Managerowie i inżynierowie wolą uczyć się angielskiego za granicą – Rynki w nf.pl valor de bitcoin en dolares

Podobnie jest na innych specjalizacjach językowych. Specjaliści IT mają w programie tygodniowo 10 Godzin Języka ogólnego, 10 specjalistycznego i 10 godzin zajęć z nauk ścisłych. Marketingowcy z kolei mają tygodniowo 20 godzin z zakresu marketingu, reklamy i PR i 10 Godzin języka ogólnego. – Zajęcia specjalistyczne, na których w zależności od specjalizacji uczy się rekrutacji pracowników, obsługi ruchu turystycznego czy geometriichcichcichcichcochichichichichichichiccochichichichichichopcichcochichichichopcichcochichichopichichcochichichopopichichcochichichopopichichcochichichopopichichcochichichopopichichcochichichopopichichcochichichopopichichcochichichopopichichcochichichopopichichcochichichopopichichcochichichopopichichcochichichopopichichcochichichopopichichcochichichopopichichcochichcop Dzięki temu kursant osłuchuje się z charakterystycznymi dla jego dziedziny zwrotami i posługuje się nimi, na co dzień na zajęciach praktycznych – mówi Juszczyk.

Tak też jest na kursie specjalistycznym dla pracowników lotnictwa, którzy oprócz języka Angielskiego uczą się po angielsku podstaw marketingu, nawigacji w tym komunikacji z wieżą lotniczą, meteorologii czy bezpieczeństwa. HR-owcy z kolei uczą się jak przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim. – Kursy te są popularne szczególnie wśród pracowników międzynarodowych korporacji działających w Polsce, gdzie zespoły są wielonarodowościowe, często odbywają się telecomáspáqueo Tak też jest z pracownikami turystyki, pilotami czy finansistami – mówi Juszczyk. Ceny takich kursów zaczynają się od 1,1 tys. funtów na specjalizacji IT do 1,7 tys. funtów za 4 tygodnie na specjalizacji prawniczej. Manager ma kurs w wersji de lux

Znacznie więcej na kursy językowe za granic wydaje kadra zarządzająca. Wśród szefów polskich banków, managerów korporacji i dyrektorów działów finansowych popularne są coraz bardziej kursy “hecho a medida” w prestiżowow, brytyjskich szkołach. Na takim kursie a jego uczestnik decyduje o tym, czego się chce uczyć, a szkoła projektuje całe zajęcia pod jego oczekiwania, umiejętności językowe i wiedzę. Zanim przystąpi się do takiego kursu przeprowadzana jest analiza potrzeb. – A wciąż są kursy dla wybranych, bardzo ekskluzywne, w najlepszych lokalizacjach w Europie – mówi Juszczyk. – Koszt takiego wyjazdu a nawet od 1,5 tys. hacer 2,5 tys. funtów za tydzień. Manager ma jednak gwarancję, że będzie się uczył w małej grupie nie większej niż 4 osoby lub indywidualnie, bardzo intensywnie. Grupy są mieszane narodowościowo tak, aby jedynym językiem komunikacji był angielski. Sama nauka jest bardzo intensywna – mówi Juszczyk. Często managerowie wybierają pobyt 1-tygodniowy, powtarzany parokrotnie w roku, z prostego powodu, a mianowicie, braku czasu

Na takie kursy polscy gerente jeżdżą m.in. do Warwick, gdzie w XIX wiecznym wiktoriańskim dworku, może przebywać jednocześnie tylko 16 kursantów. Podobnie jest w szkole w Worcester, gdzie w tym samym czasie przebywa tylko 30 kursantów z całego świata m.in. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Szwajcarii czy Stanów Zjednoczonych. – Kursy takie od lat popularne są wśród zagranicznego alta dirección. Dla polskich managerów szkoły dostępne są dopiero de 2 lat. Najczęściej z tej ekskluzywnej formy nauki języka korzystają bankierzy, właściciele dużych firma i spółek giełdowych, politycy, którym z jednej strony zależy na szybkim ekkk eqkk eu kk ef

banner