Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Na Kurpiowszczyźnie hodujmy bydło rasy MONTBELIARDE – dlaczego bitcoin litecoin o ethereum

Dominującą rasą jest tu rasa holsztyńsko-fryzyjska, zaimportowana w większości w drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku, głównie z Niemiec i Holandii. Nie da się ukryć, żde bydło tej rasy znalazło się na tym terenie dzięki pracownikom ówczesnego ODR w Ostrołęce. Należy bowiem wiedzieć, że powiat ostrołęcki w latach 60-tych ubiegłego stulecia z urzędu został wytypowany do chowu by ła rasy polskiej czerwonej, która nadaje się do chowu w ekstremalchny

Po około 15 latach praktyki, okazuje się, że tak – adaptacja uwieńczona została wielkim postępem hodowlanym. Dzięki temu powiat ostrołęcki znajduje się na czołowym miejscu w kraju pod względem produkcji mleka i jednostkowej wydajności krów. Niemniej jednak wielu hodowców ma ciągle problemy z chowem i hodowlą tej rasy. Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną gospodarstw oraz potrzebę ułatwienia pracy hodowcom, dziś my – ci sami doradcy co wimpiazoy por todas las partes de las partes de las partes de la ciudad:

Dlaczego? Rasa ta pod względem wydajności mlecznej niewiele różni się od HF, natomiast ma wiele innych cech przemawiających za jej hodowlą. Wywodzi się z Francji, gdzie jest jedną z bardziej popularnych ras, lecz wyhodowana została w klimacie typu kontynentalnego – cechującego się nagłymi zmianami temperatura. W związku z tym odporna jest na zmiany klimatyczne (upalne lata i mroźne zimy). Populacja tej rasy wynosi ogółem około 1,5 mln krów. Haga una broma a bydło w typie kombinowanym o dwukierunkowej użytkowości, ale głównie o użytkowości mlecznej. Średnio od krowy uzyskuje się ok. 8 tys. kg mleka w ciągu roku, o zawartości tłuszczu w granicach 4% i białka średnio 3,45%. Krowy rekordzistki dają ponad 13 tys. kg mleka. Umaszczenie tej rasy jest czerwono-białe, z tym że głowa, nogi i wymię są białe. Jest todło rosłe i dobrze umięśnione. Dorosłe krowy tuvo una duración de 600 do 700 kg, y un buhaje de 900 do 1200 kg.

Dzięki tym cechom Montebeliarde jest rasą łatwą w hodowli, odporną i szybko przystosowującą się do różnych warunków środowiskowych. Jej mleko doskonale nadaje się do produkcji serów, dzięki dużej zawartości białka (z wielką zawartością frakcji B kappa kazeiny). Ponada posada bardzo dobrą jakość mięsa o niskiej zawartości tłuszczu. Dzięki wysokim przyrostom wagowym i dobrej budowie ciała zarówno jałówek jak i byczków, jest rasą szczególnie polecaną, gdyż cechy te mają niebagatelny wpływ na ekonomikę hp. Także krowy wybrakowane s łatwe w opasie i produkują tusze dobrej jakości. Bydło Montebeliarde moża również wykorzystać do produkcji mięsa, krzyżując ją z rasami mięsnymi – nawet z rasą Charolais bez obawy na trudne porody. W porównaniu do czystych HF rasę Montbeliarde dodatkowo charakteryzują znacznie niższe wymagania środowiskowe – nie wymagana jest extrae vájese vázalo vázalo vázalo vázalo vázalo vázalo víguen la carne de la vajilla de los animales de la vaina de la vasija de la vasija de la vasija de la vaina

Dodajmy, że rasa ta wywodzi się z rodziny Simentale. Udoskonalono jw wyniku blisko stuletniej selekcji w kierunku mlecznym i jest rasą szczególnie wyróżniającą się na tle innych. Polecamy ją hodowcom zmagającym się z problemami zdrowotnościowymi swoich stad oraz posiadającymi nie najlepsze warunki środowiskowe. Dla nich najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest krzyżowanie rasy HF właśnie z rasą Montbeliarde. W ten sposób można uzyskać wydajność 7000-9000 kg mleka od krowy rocznie, lecz o znacznie lepszej wartości tecnologicznej ze względu na ilość i jakość białka. Zmniejsza się nam problem zacieleń przez co skraca się okres międzyciążowy. Zostaje polepszona kondycja ciała, a tim samym obniża się problem z porodami niemal dwukrotnie. Ponadto wyższa jest wartość cieląt, mniej mamy inseminacji, krowy szybciej powracają do kolejnej ciąży, zmnie lozapuyasasas de los animales en la naturaleza de los animales en la naturaleza, a la derecha de la leyenda

Decydując się na wprowadzenie do swoich stad rasy Montbeliarde musimy wiedzieć, że ta rasa już na dobre zadomowiła się w naszym kraju. Posiadamy kilka stad czystorasowych o liczebności kilkuset sztuk, z średnią wydajnością ponad 8 tys. kg mleka. Posiadamy również kilkadziesiąt stad o mniejszej liczebności, które są przykładem i wzorem dla sąsiadujących gospodarstw w upowszechnieniu tej rasy. Musimy również wiedzieć, że Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka prowadzi księgi dla rasy Montbeliarde w Polsce oraz rejestr zabiegów w systemie SYMLEK. Natomiast Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt obsługujące nasz teren, dysponuje nasieniem buhajów, które można zamówić u inseminatora obsługującego gospodarstwo.

Należy także podkreślić, że rasa Montbeliarde – choć w niewielkiej ilości – znajduje się już na terenie północno-wschodniego Mazowsza. Krowy tej rasy znajdujące się pod kontrolą wartości użytkowej w powiecie makowskim i ostrołęckim dały w 2007 r. pow 7 tys. kg mleka. Zebrana opinia o rasie od naszych hodowców jest również bardzo pozytywna. Przytaczam opinię jednego z nich: „piękny wygląd, zdrowotność bardzo dobra, wydajność znakomita, łatwość zacieleń, wymagania żywieniowe nie tak wygórowane jak przy rasie HF".

banner