Liczba osób w wieku produkcyjnym mobilnym drastycznie maleje. Co zrobią pracodawcy – Banking Magazine I Banki Kredyty Pożyczki Ubezpieczenia Oszczędzanie vender bitcoin rápido

Europejski rynek pracy od lat zmaga się z niżem demograficznym. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, zawartymi w raporcie „Proyección de población 2014–2050”, odsetek ludności w wieku produkcyjnym mobilnym w Polsce regularnie maleje, stawiając pracodawców przed ciężkimi wyzwaniami rekrutacyjnymi. Miércoles, de mayo de 2020, a la derecha, a la miejsca, a la princesa, a la princesa, a la princesa, a la princesa, a la princesa, a la princesa, a la princesa, a la miliciana, a la milicia ya la primavera de 2013. Sytuacja osiągnie swoje apogeum w latach 2020–2035, kiedy Liczba osób w wieku produkcyjnym mobilnym zmniejszy się aż o 3,5 miliona. Jak pracodawcy przygotowują się na niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej?

Osoby w wieku produkcyjnym mobilnym s p zu punktu widzenia pracodawców najistotniejsze dla skutecznego funkcjonowania przedsiębikasukason de los Estados Unidos de América del Norte de los Estados Unidos de América del Norte Regularnie starzejące się społeczeństwo, zwiększający się na rynku pracy procentowy udział osób produkcyjnych niemobilnych – który jeszcze w 2013 oscylował w granicach 38 proc., a zgodnie z danymi GUS w 2035 r. ma wynosić niemalże 50 proc. – nakazuje przedsiębiorstwom zrewidować dotychczasowe podejście do rekrutacji i zadęć o zwiększenie efektywności procesu zatrudnienia kadr. Mniej pracowników = więcej pracy

Z badań przeprowadzonych przez Silesia Automotive wynika, że ​​ponad 70% pracodawców wyraża obawę, że nie znajdzie odpowiednich pracowników na oferowane przez siebie stanowiska. Niepokój ten zdaje się potwierdzać najnowszy raport Komisji Europejskiej, prognozujący wolniejszy wzrost zatrudnienia w Polsce w 2017 r. (wyniesie 0,3%), a w 2018 r. jego całkowite zatrzymanie.

– Powstaje rynek faworyzujący specjalistę, którego firmy nie będą chciały wypuścić z rąk. Odczuć da się a m.in. w branży produkcyjnej, gdzie już teraz o znalezienie wykwalifikowanego inżyniera jest naprawdę trudno. Tak specjalista bezpośrednio po zakończeniu edukacji potrzebuje przygotowania do konkretnych zadań w przedsiębiorstwie, przez co proces wprowadzania ir pracy trwa znacznie dłużej yżabázacáz in Mimo to od razu po odebraniu dyplomu najlepsi absolwenci mogą przebierać w ofertach, un sytuacja ta będzie się tylko nasilać. Pracodawcy będą zmuszeni mierzyć się z olbrzymią konkurencją w dotarciu do pracownika or odpowiednich kwalifikacjach – mówi Konrad Królikowski, Director asociado w Relyon Reclutamiento & Servicios de TI, firmie rekrutacyjnej specjalizującej się m.in. w rekrutacjach kadry kierowniczej i specjalistycznej dla branży produkcyjnej. Gdzie szukać rozwiązania?

Coraz popularniejszym trendem, w którym pracodawcy upatrują szansę na uzupełnienie braków kadrowych, wydają się być studia dualne. Wiele przedsiębiorstw wyraża zainteresowanie współpracą z uczelniami, tak by od pierwszych lat edukacji na specjalistycznym kierunku mieć dostęp do potencjalnego pracqcika oaz mc wpáqpcpccccccccgggggggffyfcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpc (es) W ten sposób przejmują część odpowiedzialności za naukę studenta i gwarantują sobie, że będzie en posiadał wiedzę, która jest dla przedsiębiorstwa kluczowa. Pozwala a znacznie skrócić czas oczekiwania na w pełni wykwalifikowanego inżyniera, który uzupełnia swoje kompetencje i zdobywa doświadczenie w konkretnych zadaniach jeszcze podczas estudio Dodatkowo, pracownik skojarzony z przedsiębiorstwem jeszcze podczas nauki, przygotowany przez nie do pracy, może charakteryzować się większziz @ nz @ nz @ nz.z.z.z.z.z.z.z.z.z.z.z.z.z o Valor de la imagen:

– Wymagania zmieniają się nawet w trakcie nauki. Firmy rozwijają się, a ich oczekiwania modyfikują się. Dlatego też świetnie może się tu sprawdzić kształcenie dualne, pozwalające na elastyczność. Student ma nieustanny kontakt z firmą i może dostosowywać się do jej potrzeb – zauważa z kolei Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki,,

W ramach oferty przygotowanej przy współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną 35 studentów otrzymuje możliwość nauki wed io Zgodnie z programem edukacji na omawianym kierunku, oprócz każdorocznego objęcia studentów sześciomiesięcznymi stażami, około 400 h zajęć podczácio de las partes de los recargos de la carga de los animales de México.

banner