Lista aktualności – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej minería litecoin 2018

W dniach 26-27 listopada 2014 r. na oficjalne zaproszenie komendanta Glownego PSP przebywała w Warszawie delegacja Republiki Czeskiej w składzie: BG Drahoslav Ryba – Dyrektor generalny Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Republiki Czeskiej, COL Ludek Prudil – Dyrektor wydziału Operacyjnego Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Republiki Czeskiej, LTC Milena Bohuslavska – z wydziału współpracy Międzynarodowej Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Republiki Czeskiej.

Najważniejszym punktem dwudniowego spotkania było podpisanie przez szefów obu służb zaktualizowanej "Instrukcji metodycznej dla jednostek straży pożarnej biorących udział w pomocy wzajemnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej". Spotkanie było również doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy oraz określenia perspektyw jej dalszego rozwoju. Obowiązująca "Umowa między Rzeczpospolitą Polską oraz Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń" została podpisana w Warszawie 8 czerwca 2000 r., weszła w życie 16 sierpnia 2003. Zgodnie z intencją stron umowy, w grudniu 2001 r. w miejscowości Frydek Mistek (Republika Czeska) została podpisana "Instrukcja metodyczna dla jednostek straży pożarnej biorących udział w pomocy wzajemnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej", szczegółowo określająca procedury udzielania i przyjmowania pomocy ratowniczej w pasie przygranicznym.

Na spotkaniu organizacyjnym przed XVIII posiedzeniem Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej oraz działającej w jej ramach grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków (Wrocław, 24-25 października 2012 r.), w ktorým wzięli udział przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Republiki Czeskiej oraz Komendy Głównej PSP i województw graniczących z republika Czeska, dostrzeżono potrzebę aktualizacji zapisów "Instrukcji".

"Instrukcja metodyczna" jest kluczowym dokumentem technicznym określającym procedury udzielania i przyjmowania pomocy ratowniczej. W ciągu ponad 10 lat od jego stworzenia zmieniły się struktury organizacyjne oraz punkty wymiany informacji, wyselekcjonowano najczęściej występujące zagrożenia w pasie przygranicznym. Aktualizacja zapisów "Instrukcji metodycznej" jest bardzo istotna z punktu widzenia codziennego zapewniania bezpieczeństwa obywatelom obu państw na odpowiednim poziomie poprzez skuteczne zwalczanie zagrożeń, mogących powstać po obu estroboscópico estacón de venado.

Ze względu na strategiczność partnera czeskiego oraz spektrum wspólnych działań, niezbędne jest skuteczne realizowanie zapisów "Instrukcji metodycznej dla jednostek straży pożarnej biorących udział w pomocy wzajemnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej". Aktualizacja zebranych w tym technicznym dokumencie procedur udzielania i przyjmowania pomocy ratowniczej pozwoli na sprawniejsze prowadzenie wspólnych działań ratowniczych.

banner