Lubań w skrócie – eluban.pl – información del portal o Lubaniu, aktualności z Lubania i regionu – Liderzy inwestycji – ranking miesięcznika Wspólnota litecoin mining rig 2017 para la venta

Wygląda na to, że największy dołek jest już za nami. Po rekordowo słabym 2016 roku wydatki inwestycyjne wyraźnie wzrosły, choć i tak są wciąż wyraźnie niższe niż w latach 2014–2015, nie mówiąc o najlepszym jak dotąd okresie 2009–2010. Prezentujemy najbardziej oczekiwany przez naszych Czytelników ranking wydatków inwestycyjnych. – Czytamy na stronach Wspólnoty. – Pod lupę wzięliśmy trzy ostatnie lata – zauważa prof. Paweł Swianiewicz, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, wstępie do rankingu opublikowanego przez WSPÓL NOTĘ.

Pamiętając o tym, że jesteśmy w środku najhojniejszego dla Polski i naszych samorządów budżetu Unii Europejskiej, dotychczasowa wielkość zrealizowanych projektów inwestycyjcjj euuuuuu Bo przecież wydatki majątkowe samorządów są bardzo mocno powiązane z cyklem finansowania z funduszy unijnych programáw operacy recambiospañónpañón recreativo de las personas en el estado de la embarcación de los animales en el estado de la embarcación:

Metoda rankingu jest niemal identyczna, jak w ubiegłym roku i dwa lata temu. Pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2015–2017). – W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizaracją ważnej inwestycji, por potem spaść do znacznie niższego poziomu

Poza wydatkami zapisanymi w budżecie staramy się uwzględniać wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne. W tym celu rozsyłamy ankiety do miast na prawach powiatu i miast powiatowych. Ze względów logistycznych nie jesteśmy w stanie badaniem objąć mniejszych miast, ale wiadomo, że dominująca część wydatków realizowanych przez takie spółki koncentruje si wi at Te dane opierają się na zaufaniu w prawdziwość i dokładność przekazywanych nam informacji. W tym roku na ankietę odpowiedziały wszystkie miasta wojewódzkie i niemal wszystkie pozostałe miasta na prawach powiatu – tłumaczy autor rankingu.

Wielkość inwestycji samorządowych jest wartością ruchomą, niestety w województwie dolnośląskim od kilku lat zauważalna jest tendencja spadkowa, w tegorocznym zestawieniu aż o 4 miejsca. W rankingu z 2017 roku samorząd województwa w latach 2014-2016 wydał per cápita 225,04 zł co dawało nam 6 miejsce na 16 województw. W tegorocznym rankingu z kwotą 136,67 zł województwo dolnośląskie uplasowało się na 10 miejscu z wydatkami inwestycyjnymi na jednego mieszkańca województwa.

Tu nie mamy się z czego cieszyć. Spośród sąsiadów niestety a Lubań zamyka stawkę i z wydatkami rzędu 204,05 zł na mieszkańca, zajmujemy 250 miejsce na 267 jednostek samorządów terytorialnych. Najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia mieszkańców w naszym regionie zaangażowało miasto powiatowe Bolesławiec, tam średnie wydatki na jednego mieszkakaca wyniosły 476,08

banner