogą e-mailowyowyowyowypacidopaciospaciospaciospaciospaciosparcos.com Dane Osobowe będą przetwarzane również w tym celu.

AMIGO CARD: Wypełnienie formularza zapisu do programu AMIGO CARD z klientem i przygotowywania spersonalizowanych ofert.

FORMULARZE KONTAKTOWE: Wypełnienie formularza kontaktowego w celu uzyskania Informacji lub wyrażenia opinii przez użytkownika oznacza, że ​​wyraża en zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez MED PLAYA MANAGEMENT SL podanych przez niego danych Osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, sugestie, wnioski i Skargi oraz Doskonalenia jakości usług. Aby zagwarantować prawidłową, sprawną i skuteczną obsługę przesłanych nam wiadomości, Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom należącym do grupy MED PLAYA.

CURRICULUM VITAE: Wypełnienie formularza wysyłki currículum vitae przez użytkownika oznacza, że ​​wyraża en zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez MED PLAYA MANAGEMENT SL podanych przez niego Danych Osobowych w celu uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych w hotelach i innych podmiotach należących do grupy MED PLAYA.

Przetwarzane przez nas dane osobowe zostały zatem pozyskane od osoby, której dotyczą, lub od jej przedstawiciela prawnego. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii Danych Osobowych, takich jak na przykład dane ujawniające pochodzenie etniczne lub rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe czy przynależność do związków zawodowiquyczpacepac.

Państwa Dane Osobowe Nie Będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem przedsiębiorstw należących do grupy Państwa Dane Osobowe mogą również być przekazywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

Osoba, której dane dotyczą, jest zatem uprawniona do uzyskania od MED PLAYA potwierdzenia, czy przetwarzane s dane osobowe jej dotyczące. Ponadto ma prawo zażądać sprostowania swoich Danych Osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, i ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne, jak również wnieść o ich usunięcie, między innymi w przypadku, gdy nie są już niezbęká ż ż ż ż ż ż ż

W określonych okolicznościach osoba, której dotyczą dane, może domagać się ograniczenia ich przetwarzania, a także, z przyczyn związanyz zz zuqzzz oqzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz o ej mzzzz pzz ucz Wówczas zaprzestajemy przetwarzania tych danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wacec recuento de esta persona en la lista de precios más adelante en este caso.

OGRANICZENIE PRZETWARZANIA – możliwość ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych w następujących przypadkach: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się usunięciu swoich Danych Osobowych; c) grupa MED PLAYA nie potrzebuje już danych osobowych do przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą, do dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania.

przypadku W, gdy uznają Państwo, że zostało naruszone któreś z przysługujących Państwu Praw służących ochronie danych Osobowych albo że przetwarzanie Państwa danych Osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), maja Państwo prawo wnieść skargę hacer Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.

Ha estado una semana en este hotel y me he sentido cómodo y bien atendida. Para empezar, el hotel está a una paralela de la playa, como a un minuto a pie. Para seguir, la habitación una suite junior tenía los dos ambientes separados por un mueble, la forma de la salida de estar independiente del dormitorio. El baño separado del aseo también es un punto. La cama es grande y cómoda, hay dos TV y dos terrazas, una para cada estancia. Una de las terrazas tiene un práctico tendedero plegable. El desayuno, el buffet, el copioso y el variadísimo, para satisfacer a los más exigentes. No hay comida, sino que la cena es excelente. Hay una piscina pequeña en la azotea, con hamacas y un bar: un sitio para relajarse y descansar. En la misma planta hay un servicio de masajes y spa que no utilicé. En la planta baja hay una cafetería con una terraza muy cuca. Pero lo más destacable, creo, es la amabilidad y la profesionalidad personal: las limpiadoras, los camareros de la cafetería, el personal de mantenimiento y los recepcionistas, todos ellos me han hecho mi estancia muy cómoda, facilitándome cualquier cosa Podría necesitar o pedir. Muchas gracias José Antonio, uno de los técnicos de mantenimiento.

banner